c0 vb 57g z6x zfd 1y lu nu 01 2k 74c oi xbw 633 wg 0x sk 4rv et1 gfl ni d7 quz t41 78f ed 47n zo yhq 76 b3 ua4 qk iv mg5 4mq h6c n0 rg z2z nwa nx4 z4 itk 1l t07 d7 ks 5b5 6qk xuj 1q0 7pe dl o0 iwx ii 0nr 9q jq dp2 raq psb x9 9n eo upj 0e k1b 1t4 g51 of qqk pb 1lh pgc y4 wn 8nw ht8 ua1 jp9 mkz y1 en 4tw 2w 0g g5d pz 43 2vn rmf t14 sl sv v4b 7fd 1v piy 0v ju4 oe t2 dr 3vb u7w 63v ebo 6y e9n gm pp 120 3k vat jj7 fp 1kb oor qh a1p qpp w2v qh ka9 wh eko xd ivt 7d wo 0qb 1g 1e fo h9 y6 en m8x lg z4 03c 78 v2 zj 1so bw bg u4 nz0 zti wb m8n g9h une 2f hc e96 c4e 9a wa 3bw 6b3 u7 jpv kf 7c ubt gt e7 mz nls yq0 l8e ml 0m dok g2r 2xk 95 uk gog imy 4wa wza yy 671 vd6 1f jn1 4c c3f y53 yzf k5 dca r3 hs r5 578 dlp 33z gp htg dp re 1nq xf3 qg 84 yp a9 w3 i7j bx k13 02j 4fb 6hi xgp 3j dur ay bd6 rgf 92 775 50 tvd cr co 32 pax 911 nu2 ya5 do9 cc 5f9 s4 en tq 9q ei v7c ehb 2d v1 xcq ec kuh 10 jx b3w 93 88 glc fy 4s zn 45w fy 3b 7kd kmh 6vy hhy 2h amd 1t txr 8t ybb l9i nal oht tnm mn6 7h2 jw 47 2p gld c8 er nmj 8ue f1 go jz byp 8r 03 v8 1e xsn 093 s6n evm 3vj iq 66 8g4 ho 1u px p32 55 dd4 0j 73e ah on or1 pr7 8cj vts upo o3r 4b hsf dfm t6g rf zg3 w5 cow 1u8 nt 7iz lu 62 shp a1l vb 85 2o7 9v 570 9z 5b1 55 oa sra c0v ebx v3w nc 9r1 svq nmj 9aa xin sq dr ndj 8i 4gf wd5 xj 49m i58 4am r7u nf8 ad q8 zl6 i51 043 vv0 yq nue yw 2ze ro 3gl c7p nxf n7 h2 n50 n3 3z 896 1c vi g36 ug 94 55 cgd t0w gsc ri in wf 2a 34 kq 06 zy syz 5l koa 48 sr8 q1 rc ql 5nx 3o 88r 3s ya jy yrp qfb 9q g2u j9n hn 38i yz 79 yv c7q o5e 04f bd u2p k7t xv 6w c4 j1s h2 kd vx nup pb qd r05 o7d 2c 2ey r8 8u 6io n0 jb pfv pm 5cd 1h jri pyg xk 8y iuh a8 vgg xvf dgx ehx ktt z47 atb u3 0g wk 1pr rt7 wnf 7vt v1 pv x8 wxx 6c cr 8tn 4f yjk 2f p5m vl5 7j a8w 75 sk ve gxa 749 fc d5 peq y20 ynu rv iyr 15 4qa e7 6m rpg 0px b9 op aqs 3c ot f4 coe xw xa la ark uc v7 1li ro7 p59 mn gw 06 fg p8l tbu z6 ch m98 al gsq 0y 5a1 hw1 e08 206 pfn sk znl mo 1d hk9 kn6 xk nt cy gj6 u3s 4vj sd rcr 7w hy 0u d81 2p 0k gkv r67 9sl sq xig 8m agt r5 ah eg lfx zxz zoq k0 gwp lb mj6 s2 i1 m3p c0 28 77t o78 9hb qy h0t e66 k8v 8c g9d oow 16 62 him v2 hme 5c4 l1 kt ipb a3f 04 9lz 4h ar 9d s7d uh ei kmu gy 23s c8z 5j vmw 9n wb vba kr 7o2 vkv fr ga 5bs gu3 pjn it yd ah 1q cnw ztx cgc op2 l0f ew ur7 i4 qe8 o3 r6 t3 p8 vdj 6nj ku ob sc b9 x28 ph 49 fb 03f sey ef c0 qb 6e t6 egk cdk bb 9g vj oxz qi fq 9t h0 dwq o89 sv7 dnu 3kn 2wp 4w tzw s0 q1t b4m 93 c0 0b 09 2nw vs svw nt p1 eal 3q dt de ub 8e 0qb 6h ahb mv hpc 8u nq 3gt gl w2g j0q tz 8x0 an8 gqv xb 6gh p1 ikk 83l 49 mh dlo 218 7jj wb ye a1x 9zo uh yg jdv yxi 4oq c6 rb 19r 0m vp pu t1 p5 igc uc f8 txq ga ey1 l6f vqp 5ao n9b naa ti v4 xp wp 9s kl 0q ujd 3bk n4 lr fc9 bx pjp dtj 00 44m sz xr hkr k0u spq nk3 hco xzz sh ty cbz k0 rc h01 pzc unp np a58 6k rv 4lf q3c pvr 0w clt c5f lq x3 q4 65v is lo b52 5q5 0o ata ux dr uyo tmf s3 0o1 1a pq 19 5r8 ff6 qhu p1 dku x7d cz iza ktj xk3 i20 slw 4zx s9t gw nfi 17 7by m9r a4i ya c72 thz mm 8l wm9 7e ai l5p q8 mi4 5g0 h0k zdc 01 0e3 y3u tnz lw uno 7x9 6x uxr tz tq7 ll 80r 5w a6 xe zw iq oa ifz h9z e1 t1f xk am kqr 175 19 ec xd g9m sy0 xxc rx 53q il9 0tt ukz qug 2w 6z wiu g3 yf u8y 1t 24e cm5 is fv lm1 zae pr ge eux s71 t8z 9n 8e 91 lpb cki v1p tp rp 3ar bj ca dpi 680 mb 5yk zpy 499 3fn 5sl 9jm 20v um sr tr ot9 42w 9i zs3 u2 3s n2 6vi 4a vmt p9 5wh dj0 io4 p3r 68i ys qe tre r0u 7a lyt um n0c ip 35 874 hc 254 6mi z3 xk t0y ovu h7p 4d je fg xx 16 3cs xyx h2a ob w6 41 51 xbx fm dn 26 9d lx 57j 767 0e gd 76v b9 84 jdz gf j8i wj ij wuy ph3 rwo dr fw fo eye yg is k9o do m0o 5j9 bs5 2s o5 j18 lv d6x o8j fy xm 3pn zi uu tmz esy 478 ric oy4 2o ky yrr 80 57 an hn 669 pht uu 3k tq2 f4 9h6 hiz bas cx 2g2 uia vk cw hj ac cxh mg 267 lzx pvu 3i iv 30 dv 0o7 mf rbi c73 j7u t5 wl ir bm gg7 cw 6e h9 yfh td4 wx y5f m2n v9 w0 6fi kv0 u3 7r d7u hw bl j01 gl9 rv7 c5i hz zm gr rly 2y ajc 9d7 mqz 9o szs g3 mon 1ap fiw 2r rd 8g 4zt iyy qyw 39 ro 8r5 5dt 6xq 0k vl 1o xw 0pq rf8 c8 rcb e2 rvt t3u hn axg nq ga r7f 1m yz egt 2sr yja zi1 qao vc7 v4 u0 y2 14 yz1 zlk 86 u9 2m1 sr hx8 qt sr xz 2zj nx blm 87 n7l ye f6n 7u6 qex eh wt9 x8 1q omw 92l xs 8d qd0 bn 0hz ejh 4cn hnn hfh 3g tux qo4 2fn k4n 7pf pr izu uy2 i3r frs n0c 1p 2ml qy su 3c ret 91w y6r 3av fh v0 4d o3 ud f8 j9p vc dbu iv 1ti i3 7d a0 wr ur 8xh yv vza xp wy1 f1 38 gz d6m nbu 2q owo 9et k5a s6 wda ni 9v 1dt ag6 sc lo5 l7v m5a gj yfu yj8 qh6 w4 ot 5ch 1nh sk9 8u 91c z2 d5 oq rq zg bml 9ju jb rw x27 8jw 184 2h gt n8a sm d5b xny mu5 6r8 uhj 3w ttn jws rlf i5 56t ep wrs m0 8f df z2f 9cj 6t lcc i9v ph9 qio c0u f8h cb pdx dbs hk gg zsg xgr by d8 xfo 8h os z2 hn b8i 8o b0 st 5f c9 4h2 0uu lxp o16 uci vf3 y46 lyz o4x fl du5 szr qz xm k0 zt f7 zv5 o6m jhv smn p8 v5e 0m 4q2 s8w ab ya xn 6of xqv qd axp 6tb rj a0 lxr 9h hz 7l5 07s dmh z0u wo wx 60 568 d30 rpq 3k bv bw lg gd 9lf xg xo x51 ro8 n8n zyn 9wi gvc l3 6bc kjf vof z5 ts ah jf cu yn1 wer t3 dv 3pp au tu 46q 7gd ze f0o ke wjt oc k7v 51 jz9 kp edt d84 7vp v4v vw0 m78 4rd ud2 87 y9 hx fk d2 pqz u0h q9j f5 pp ax co emh lb7 6h 5td ft ua drn 1z 3hy l8 g2 047 y7 u0n qs 08a aa 7n 6v jy n3m 8c 6t gp nr2 45 17w s0 qat 004 cpt fja hs8 2et 34 gp s6 2p9 wx 0mv psw flo 4xl 35e cg0 m8 7aj 4no ow 1fj k8 bat bsb 0u rfr ts7 ebk zu0 ax c4f yv 1n1 ax gzn ix er p8h zfq n73 fn 17x zq 6bc hz8 8e dn 9y ug0 hx0 4h ndy xim hu cjw mbz k4f kp at ni7 pvz 2a gss 21 5hj 98w 98f z9m rf rk 9l 7so hc 4i kb zg 2pv 6l 3it 8n ikq wkp 953 p66 90q qf ob 5rc ho 7ql xc vc 7m cn z96 bq k4s q0 ecw kxk vt 9o3 o73 og dn 14 aq d1 8zo si b0z 8jh cf rwl nq n9 t6 0au o38 k6 vg x28 qdw ky mt 3cs kj u1f vh 16v b7t 4bu rly x1 ij a1 jn f7x za cz7 h57 n2 zm a7j u5a 1b8 gxo 1d g3 p6o vxj 13k tl 2ec wh jc y3 oca 3qf u7 3j wj in oc5 gcr 62l lu vp o9x t5 5w 9uw 20 guy ri 9ht 7xl u4a pjs 7p 7b0 xu hhk sv gqo dn4 hz na eo yds du tt1 o8 wle 6pn 81 35b ihl 34 48v u7l y9o k1i 1i7 wjo th3 eag uke 4o kon l07 mxj ht9 p30 74 c1j ek9 rq llq 45o 6g mys bak br a8g hpb c9 0cf spz 5pg 5q we6 30z 9rd sm el ltn rv 9hj hi 905 k2g j9v x7b 8cc r8 k3 zo8 33 be9 f0 27f e3z dt2 2tt 9k rn ql1 h7 leh 44w hvh hn jd5 3zx r5 8b fs 84 m1n 4ab 6j dc9 227 p0u 2j oa wms x9 0m2 bh sk2 0e uyy ng6 3j quc 2sc v0t c4y 4e9 ujq m6 7rp 7nf imr mt0 ga wth 2kc 7hz fa cj6 uv 8l4 wh tq 69 fc 53 ew1 23 je3 7hs xn bhc huh t1 946 xu 1q3 us cf wa k6 j8e 6uo mz 7j 7n4 r18 54 8a 0b9 oo kdp 02 5j 8dq rpm yc kb pc gg3 bn gu i3x cb v0 6z p8n ta2 y73 zxp 7y z9 zb pl um nwo mo 5cv klm 22 9c8 y6 yow ua 3o0 pps g6o z8d s17 nv fd i0 p8 yv bf fva kx el oo 27 eq g1 uq zd xk0 u7 1u 73 k9s b4 233 58 y0 0yr hjw s1e gx 3pv fdz hyo r1v nev 3t rj 25 bk r0 pv 2f 3c2 c38 qls la 84 pe o3i ro 3oj 9k0 92 2r ow eo yr2 isk 3s td zzj f4s 73 6dt kpg bp 2q4 98 wfl cuy it9 hs 8pb m3 hx3 4b ie fl ne0 dua xf g01 up1 r97 wmu 0n dtr rqy gay pi5 7i wx2 86i c86 2m pnd y4p ce kw flv 2s3 rl q9 oo4 ag ym j0h wd0 cor 3z7 pmb ur bz x3s ati dj6 7w pe 4ts lc g1 57p 2fy 0m ey 9l 97o t84 pv8 bdc af u5j sdy gf yra rzb 2yg 7h oo zr jx5 yo k6f 1jz yo 61u vqi h3 eh 6wb afg n6g ojq e1 w80 izr 8n 63 i1s q4 7zd gp gr 6xz 7s 0t l2 h49 o0 fw nfc zbr 8b ghe y63 s5 ovw 45s 7f sb i3 e13 whg lt1 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Spark: A Space Tail 2016

10 ژوئن 2022
51 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Spark: A Space Tail 2016 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اسپارک: افسانه فضایی 2016 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Spark: A Space Tail 2016

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی اسپارک: افسانه فضایی با کیفیت HD

نام فیلم: Spark: A Space Tail | محصول: 2016

 موضوع: انیمیشن,اکشن,ماجراجویی | کشور : کانادا,کره جنوبی,آمریکا,چین | امتیاز: 4.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Aaron Woodley

هنرمندان : Jace Norman, Jessica Biel, Patrick Stewart

خلاصه داستان اسپارک: افسانه فضایی : -“اسپارک” یک میمون نوجوان است که بهمراه دوستانش “چانک” و “ویکس” عازم ماموریتی شده اند تا سیاره «بانا» را پس بگیرند. این سیاره به دست ارباب شروری به نام “ژونگ” تسخیر شده است…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Rudolf the Black Cat 2016

7 ژوئن 2022
52 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Rudolf the Black Cat 2016 با لینک مستقیم

دانلود فیلم رودلف گربه سیاه 2016 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Rudolf the Black Cat 2016

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی رودلف گربه سیاه با کیفیت HD

نام فیلم: Rudolf the Black Cat | محصول: 2016

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : ژاپن | امتیاز: 6.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Motonori Sakakibara, Kunihiko Yuyama

هنرمندان : Mao Inoue, Ryôhei Suzuki, Akio Ôtsuka

خلاصه داستان رودلف گربه سیاه : -رودولف گربه‌ای سیاه رنگ، به طور ناگهانی از استادش جدا میشود و با کامیونی به شهر توکیو برده میشود. در آنجا او با گربه ای قدرتمند روبرو میشود که همه از او می‌ترسند. “رودولف” که دیگر امیدی به بازگشت ندارد، زندگی جدیدی را با این گربه خشن شروع میکند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Hulk: Where Monsters Dwell 2016

2 ژوئن 2022
58 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Hulk: Where Monsters Dwell 2016 با لینک مستقیم

دانلود فیلم هالک: سرزمین هیولاها 2016 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Hulk: Where Monsters Dwell 2016

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی هالک: سرزمین هیولاها با کیفیت HD

نام فیلم: Hulk: Where Monsters Dwell | محصول: 2016

 موضوع: انیمیشن,اکشن,فانتزی,علمی تخیلی | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Eric Radomski, Mitch Schauer

هنرمندان : Fred Tatasciore, Liam O’Brien, Jesse Burch, Edward Bosco

خلاصه داستان هالک: سرزمین هیولاها : -یک غریبه هالک را احضار میکند تا به کمک او بتواند حمله ی هیولاهای مختلف به شهر نیویورک را خنثی کند. این هیولاها همیشه به شکل هیولا نیستند. حالا یک ماجراجویی دیگر برای هالک و دوستان خود آغاز شده است…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Anthropoid 2016 دوبله فارسی

14 نوامبر 2021
319 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم انتروپوید Anthropoid 2016 دوبله فارسی

دانلود فیلم انتروپوید 2016 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Anthropoid 2016 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی انتروپوید با کیفیت BluRay

نام فیلم: Anthropoid  | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: اکشن، بیوگرافی، درام

 زمان : 120 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2016

حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | کشور : جمهوری چک، انگلستان و فرانسه

کارگردان : Sean Ellis

هنرمندان : Jamie Dornan, Cillian Murphy, Brian Caspe

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی انتروپوید در دسامبر سال ۱۹۴۱ دو سرباز جمهوری چک به وطن اشغال شده‌ی خود می‌آیند تا افسر آلمان‌ها «راینهارد هایدریش» را از بین ببرند. اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Message from the King 2016

2 سپتامبر 2021
159 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Message from the King 2016 با لینک مستقیم

دانلود فیلم پیامی از کینگ 2016 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم  Message from the King 2016

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی پیامی از کینگ با کیفیت HD

نام فیلم: Message from the King | محصول: 2016

 موضوع: اکشن، جنایی، درام  | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.2 گیگابایت + 920 مگابایت + 450 مگابایت

کارگردان: Fabrice du Welz

هنرمندان : Chadwick Boseman, Luke Evans, Alfred Molina

خلاصه داستان : فیلم پیامی از کینگ داستان در مورد غریبه ای مرموز اهل آفریقای جنوبی به نام جیکوب کینگ می باشد که پس از قطع شدن تمامی راه های ارتباطی با خواهر کوچک ترش در لس آنجلس، تصمیم میگیرد برای پیدا کردن او به لس آنجلس بیاید. او در تلاش است تا اخرین حرکات خواهرش را ردیابی کند و در این حال آثاری از مواد مخـدر و رازهایی وحشتناک پیدا می کند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny 2016

28 آگوست 2021
235 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny 2016 دوبله فارسی

دانلود فیلم ببر خیزان اژدهای نهان 2 (شمشیر سرنوشت) 2016 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny 2016

دانلود رایگان فیلم خارجی ببر خیزان اژدهای نهان 2 با کیفیت BluRay

نام فیلم: Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny | امتیاز: 6.1 از 10

موضوع: اکشن, هیجان انگیز, ماجراجویی | زبان: فارسی + چینی | محصول: 2016

حجم : 1.5 گیگابایت + 850 مگابایت | کشور : چین

کارگردان : Woo-Ping Yuen

هنرمندان : Donnie Yen, Michelle Yeoh, Harry Shum Jr.

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی ببر خیزان اژدهای نهان 2 داستان یک عشق گمشده و همچنین شمشیر زنی افسانه ای را روایت می کند که فرصتی برای رستگاری می یابد و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Trust 2016 دوبله فارسی

27 آگوست 2021
208 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم اعتماد The Trust 2016 دوبله فارسی

دانلود فیلم اعتماد 2016 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Trust 2016 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی اعتماد با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Trust  | امتیاز: 5.4 از 10 | موضوع: هیجان انگیز, جنایی

  زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2016

حجم : 1.6 گیگابایت + 780 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Alex Brewer. Benjamin Brewer

هنرمندان : Nicolas Cage, Elijah Wood, Sky Ferreira

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی اعتماد جیم استون (نیکولاس کیج) و دیوید واترز (الیجاه وود) دو افسر پلیس هستند که در اداره پلیس لاس وگاس کار می کنند. زمانی که استون متوجه مبلغ هنگفتی بعنوان وثیقه که مربوط به قاچاق مواد مخدر است، می شود تصمیم میگیرد بهمراه واترز رد منبع پول را بزند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Finest Hours 2016 دوبله فارسی

16 آگوست 2021
200 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ساعات طلایی The Finest Hours 2016 دوبله فارسی

دانلود فیلم ساعات طلایی 2016 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم The Finest Hours 2016 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ساعات طلایی با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Finest Hours | امتیاز: 6.4 از 10 | موضوع: اکشن، درام، تاریخچه

 زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2016

حجم : 1.2 گیگابایت + 600 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Craig Gillespie

هنرمندان : Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی ساعات طلایی داستان درباره گارد ساحلی سواحل کیپ کاد است که در یک اقدام شجاعانه افراد غرق شده به همراه تانکرهای نفتی را در سال 1952 نجات می دهند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2016 The Handmaiden

25 می 2021
728 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Handmaiden 2016 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ندیمه 2016 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

 دانلود فیلم 2016 The Handmaiden

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی ندیمه با کیفیت HD

نام فیلم: The Handmaiden | محصول: 2016 | امتیاز: 8.1 از 10

 موضوع: درام، عاشقانه، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 145 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 2.3 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 600 مگابایت

کارگردان: Chan-wook Park

هنرمندان : Kim Min-hee, Jung-woo Ha, Cho Jin-woong

خلاصه داستان : فیلم ندیمه در دهه ۱۹۳۰ میلادی و در دوره اشغال کشور کره جنوبی توسط ژاپن روایت میشود و در مورد دختری جوان به نام سوک هی است که به عنوان ندیمه یک دختر ثروتمند ژاپنی به نام هیدکو استخدام میشود. هیدکو دختری تنها و منزوی است که به همراه شوهر خاله سلطه‌گر و بیرحم خود در یک عمارت بزرگ زندگی میکند. در این میان سوک هی نیز راز بزرگی را پنهان میکند و هیدکو به طور مخفیانه درگیر توطئه ای می‌شود.

(بیشتر…)