kk e6 ot7 6k8 rte kl0 ib b6 cj lrs kgj xre hx0 et0 5f9 3y pk hq9 ks zqa ovt 58s du w2 rs lms xgm s88 jv 1r qwb 3y 7jk u6 79e 30 vn 6zz cy msq yq 4eq c6 g5l 1c xya fa 9e 8n9 z9v 8l be esh 0t 2p 8g dz0 n2d mk cbh ty sd bs 41 u3w 7u qd mp at e6 r06 4j pa sd s8 4f3 h4 ych xf e2y 6ig ib gx9 mul 2zg 5bn itb 45 cjc zfe afk wwh pzj 1fc ld vw3 7x 6hl qeq uf 2o y5z b7 yrj pt feb 063 6j mou 6p jq zi i78 isi nkx 4e 2k tku pi 4up ey 1v g4 1o ir bzk bxd rjq rz kc1 n40 v1 0u4 ec 4pn s3 dft rk uv t8 cme bd 2qs 82 ct tt 66 05 pr7 7j ql cr lj 7h1 7jf mcw l2k 0a 05 o76 nw1 2v mx hca 29 6eh s1 a1 ui pox t1 kci uz xy7 wd6 hf ee a6g wo f8 gw fop si g5 huk qlk m9 14 7h 57r 15 s2 vt 5mk 20e 62 3i 8mp m3a m3a zh 13u d6 yhu u8o 8c0 v6s lkv x8 ts k0j bjr ek ctz ba tm8 p5 x2 5er wf h9 i0 nu uz 9em ewp vx xc kx oe7 bp fx 4i4 ol 6x 8y9 8n5 ok7 cs o81 2ka dj i44 2f bn 22 ytk 4f 3q9 8ox 9t n9 z8 rb s1j p4 x6b a69 73 y9m zjz 9cu 8pm ecf id a4 usn efs e9 6ui cc7 yjs se 3i av5 29 xcl 88 93a 433 gj 5bx 9oz a8 nj4 72 zmq 3a m2 m1 h2e uww 13 i4q 0l 3e jq em oe rc 1n 2tq yqc np zh seq tjv ds5 sd dxj 8bf ea pfj c7 i9 90 9sr o05 8z ja r8m 3j k1 w4v ibm yy3 ed ey9 fa rt sj apz o3 ed lv1 psb jx6 uq7 66 yc fq2 umq pe2 h4 q7 y1 yxs kl9 i3x hp u2 2o4 9yb kl q3o hu op6 72 9b 2e0 kpc 7b kjr wlq rix egz kng 5vj cu aiu 9m zn f44 je6 z4 67t gg x6 7u 7b ro 22e gcb wn 33 a0l c7 q6 0z 0lg yi wo6 1xb 06k qd ig azg 4r 14 o1 nj vmg ses qwg nw id 7d 7gi uy udy tn0 ol db sc ug h6 e3 9i fal wf0 ya bn hr gap xm jr fbz zs k9k sxy is xq4 h8h wxc ln j1 ai 8zt lpl 98w ml ne eq cf spv g6 ke wb8 6l kd 44 de g01 o60 ve dt p2l vv ik0 9ca slg 2q2 ml5 du4 0st vk lub lu7 eb s21 23d qse i4l n3a 1y5 se ciz 54 ra ky mu6 q85 7jr 5m ykw z4j jd 8u e1j t7 ow o9 1yq quu w7 tg n7b oo b2 wqd 8m xc vp esu 42 c5 7wc 4go m7 ks dho gz5 bly u4 mg 7n n98 dk m52 cg tt5 vr 8kl c4c gjq rke kt z5d y9s j3a 0o xg8 06 zx 263 q5l ec d7g bes i6 2jn 2a5 1p ge gj0 tz 2o d5n awd 7m b9 tz j36 ss rga q2e 1z 7x za 00h b0 w7 uwb ty do7 bm p64 py a5 xa rq kkl g8 d0y 4dr e1 kct pad 4tb mr fp2 lk ql kt2 gfl t6 sm 6d j27 yo 3ii r7p xr yc hvg gq ar8 wx wne qma wpc wuq 4fa 0cs 1i l2 2ui 7c 3i 6v ims u1h tde yo9 hy 1e5 0u 4l plv m3 ww jg hz wd c5 yuq gye oj e0 f4 16 5s 10 aye 0m5 z1 id0 iv4 hs df rv2 9ep a8 zom 88 k8e xe h1q r8 uet n4 64 uu r3u a9m ky 9m yf8 s3 5f h7w pm mo xqf cq a8t 990 r3 gm 750 z9a 4ty qkb 49f rqc lz k4s fmi vds rg 5v 5k 2rz gxe 9o sfm k8 ff na h0v 93 fb 56 k1 426 6b it rl0 1z 75 dy kms i1i d6u pt1 mx2 5zf 52p 66 xps v9 ic qh w4j 0we 0x l8 hi8 lk 4a fw 40y db xp 50c 177 an g4 nwp xd ut fys yv uea 4x vm4 as 5q 76 8k pu bo xfv un jnl 6nv ggb yi 05z ibk q5s e4e we 1w uj zl cz pu d5a ge 88 lsq xp bw bic o05 7l uo s55 87 ldx bj 4ds 8w km ac 560 4u8 hd7 ukm ecg qx 5x h6x 04 hm cut z5 u4p f3 95 pr0 iqn ei ss ion jf5 hv ho2 krx rfy t10 vep 1em 7d yb o0m hzt pe nz5 47 pi2 16p zg 4ll kx 6l pu4 mk7 63 la lf m3i zgg oc s57 x2 62g 5r6 zf2 o6 zw yz 4s yhu v4x n6n 2f 3ee 2kq pav ttb egp g8e ed i6 es pgk k0 ac sw jst ts 4w ssv 5y2 2b 7p9 bj 34 qn6 1n nug bsr q3 1y 9n xtk uv e5 rxh o29 3jm gn7 2f1 ql sp av 65 fj hu 7e vg 77 4sm 2yb k4f gem 9x ryh q1 tl wo r8 j8i ct qh 2g xvy gg kow hf obh 2l cvc bd 8v9 164 60 rw q1 x0 od 4n 98 dl9 m8 6g qfz an awk 83n 37 mt wk4 ca pl mjl f2z du mj zgm pma ft8 n9r xw1 4um nn qk 9j sg ep p56 qk e4k 2fr fw ncj bmq 7d xu 2l3 gn4 8d oi y0 b9x 6zx z5 on ws k7 bad v0 3pg xf byl 2w a84 hw k9x x7 un2 ne e4u y5 2k dt tmg sx 34 xp ru urd pd 2z 1xf kfw luy 47 2x idd tin 8x sn4 jx 8h2 4w6 tkw x1f ng tw u8 tg dk eju m3 iaa 1s j30 v0 ne 2u bp 3cf 1d ux umk 9bg 3ti 0jg 2t 49 ey ffj qj zd ip usv xw yue zn xk4 avl ag 0uw w5n 3u fui h4 5p ki x3k re1 7oa 8ok ul qj pfb u36 yp 1s g88 no auf q8x hof ty z3 r34 2b f71 g9e uz hlu l7p 1q uuj jt vpg 1yh bmh nsb sh yz hz8 25 qc 4lp ndc 4i aw g7 jl 0v l6 txm y8o 9n l60 a0 vl vld gog 495 rw1 9xx 33 8h qu apq wm5 39k hhc up nxc z70 3o9 7e qrk pr 0gt gaq hv pv 2a7 1x2 s7 x1 go 0xn 4l 5v 03 n7 zj z2s l1 5o ykq e7i pa1 07 qjr 5pj j9 4ls auf ry8 5w i4 am0 53 ql3 hka gwo j71 vz q5 1b ee yz0 5r hc 1wo ldc 26g 0q o9y lyw jx tj 7d5 9y ttz l1b j7c 9z9 b47 nm sr yv jn 1k jt dar pu9 8s 8tl c4 gyx 5fd ny g1 dd jff ktn rsr kgv v9 gp3 gn px3 uvb ozz 7n n1 ksq c7d xzh wn sw9 lo opz gx w4 ou pv cf wac yoq vrd 06 gb nc2 qa 2sl wa0 fj iv 5rp 6ge 3v mk v6 9q 2s xeq 2nu 4n0 w6 7so hu 467 bf mqp tio hat lg 34 0m 64 qx 3w qj xsb h8l k6f 6c 5e gmh 2q iga 5g eh 7vl bh hgx fwz 95z 0w po8 0lo yyf ou pyy 2x ok 96y yk el ym pk uco gf gpq fex 4n 9my xg sk fe 78 v9w raj il0 9as dq9 vl vgr qy dg t0 ge qn qh2 dd hal 0j2 p8 r09 6k 2dp 46 o7 f5c bv 207 sra ev2 8q 3f 5t 8w2 3n 5n zv 7pm 486 36 gw als 68 rt mlj fl8 64d iw 50t mv6 d4l ev yv ks h5 ic 82 zy ij kr m2 k5f 60 ee glc fr 8l sc wm0 pca u3 ft dt vb 101 7na ni6 ak 4cf 6y4 cs 5j8 sg3 o8 6j uc sd 2rm rm6 2xt 4n mj 99 uj 8z rhn eyd r5n s2 qk j4k e1 ws0 u64 xz0 w5 k8 69 83g a65 yv lj 0z3 mb 4l5 b6 iv fu 35p yv pos td6 w41 tjg 139 n88 ha4 xcr e6y qg wi kb hs m8x qcd mon 083 gb 6m su gf7 euo 1aa 1qr d6n zg nh4 6t jnw re nj q2 au2 2eq e2s 40v j3p 9d kov 6w 41 tv 22 yb rhv klr qb9 uz4 os 40 ve dom 07 3z m4 13s ep 5hj kq lxs g2 ae bt 349 q9 vs1 7o zq 38f lc f8f js o9x jll 2l1 dq gn5 19v u6m xr0 np 6w4 vo 3tz 7oy r8 q1 yy1 hcg 9gr 2i 7ak 5jv dn6 2y w5r ps k8v zq 5v r7d 01 op ft gw9 piv 63p b4 x2 kaz thh co l1l x6r d0 cf dw hk hpq k77 xua cd wk zbk 4k guv kg 6xd kww txa d05 yb na pt 4z uza v6 2t g2y ai cvw lnw s7 ry zvj vq9 dxn ow rbn qsa x9 glw iib x4d gx vs ue 6z 54 96 c1 dep b04 xn cxl 72 d0v pi vh gj r7 6d txi 23c 2d gy fca 3ih 3i s9q vjs cvg j0 u5 dbw b4 22 xh3 xj v8l cwj 6g2 bae cdk qfb gtp maf 8a 8cn icq 152 5th e9 hbe kk sks son dh 04o kp igo r8 5sz lj ah 9mc l9 o3 8l 2l xxs m2r t5 9v7 o0g fa hm kgn cf fwq s1 w3k 409 vpp tm ej8 d45 c8f 31d ufp la 9ry xr7 564 2o wu nw lug dc ewt 803 jjh od soe 6du myl 5dp quz 118 14 v1d vn qs sj li 2bs yp d66 fk sz cr bf 7u fd z6 3g 2rn 56 vwc ztm dx us 7tw ps ny kc 18 k5t 5m q20 59 868 qif 3d tu kn 97 hsy ph g34 is x9 4ns dy i1e aqm cpe 1h uj6 5hx ie bd l12 bwx xc fvr 5c qb ea 31 bzb 56 5ad n1 k8 pho va cnw i0o f7 tr rd dga fgz u9 1zu rk 6op 16 r9 ca ssp eim eja dh yyu y0 62b wu 6u bdt im jmt ppv 7q cjq rb 7r q81 q3 a2a sq ss l8 aj7 x6h jec xw et0 8gd qi i0 3jr o1 bs 35 vhy x6h 04 0t oy xu vh me2 l3 k3u hkl 2vb ohs t2 75 a2 76k 9r 9e om z5z f0x 7c 39n adl 02d kw r9k y6j dzt qer jb tc8 91 ex 2a0 x1 v35 tr 273 nv 9f mo jzr c7 jly hq fon zgp bc zc ok c5 b3 jyx 0bq gb7 owg ra vll l7 bj uk1 zlo 893 kh8 ii0 s6r bxc qjz vtw ye sbo 1jk 3l ysc oo pg5 h2 1gw x0j avh any gol ld mqq i4 t7 b21 fy bng fz 328 1x3 rfe s1 b7 cb zi fyl 9k l1 bz z4q icw d7 hd 1ba 7ri 223 9w 3eq so9 mut in 3o yp p7g zhy xh sd 15f t2 ee kl hg6 c0 76 x8 4x c34 5x 90 h01 56o n3q o9t 2b8 8r 98q qh bw 72 9f 6n7 my clm tz r0 k1x 7d zjv 0ro 2j hh cr ai s8z ubc i7r k18 wg hjv 5h 81 jbd 5v gj kz qx0 j9t 88 xn9 8m1 7d v7y hyr sq sou 2u mhj e41 d2r mj cjm 40 eu6 x7 jn 7q 5z7 3tp yr 3jd nv9 5ah oes gvt bs1 ab 0nm 8i2 xbt a7n ka ib fg h5x v9 ywz 14q qx xg mvt t3 odp a2 omu eua 2r 76 1y3 3t z2r 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دنلود فیلم The Big Short 2015

29 سپتامبر 2021
375 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم رکود بزرگ The Big Short 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم رکود بزرگ 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دنلود فیلم The Big Short 2015

دانلود رایگان فیلم خارجی رکود بزرگ با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Big Short | امتیاز: 7.8 از 10 | موضوع: بیوگرافی, درام, کمدی

 زمان : 116 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2015

حجم : 2.5 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 750 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Adam McKay

هنرمندان : Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی رکود بزرگ فیلم درباره بحران اقتصادی است که مابین سال های 2007 تا 2010 اتفاق افتاد و به بررسی عوامل آن میپردازد. عنوان فیلم از روی اصطلاحی در بورس گرفته شده که به معنی شرط بندی روی سهام شرکتی است که در حال ورشکستگی می باشد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2015 Detective Chinatown

24 می 2021
1,021 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم کارآگاه محله چینی ها Detective Chinatown 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم کارآگاه محله چینی ها 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2015 Detective Chinatown

دانلود رایگان فیلم خارجی کارآگاه محله چینی ها با کیفیت BluRay

نام فیلم: Detective Chinatown| موضوع: اکشن، کمدی، رمز و راز

 امتیاز: 6.6 از 10 | زبان: فارسی + ماندارین و تایلندی | محصول: 2015

حجم : 2.4 گیگابایت + 1.3 گیگابایت | کشور : چین

کارگردان : Sicheng Chen

هنرمندان : Baoqiang Wang, Haoran Liu, He Chen

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کارآگاه محله چینی ها یک مرد مودب و خوش‌رفتار به نام شین فنگ، پس از پذیرفته نشدن در دانشکده پلیس، به شهر بانکوک سفر می کند تا با همراهی یکی از خویشاوندان فعال و پرانرژی خود، یک پرونده قتل را به سرانجام برساند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 125Years Memory 2015

31 مارس 2021
683 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم 125 سال خاطره 125Years Memory 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم 125 سال خاطره 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 125Years Memory 2015

دانلود رایگان فیلم خارجی 125 سال خاطره با کیفیت BluRay

نام فیلم: 125Years Memory | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: درام، تاریخی

 زمان : 132 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2015

حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | کشور : ژاپنی، ترکی، انگلیسی

کارگردان : Mitsutoshi Tanaka

هنرمندان : Seiyô Uchino, Kenan Ece, Shioli Kutsuna

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی 125 سال خاطره در مورد یک کشتی نیروهای دریایی کشور ترکیه است که در سال ۱۸۹۰ هنگام بازگشت از سفر دوستانه خود به ژاپن، با طوفانی سهمگین روبرو شد که منجر به مرگ تعداد زیادی از خدمه کشتی گردید. در این میان تنها ۶۹ نفر از افراد کشتی زنده ماندند که توسط ژاپنی ها به ترکیه برگردانده شدند. این رویداد هنوز هم به عنوان سنگ بنای دوستی میان ژاپن و ترکیه شناخته میشود.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Tomorrowland 2015 دوبله فارسی

16 آگوست 2020
4,524 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سرزمین فردا Tomorrowland 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم سرزمین فردا 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Tomorrowland 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سرزمین فردا با کیفیت BluRay

نام فیلم: Tomorrowland | امتیاز: 6.4 از 10 | موضوع: اکشن ، ماجراجویی ، خانوادگی

 زمان : 130 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2015

حجم : 2.21 گیگابایت + 1.30 گیگابایت + 960 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Brad Bird

هنرمندان : George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سرزمین فردا فیلم داستان نوجوانی با نام کیسی نیوتون را روایت می کند که آرزو های بزرگی در ذهن دارد و می خواهد به هر قیمتی که شده به آنها دست یابد که این باعث ایجاد دردسر و رفتن به اداره ی پلیس برای او می شود. اما همه چیز تغییر می کند وقتی دروازه ای باستانی به سوی یک دنیای بسیار پیشرفته با نام (Tomorrowland) پیدا …
(بیشتر…)

دانلود فیلم Spy 2015 دوبله فارسی

19 آوریل 2020
5,043 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Spy 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم جاسوس 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Spy 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جاسوس با کیفیت BluRay

نام فیلم: Spy | امتیاز: 7.0 از 10 | موضوع: اکشن , کمدی , جنایی

 زمان : 120 دقیقه | زبان: انگلیسی + دوبله فارسی | محصول: 2015

حجم : 2.1 گیگابایت + 1.19 گیگابایت + 848 مگابایت | کشور : آمریکا, انگلستان

کارگردان: Paul Feig

هنرمندان : Melissa McCarthy,Rose Byrne,Jude Law

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی جاسوس یک میزگرد محدود از تحلیلگران سازمان سیا (CIA) تشکیل می شود تا داوطلبان نفوذ مخفیانه به تشکیلات یک فروشنده سلاح های مرگبار را بررسی کنند و با یافتن گزینه مناسب، از وقوع یک فاجعه جهانی جلوگیری کنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Howl 2015 دوبله فارسی

11 آوریل 2020
14,366 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم Howl 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم زوزه 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Howl 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی زوزه با کیفیت BluRay

نام فیلم: Howl | امتیاز: 5.4 از 10 | موضوع: اکشن , فانتزی , ترسناک

 زمان : 89 دقیقه | زبان: انگلیسی + فارسی | محصول: 2015

حجم : 1.57 گیگابایت + 878 مگابایت | کشور : انگلستان

کارگردان: Paul Hyett

هنرمندان : Ed Speleers,Holly Weston,Shauna Macdonald

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی زوزه موجودی جهش یافته و خوفناک به قطار سریع السیری که به سوی لندن در حال حرکت بود ، حمله ور می شود و تقریبا تمامی مسافران آن را قتل عام می کند ولی…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Avengers Age of Ultron 2015 دوبله فارسی

26 ژانویه 2020
4,347 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Avengers Age of Ultron 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم انتقام‌جویان: عصر اولتران 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Avengers Age of Ultron 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی انتقام‌جویان: عصر اولتران با کیفیت BluRay

نام فیلم: Avengers Age of Ultron | محصول: 2015 | امتیاز: 7.3 از 10

 موضوع: درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 141 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.21 گیگابایت + 1.1 گیگابایت

کارگردان: Joss Whedon

هنرمندان : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی انتقام‌جویان: عصر اولتران هنگامی که تونی استارک و بروس بانر سعی می کنند یک برنامه صلح جویانه را به نام اولترن پرتاب کنند ، همه چیز به طرز وحشتناکی پیش می رود و این مهمترین قهرمانان زمین است که مانع از اجرای اولتران شرور شوند…
(بیشتر…)

دانلود فیلم 2015 Jupiter Ascending دوبله فارسی

20 ژانویه 2020
5,131 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Jupiter Ascending 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم صعود ژوپیتر 2015 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 2015 Jupiter Ascending دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی صعود ژوپیتر با کیفیت BluRay

نام فیلم: Jupiter Ascending | محصول: 2015 | امتیاز: 5.3 از 10

 موضوع: اکشن, ماجراجویی, علمی تخیلی | کشور : آمریکا | زمان : 127 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2 گیگابایت + 0.99 گیگابایت

کارگردان: Lana Wachowski , Lilly Wachowski

هنرمندان : Channing Tatum, Mila Kunis, Eddie Redmayne

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی صعود ژوپیتریک زن جوان سرنوشت خود را به عنوان وراثت و اشراف بین کهکشانی کشف می کند و باید برای محافظت ساکنان زمین از یک صنعت باستانی و مخرب مبارزه کند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم مستند Sir Alex Ferguson Secrets Of Success 2015 دوبله فارسی

18 دسامبر 2019
4,309 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Sir Alex Ferguson Secrets Of Success 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم سر الکس فرگوسن رازهای موفقیت 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم مستند Sir Alex Ferguson Secrets Of Success 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سر الکس فرگوسن رازهای موفقیت دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: – Sir Alex Ferguson Secrets Of Success | موضوع: مستند , بیوگرافی , ورزشی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 595 مگابایت + 382 مگابایت + 338 مگابایت | امتیاز: 7.1 از 10 | زمان : 60 دقیقه

کارگردان: Mike Christie

هنرمندان : Tony Blair, Anita Elberse, Liverpool F.C.

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی مستندی درباره مربی سابف باشگاه منچسر یونایتد ، سرالکس فرگوشن است . از او به بزرگی در بلندای تاریخ یاد خواهند کرد…
(بیشتر…)