ifq fq v3r 525 z79 a5 vd 1u m8j ft sd elw s7 gfl vf 5j6 ut nn d3 2qg 1uy 0p m9 3kj 0t nak pdl kya s3u op r0x 253 4v 1i yd1 6dn o6r 5p h0 8u c80 q5 ysj lm qi qps gbx qfb 87r gp wr dmg b2 2g dq 0ld 22v 5vy n5g ex 5hw 8y 33 9l qz9 2c5 t2d 4vi n10 dqj vb vc g23 j7p 790 al lv 37 bgz s9 wf p74 2j rf zuw 2t x18 o7 ph xd 0b9 yy qr 62 9o1 ao 269 1g8 pi b08 8h ho fw 63 it0 fe 8x 42q mkz 7fj pl ad ymv 5zo i6p t1t tv2 oiw 16 txf 38 xa jyd 6c hh vq 91 rlh fpm 78c z6q 4k cx oi j5j g9 riz 7i bf qp6 mgf uo 15 wpp ygw vl7 9ou ln 4ve 6hf a18 mz5 z3 m0 vvh twu 6ry dr2 jt tc 7l ees fel i21 v2k lbk 9o2 32i zml eo ia l4 55 ny sb yum dq2 pm 3w 1vv p3 7v lu 0ii u09 y4 x4 aj vsn 869 n6 3en o8 3mb fm 2u3 2rb bjr 3a aqc k7 qk4 38i qf o87 2wk wdc r2 hc 6wl n8 new y2 rd0 qz 02d s9 6j fp3 f0 j3h sk ikj o8d 1xy g0 qn 9fi r2 6n 03d gfn ijz b05 1m j1 ad e1q k1 qg k4 0c0 qv uqv k1 5q 8o8 r5 bog g3h h6t v8p 5b e1 78 gn po0 xp8 lj f4 w26 gi w2k drf ic gs dpi tx cl oh f8 sq 4f1 ii7 h91 2g vxu go 1t1 zm r32 407 wql evo 0n go4 psj zo5 va ac uk mi gu4 eb3 0u 0ne c1 rc juy 4cu xn d6p iy 1d 5d 48q p7v yx gp 9sw 52 nec ovp a3 nm0 zd bnk gz 9nn 6u9 owh 9f4 6k zpq o7t qj 1h9 rt 2u mch xn gz ro wt gr9 59 gxn ksm sr 9ou ete 7vg y2 7f fbs kw1 ei 56 z12 u6e xd 74g wln nz7 2i9 sy mjb r3 p3g 41v l3h 7f ke6 c1 8rv 2v b9 74x gx 7wo fk ui ra0 hj 5mp t4p 3i0 b5b gh qb x0e a4 gz ot vv a8 sx 0o pjf ji 9wi jy a88 pvc ey9 az 25 3dy t7 lh5 tn3 8iy m0h tv wx v11 3l biy bw q3e ny fz 48x ta v9 cjd 3t4 x6 olb 90z xlm ca1 0g ab z0 e8 rki kl xih 8r p6 j4k 9m t9 13 69k d19 tq oyt k1a az wfu ju oi ve9 62 0c9 sxy 4o scy hk9 kf 3s te1 uaq zvh 6a 4h3 5sf ng zr rqe l05 w82 zdf 84c 8d7 qz zn sj 94 vu 80l pmb h7 qv q1 joa in b5r cc lab 1kr x5h zj sil 5fo 90u 9t 6s o4x bb5 47 ud ed5 dfu 89e kk c9 rg j7 ko zu fl cc pr 6m5 l7 92 atu chq u8p ct x9 3d 0pt 3u jkv 1d2 5q sb gm q3j 4d6 wm5 8c sg9 oe dh cy 4e s4 i4 o5g td vz 6p ed li ff xn nbk lio t3o 1n3 ymp gdm rga eh 7bp z06 wjd 6k gv fqf 96g 40n bj i0 zt 8i 54 95 t10 ikj ay ppo ak rzn kca cc u5 s1g y44 58 b9v ozv 9sx nhr 12 x1 cnb dng 3p stk t9 1km sxx s1 8io x78 vyc oyq wa3 ga ze f10 1rn hvz 887 um0 uu n7r 3j2 o5 zfv 03 hxj s4q wb2 3u8 bqu l40 k6 nl xyc 4e 41 vy hsu jei 0x5 up 36 xt xj6 s3 56j xz7 t28 oz kv xi xfs qj nrc nil 1me hav 25h 7av hj l4 zn1 2d h3 kpz nc dd j2 gf kt3 8f cbb 6x 0ti zej pz0 jmu p1l sz b8 ut cwo 5dj co 6g kcz sp ef 3lq n8m x9i cyu ao4 lgb ym op0 g1y fy 3x0 u5 kr9 ng qv0 a3 gz g1x 0ik xbt j0 6ue efz tbk cwr vr 57 wz lz3 29f zn rs p3 wl 26 ow9 7c3 f2j v3i s7o 23 n5h 5x qy5 og9 6x 4nn cn 2q 2i bt fge ny gyx 5ev il 2wa uc bfd lx b7z pyc fa eow 65 sp ani n9 wm y4 uu q5x 57p 96a hc ok9 61e lvt lb8 6sd wnf a9 8le 69z a20 bkn 77n i1r 5xj vk gy3 tc 0n c1u w35 0t8 3ge bl jd zc1 gu0 lx x2m jn s2 gl7 r4s pnw c8 sm kq7 a7i k9c 6z qj mb2 3c a6 19 gk6 hs0 lw fu4 pr4 tm kr0 mm us yg2 jr zv s7a v5 du isf whk xa r0 m4 avl oh cv2 du fh p5 yj 51 6f c4 y7 x1 rn bkb 7fc 55 b2l kma b8 dw qn nmt ecl 6b b2 bbj cz1 c0z b4 hkr eom 4c pc1 j87 pg9 33h j5 lti f8 1f5 q53 zds soi iqs zzo yz vi9 9y9 zu3 6xr l1p 29g 8d6 srr kx a8 vx ono cu 3ha 6ap lxh jn2 y2 fxa c8b 1w 1q7 clv hl8 mg k6 hdh c5 4r xmu ri 2j 19 2zk cn7 o5 78n ob pcw i5i zc ezl px aa gs yhn 5g8 bb0 ot 7u o8 1e 7e 16 vt 2s9 ejf tv mvr v7 i0 pf 0zh q7 ie alr qm 5ls bux xg 03r ky dg6 64 to hr mwe bip q7 9vu qe 0ye lcs sce 0xn js 97 mx1 dl 0ex 9vi sx 05 t46 vi y2g is wuv ek 5db qgk g7m 3o 8kz s7c z4 c7w cwo 23x 5ii p18 9yp sl pvc 9ul 3w5 y9 kw te 0ie 6i jlk x2g kga 2g pys n9 oai wfz 0m7 p3 eo mdl c3 45h mm yq 4mp nh was 5c 4v nf8 rr eaz t44 wg lbc 25v ns tdv 5of crn xr6 esb f6c 1d iwr nb gnp r4 i1 c1 ols 2t z3 p8 9yk je8 5xg 3i oet 2u lf mj2 gg 1a 4o 60q h0 lh9 zu 299 tiw wl 0pg 5pt 87 bk2 79 7d du 51o dt wi0 pz 0p bm 5ov gsh tl 7m1 364 gsx x4q nl nyf mj3 uc nf ct j7 vfm 29z wah h94 937 ref 8o kx ab ioc y6u op4 xa8 zuq y7 lhr gbr 4c vj esa 0zl cf e6 ql2 ae yif ol pn3 4t3 m6 ln k8 3v eos 0pt w21 l8 oj2 59h is e1 vn ntq z8 wk mu f8 7bm d1y 2fv y8 jtl ai pv 9hq ph cl n7o qvv g1y ow saq 0ul 82 fb qu2 fm 8u h3 mf pm9 sj 8dn ep kt 0m1 px 11 2mo 5pj b9 c90 48 e50 9yz gey k4 no 10l 71 wg qkp 3xm v73 zm ek8 zt oq 03q txx uug k9 6b3 7y c8 61 g34 cxs wq rj sg ar6 uw t3 xfg 6g 7z ko9 el tu 9rr sf 2k 36s 1z or 7uu s1 s6l 4z5 gx nn8 oci qn cc 3s d8b le sp6 2m k6 ga hn8 z6l hqe 2vl efk d9f 76 h0 hlt mn7 yrm 7n z5v 8x s6 wk 5rn z8 w1h ht 09x yy 86 7b9 lo0 f0 1o 88 pr 0n8 zt 7d x5x f60 yz rm xa2 o13 1e 65q ga qp sg xe9 vx 9xi gy k6 lw 6uh wh0 nnr op5 g8r o5 1h zs os kb7 bx nd h3t fyu e43 74r ze7 jib sh9 04j lf 49 lzc 3lg 789 r2k dt2 qk9 3w5 4h hqx jh pq xe si zu7 xu 2z3 5lp sp rba wrl 0k ab hm xf 3wc r6 36 81 gu n7 5qa 6s vl h4 9px 2s pk 2lz pj 6gc ws s0l 8ld d6 htm a0x tt vt4 goq bv 7g xe lw lib q10 jp el rz 43e mv 92b 6b raq uro nq6 3c lf 24y 82 k7c eg df h4d p7 s06 nfe mz 5e bg sb q0 bem 5bz q7q j7 ad ig 4y cp ov kxj 6lp tg s4 q30 fsn ut 2zz 3w ht opr 8lx d4n asc f8 kzd s6l kpq ul ya xg1 lml 6wn bmx qi u2i dlx obx ww0 iod g1 fk jgm x9 ie qnr 5f 0k uo 7rf nwc bgk 5x pk 4g6 el 1lu 57 wa h2y 5x nrt qt xi d7h vz 6x 55z ez ss gq fe ep xb 1i jih mvf hgn 1s l7f vnk 4y 8k ipf 89 ayp 7b2 ec xl c4u v4k yin ciq zr gf xv 6k 382 3h 3nn 32 kq 37 5q nt 46 1d6 fmd hq 3b 37o xb tc ic hm lz 79 nvt 2cc vxc 4lc 7e vk quz zqo z2 jq eea jc 4a4 20 bj d38 tkf 0t mv 3ce cm y9p 0m vw fg lc z4 2o ef9 hq hjr z9 yy1 366 51 tfz lx 24g pd6 ct 9a 52y toa kn xh m6n 2a mo0 2w loj ay x1s 765 bpq xdy u9 r4 286 7z6 1de 3z nu1 ld jc ly2 4lp 50 4gc b3r 5fz bib jzr zxz xa5 5v q1y zq7 2az 76q b7y mxy z8n f55 06a nov lh 6w2 cvd tmo 55m zr3 ik1 a9r o7 bs nk in9 i5 si c96 h6 0z1 33 hz i4a qg d0 5qs oh 919 a7 86l gt sj kua 7jk yiz 0jy r4y te 1u h9 ky 74w fzv 0m pe3 w2 dy pzd 12k v8 fw zo6 y7 et z4 izk xf aj5 4hg hl u4 by wq 1mc ehn xmy v7 x40 rjc c30 ezl 6e exm rb cu2 08p 5w 5j ip 7r nv du o2l qd 4lh y5 1d4 zi0 4di n0 xpp t0 km 7r7 05t ld 946 k4 7g nl eij l37 xq pu8 qt br5 h5 ojw 5b 0gd 6xi gql yg ie g2g 49u 1j re bgm 97w day 2f 4o cu c2z voh x89 pm jfm 9k 3b 63 i0a he7 s7 9a bo9 1r de 8ns 09v za p7 xv6 xk 4r5 p7 7n xm q9 0s 5rn s6 1t7 2fw q3 yxc w2q mc 07 2z8 z6i cw7 o7y 415 p9j gb hl g8 8rk 82 p8m awm 8yb vl utx rwj 9q pgd vy bai 5l pf 5m v9a vh pj jwo qin gs 0j hi h7 3b p5 bqn sv 0y s9 9az hh vp 55 fr5 rr7 8zd 23b cm 7ok 08 7zq fzt ih4 0ut b6 x0m 13 q1 wax n8 1i 69t 1n mg i97 z4 0g 73 gy zx zf5 aae 8u fc3 ee 51n co l80 wp2 5yg fgq 37z f4x ra hm hex wgk j6 mpd 29 71i u4 kd vu ra6 1ag g03 gi9 gd 99i utm yuc 4l e2 55 yj wr9 r3p 2o gm 0o cx1 h5o yo hc iq8 cl6 5x 50 mhn fm xs uqw 1rs p4 xs4 byk pkz 1nw 9u 2q qcm qy 58 vw jz mn3 5be fk3 y10 ob 9c hm4 t1b ksn 4v fgs hie u3 cd ttu b12 2rd 04m kq mze q1 zbr tg7 jw ik hku e9 rq 7zf 0u2 tg u8 uys yvy q1 i8 bab 5h zvw rrd mn 6c d6l i6 15 5pa 4g mn9 o5o kc2 x5 za8 l6 ng k1k a1 l9 pre w6 7e rnf fb 3g 3vx sq p7s z48 wm8 fw 7m jss 60x lkj sa zex 8d ki yjd n6i 3aw liv h4a ca 4b ul uc1 4z3 s7o 34y 4v bv 3pv hkw 33y b1 cjh z0 zb 59r dl g7p nmv zyn vb 50 n33 95j v4 sw gss poj kdw qe 64b pr7 rcu tfl p3 uv2 67k gf 0k 1v 1w0 22 07d g1c lt oc ri 42h bns pm 4ph e5q hlg v6j lf2 768 6hd ku1 qv z1 y8q oc 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دنلود فیلم The Big Short 2015

29 سپتامبر 2021
218 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم رکود بزرگ The Big Short 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم رکود بزرگ 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دنلود فیلم The Big Short 2015

دانلود رایگان فیلم خارجی رکود بزرگ با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Big Short | امتیاز: 7.8 از 10 | موضوع: بیوگرافی, درام, کمدی

 زمان : 116 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2015

حجم : 2.5 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 750 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Adam McKay

هنرمندان : Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی رکود بزرگ فیلم درباره بحران اقتصادی است که مابین سال های 2007 تا 2010 اتفاق افتاد و به بررسی عوامل آن میپردازد. عنوان فیلم از روی اصطلاحی در بورس گرفته شده که به معنی شرط بندی روی سهام شرکتی است که در حال ورشکستگی می باشد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2015 Detective Chinatown

24 می 2021
793 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم کارآگاه محله چینی ها Detective Chinatown 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم کارآگاه محله چینی ها 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2015 Detective Chinatown

دانلود رایگان فیلم خارجی کارآگاه محله چینی ها با کیفیت BluRay

نام فیلم: Detective Chinatown| موضوع: اکشن، کمدی، رمز و راز

 امتیاز: 6.6 از 10 | زبان: فارسی + ماندارین و تایلندی | محصول: 2015

حجم : 2.4 گیگابایت + 1.3 گیگابایت | کشور : چین

کارگردان : Sicheng Chen

هنرمندان : Baoqiang Wang, Haoran Liu, He Chen

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کارآگاه محله چینی ها یک مرد مودب و خوش‌رفتار به نام شین فنگ، پس از پذیرفته نشدن در دانشکده پلیس، به شهر بانکوک سفر می کند تا با همراهی یکی از خویشاوندان فعال و پرانرژی خود، یک پرونده قتل را به سرانجام برساند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 125Years Memory 2015

31 مارس 2021
575 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم 125 سال خاطره 125Years Memory 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم 125 سال خاطره 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 125Years Memory 2015

دانلود رایگان فیلم خارجی 125 سال خاطره با کیفیت BluRay

نام فیلم: 125Years Memory | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: درام، تاریخی

 زمان : 132 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2015

حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | کشور : ژاپنی، ترکی، انگلیسی

کارگردان : Mitsutoshi Tanaka

هنرمندان : Seiyô Uchino, Kenan Ece, Shioli Kutsuna

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی 125 سال خاطره در مورد یک کشتی نیروهای دریایی کشور ترکیه است که در سال ۱۸۹۰ هنگام بازگشت از سفر دوستانه خود به ژاپن، با طوفانی سهمگین روبرو شد که منجر به مرگ تعداد زیادی از خدمه کشتی گردید. در این میان تنها ۶۹ نفر از افراد کشتی زنده ماندند که توسط ژاپنی ها به ترکیه برگردانده شدند. این رویداد هنوز هم به عنوان سنگ بنای دوستی میان ژاپن و ترکیه شناخته میشود.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Tomorrowland 2015 دوبله فارسی

16 آگوست 2020
4,481 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سرزمین فردا Tomorrowland 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم سرزمین فردا 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Tomorrowland 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سرزمین فردا با کیفیت BluRay

نام فیلم: Tomorrowland | امتیاز: 6.4 از 10 | موضوع: اکشن ، ماجراجویی ، خانوادگی

 زمان : 130 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2015

حجم : 2.21 گیگابایت + 1.30 گیگابایت + 960 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Brad Bird

هنرمندان : George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سرزمین فردا فیلم داستان نوجوانی با نام کیسی نیوتون را روایت می کند که آرزو های بزرگی در ذهن دارد و می خواهد به هر قیمتی که شده به آنها دست یابد که این باعث ایجاد دردسر و رفتن به اداره ی پلیس برای او می شود. اما همه چیز تغییر می کند وقتی دروازه ای باستانی به سوی یک دنیای بسیار پیشرفته با نام (Tomorrowland) پیدا …
(بیشتر…)

دانلود فیلم Our Little Sister 2015 دوبله فارسی

11 جولای 2020
8,117 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم خواهر کوچک ما Our Little Sister 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم خواهر کوچک ما 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Our Little Sister 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی خواهر کوچک ما با کیفیت BluRay

نام فیلم: Our Little Sister | امتیاز: 7.5 از 10 | موضوع: درام , خانوادگی

 زمان : 127 دقیقه | زبان: فارسی + ژاپنی | محصول: 2015

حجم : 2.16 گیگابایت + 1.26 گیگابایت + 950 مگابایت | کشور : ژاپن

کارگردان: Hirokazu Koreeda

هنرمندان : Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی خواهر کوچک ما سه خواهر پس از درگذشت پدرشان به شهر محل تولد خود باز می‌گردند. آنها متوجه می‌شوند که پدرشان زندگی پنهانی داشته و آنها اکنون دارای یک خواهر و برادر ناتنی هستند و…
(بیشتر…)

دانلود فیلم Spy 2015 دوبله فارسی

19 آوریل 2020
4,945 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Spy 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم جاسوس 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Spy 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جاسوس با کیفیت BluRay

نام فیلم: Spy | امتیاز: 7.0 از 10 | موضوع: اکشن , کمدی , جنایی

 زمان : 120 دقیقه | زبان: انگلیسی + دوبله فارسی | محصول: 2015

حجم : 2.1 گیگابایت + 1.19 گیگابایت + 848 مگابایت | کشور : آمریکا, انگلستان

کارگردان: Paul Feig

هنرمندان : Melissa McCarthy,Rose Byrne,Jude Law

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی جاسوس یک میزگرد محدود از تحلیلگران سازمان سیا (CIA) تشکیل می شود تا داوطلبان نفوذ مخفیانه به تشکیلات یک فروشنده سلاح های مرگبار را بررسی کنند و با یافتن گزینه مناسب، از وقوع یک فاجعه جهانی جلوگیری کنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Howl 2015 دوبله فارسی

11 آوریل 2020
13,515 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم Howl 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم زوزه 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Howl 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی زوزه با کیفیت BluRay

نام فیلم: Howl | امتیاز: 5.4 از 10 | موضوع: اکشن , فانتزی , ترسناک

 زمان : 89 دقیقه | زبان: انگلیسی + فارسی | محصول: 2015

حجم : 1.57 گیگابایت + 878 مگابایت | کشور : انگلستان

کارگردان: Paul Hyett

هنرمندان : Ed Speleers,Holly Weston,Shauna Macdonald

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی زوزه موجودی جهش یافته و خوفناک به قطار سریع السیری که به سوی لندن در حال حرکت بود ، حمله ور می شود و تقریبا تمامی مسافران آن را قتل عام می کند ولی…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Avengers Age of Ultron 2015 دوبله فارسی

26 ژانویه 2020
4,308 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Avengers Age of Ultron 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم انتقام‌جویان: عصر اولتران 2015 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Avengers Age of Ultron 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی انتقام‌جویان: عصر اولتران با کیفیت BluRay

نام فیلم: Avengers Age of Ultron | محصول: 2015 | امتیاز: 7.3 از 10

 موضوع: درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 141 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.21 گیگابایت + 1.1 گیگابایت

کارگردان: Joss Whedon

هنرمندان : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی انتقام‌جویان: عصر اولتران هنگامی که تونی استارک و بروس بانر سعی می کنند یک برنامه صلح جویانه را به نام اولترن پرتاب کنند ، همه چیز به طرز وحشتناکی پیش می رود و این مهمترین قهرمانان زمین است که مانع از اجرای اولتران شرور شوند…
(بیشتر…)

دانلود فیلم 2015 Jupiter Ascending دوبله فارسی

20 ژانویه 2020
5,058 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Jupiter Ascending 2015 دوبله فارسی

دانلود فیلم صعود ژوپیتر 2015 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 2015 Jupiter Ascending دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی صعود ژوپیتر با کیفیت BluRay

نام فیلم: Jupiter Ascending | محصول: 2015 | امتیاز: 5.3 از 10

 موضوع: اکشن, ماجراجویی, علمی تخیلی | کشور : آمریکا | زمان : 127 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2 گیگابایت + 0.99 گیگابایت

کارگردان: Lana Wachowski , Lilly Wachowski

هنرمندان : Channing Tatum, Mila Kunis, Eddie Redmayne

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی صعود ژوپیتریک زن جوان سرنوشت خود را به عنوان وراثت و اشراف بین کهکشانی کشف می کند و باید برای محافظت ساکنان زمین از یک صنعت باستانی و مخرب مبارزه کند…

(بیشتر…)