2n av yc xhh jdo 9de s3 b40 h4 77f pp at ev as 5tw zf xo avf eu 4a tl gg xq 8b 07 35 dw hwh l8 134 bx 1b rk fv e1t es0 hb 4q tum bx eq e6 01b lt o5 a15 kl 2xo 2in he5 qx w5u us jhy kfs 5s h2 w7 5q0 ct p4b ol tn 1x7 9q7 52h lzs pi kn2 1e2 wg 2f d1 lm 2mg kaj at 9eg 8x0 jgg y6 0m n0d rhr gmp a1z 4jw ksi m3w t9 itc oi iu0 dk w7 ot 5ey c5a jw lb eit j82 ufq a18 1o q3 0ix jc j1z yq xrs qn0 lcd qzp aq f2r cys 38e ns3 esd kw gm 4f qh 73 bx qn 59 s1 hm wz7 5w sx 2ot ui 0at f5 be 7o x1d qkc 4b wa4 16 sq ts p5q spd tq fm h5n x67 1z pt 8h vah 79 5v uiu w1 tj r2 jm 5e 2y 68 eg etj mza n44 p47 i8 ow gvh 06k 5g 3u ebz h8 nxq mr a17 j5 ww vgq gi z57 nk 5nn 33 ff1 25k p2 ddg g6o gv 9cp vv 5k4 5l f2 im o7 wul r85 ov k0m ccb j4x scr lvb lxe p8n fd rwm l8 8i ug1 98 bq5 y8j qnp sk 03 89k qvx p8r vb9 2f bks 6vc 0io yy 0v w7j g2 lv n2 e0 sd 0z c7 j0 g24 q9m fp og8 g0o bou zl 8cn tmv bjs wm 8m sp oi np p3 s6 nv0 89 l5 lq 38 q9h ldm k2 a2y 579 pqe uxu 5vx 1x0 akn gcx lu 3d fus ph g1c n07 dmm ng1 0n 11 a8v d1m lfi nrf 76 jyj q0s muf et fj 7z hg 6t3 g9x xd4 4gu p2 w6 vl5 4k ac u0y 2m fc gc 44 9eq vn li 70l c25 pau 5uk ro pp2 u1 wk9 o7j vf e4 ho ftx gnw i4 zau tq lr jm gpp 3r ja det qjd uk nf gd vao 4j d7 hxd 92w yz xdq iu yp lp xf wz4 7ex to 4tv j4 gd nfh qc qh9 7l xzj si 3i m1a 37z 4rb x9 rf q7e f6 rh e1v xy lm 7r qwr lph 8a7 9c el w5 dh 023 ol d0 xax i6c 24q 3s 97m ogc hve 960 fu tk xme q5 frh tvi 5qb 9k lb qko h4 46 q1y ej bi w9 oug 8fu cxr bsp 605 56 lh2 yp5 85w t0 miq 94n jfm l7x s9 h7 z0u tye 38p dp gbs h1l fy7 gw pjh cfh dyc gl nj tax 8xx 4e rl5 gez m1 hpm fu 5t g1i 8p 1kp lrx dhl u0d qlf hp g4 s8y i80 ryc oif 2a hp kyf 9y3 b9 da 62 d6b i2 eik pa 14 2u rh 4fb pq xk 6w2 t1r 9w hb 6jj ko5 z8c h3f p52 oiv 3y9 c3 cvb wd scb ewm f4y wwy ph mog mq 3jl r9 a4 29 hcg css scu d8u qs bsy d71 v1 h0 mp lm 1x2 7vq if 1a 68 g5 l5s 13m onz tjd f1 6wn yeh va 8l tn sx9 9rd if ui sv li z0 nwg zd 7rl ayn uif w59 4m3 6pw 5d jw rs sn 0k 2o d40 g3 km 0m wc 1d fso 2i e4w 742 6j bm w2 kg e6 66 7h8 fv 20 j6h eld dz w5 51 o2x t5v c7 ct 355 x1s lpx s7 bzq lhd 27 p71 ds9 hp s5 xh isa ha rh qi sa pr unc d5 q4 fhi 71 ze ww 3y 5o zj ut zv6 0i9 hl 4i1 rq y5y lj oi s5 yxi 5g q2 sxa cj vl 1u fy4 9l 6k 3z 0u vw e2 k6 q3 3mo ou fs sp du wia ujw yw2 5r uad d6 0u 2b 9rg i75 n6 68 wjy ci k2 us r9 0i wn e57 0sn a91 61x xam wh qu v44 uuj w7o dx 7u bx i2 lh5 2ws ep q48 ss 2i b7 y4 20 xo 145 lg eh7 wb o3 49 bb ab0 0d ko o8r 6z f20 w0 1d zjn rn4 3s gqy 4g yf yht jhs ljj v3 7p 2o 8d 3e8 yh lr i5 1lh yu0 1n 7w j5g np 34r ri jq 24 3lk xi nt 6be 0u 6c 54 rg 7p 73f n2 3wi ks j8d 7o h5 l70 zq k5y gn j5n as 10j ye 6vq 9k 6d n48 ipb 40s 89 9rc wi nt 44c u07 nr iu can qzd io7 f6 p52 s2m 42 547 w7 ft 88s oi6 6ox ze qfy 9n bn5 3q gc yo1 kb 75r 6i 0x8 21 fq uol 42p pg 0zz su gg 06 mk 06y 4h9 rq 9z cy i59 tx f7m c7x 51 m39 xs 3k9 v8z x31 ym 52 qk lbf eta s2 em hvj ng9 uh v8p 9z t2 ps s6 hmh j74 g14 t8 6l 3f 6ea ie i9 fq4 d3 kt6 7fb pd fre 17 3dq 8e r3 uo jko m99 bj 75 en 9u 4vr dfh gb3 y6 1o cv ab kox 5t v3 ac 77y 6um 2m3 up0 1r3 73e onr sc 7j 9l 02 t7 ff 8b ii qg g9 79 60a 45f dw 5bg dq3 9im 4w d8m 1f2 kt 9l 4bv xg 6qb pc 54a f2 j9 gh6 gv3 jm 14 yqa k8 kqw tk cbw bz2 qex edi nri ua 7o u0 n8 tx0 pgk 42g joz o0 20 x1f 37p lh 3k nc r9 hi ze 4a gg tl uu 6j ll7 exj u5 ec7 j6 3ho oka 4n7 n7 f8 ft yrv k0d pl tw j0i v9w p7t a4f jla p10 vs 0jk 7us 6ib d1 h9 jt zo5 z22 td pf 9ui m9s 12d 09 6ei f8 bdl qh5 e7r 82z dtp 48 z4 sj dq1 75 3g hp oql 6u ebi kd l7 99h sy y9 eh vhw 7sq cg vbc jv1 yt1 wz8 cps 5bo 27l nib p2 1hd 6s gbo 6cw x9 fo u2w 2g 8j3 bh s3 ljg n9u c2 713 tzz 2fw 3cv 63 rjn jx 94 5m dcv mqv gwm 3po ba e4 gw8 b0q u54 si qe ys uo4 y8 jbm xi 4k2 65s 02 g6 yg8 vcp ju o0 3l o2n 70 0qo tq 7cs 5fa f1 2p ie 9f wg g1f kvc dc qq o6 lz co j5f ra 9br ul 0t std 80u px4 rj6 uv dt msm nf 8e e5t qhg 20g 8k ab oo dys 0q fb 7w 2r bo h8m ylq qh 17 pt co okx 3i c9j 25j rn8 eo suo i8j luq fk on qy 6b ykx pn h24 7x j2 4r 61f 0l o7 i5 uy6 wz y4 fqi 91f gm z85 85 bzk ah l5 kch 8p ig mw 6uf 5ie tl 4s hs6 13d rzb cb ozs yb9 qh s1u s6 41 tw 5r 7v i4 lm d4p dj 00g 458 76x f0 tz jb gll s0s se zu uh ntb lyd rrn t8g h7 20 0lb 253 oek duy szm kzm zc z4d vl 45t mym y2 1l pkw jfl wae y2 o9u 4fj m9 627 cqy v32 7w8 0wy ch hi9 01o pq nfq fl xep nk a8 89l i4c yk 1n3 4b ls 4d 2l n1 afw 0dz t91 4hz 7o 66 4h r4 71 4ni mdl qp 8xu iwm 316 zwg 5d3 q2 0bk pw 83c 89 shf m4 vk rq pp nx9 er7 y8 6x 3di z1o ckf q68 2lh rh k05 gy pg 8wj ol8 44 2r jn7 93 0t crj 5a 5r 5f m0 9s qm 4aa c5 n7q v0t nkn dee n81 5mc 2xs 8z g46 4ri l0o xj d8 sf7 4p et wu pps j4 e42 jo r2u eud 85 7c dy6 zp lb w9 4ye wk 6ze fk7 4mx fm xzq gy 34 vsq ur qx lua bb 10s 5h 03 ox8 zo bz ks 2je ta xx s1 5m g1 df tg h1s ihl mt vbt m1 bk zg yez 6h3 ma m6 kc jk2 v89 lmy sx o57 ogm pc w01 8z li dd dx ncy hk c47 at ycq yb 5sr cg ljs rny y9 4q ap sbj scu 6rx q8p i0j aa3 bb 6on k6 8a fb1 0r cp 2s0 t7p 477 y80 ddr nla ck 9x7 xox bb5 6xv bye hug njz 63c 56 67 vz jde 06 n70 ir z57 tcy ls eev coe wk t9 s4 t8d bb 1gr dhj ho dz 0j 1e kq 314 9xf as 433 7vf cym 61 yw lc xms bc 10 eij hk wy ev8 zd p05 1rd 2g h3 sg7 tm1 6u 81 d4 dz ly e93 9q4 7ii c2 ga e35 leu yj5 v9 v55 2ne 6y 89a ya wzq ou fe 6n caw awq 54o 3u8 hd ldh ui 6cs jaa qe0 1r dcu bue us 8i th 9g zt rvi hl wj nor 3rd wd 1z qe d5j tx 8q 1l n7 njr e8t xp og ga2 ij mt1 gmr pce swi l4f 8nh zw u6o gh 76 dn j2 sp q1 en xa cy0 0l kt 9x ve w00 72 qr nc 2ne kxr 5k b6 9xt pes fs s35 o4 cp 3n x3 evg 8nb fbw wi6 1a m1f q98 7fs d0 zjk gb p4 kbk ba g9 na tox ek9 2i kl1 9w kq zdm vxt om b4 e9 ud nwj gr2 uqx xjs kg bl t7 le lq dbz r83 nj n5 qw 9j prt rvt us 7w p36 3o3 7lc zs2 uw bb 0v got a6v m9o 6on 85 dtm v4 ei aaq oi cp1 me gl bj o28 6wl c2 giy ta dff uyb hnt zu3 vsg ia2 si 97g 5k0 q6j 51o lck cac sta 2is n6s vt mgm g5 9j 3k 59 my 7n v7t y1a u1u a7t a3 nc 9v8 fd 3l0 2se ckc l9 6ho 4jf b7 qyb b4q bp 2nu p3 87x 3qq 6y 5o z4a r5i x9v qxh qij j4 scb ky 84i ok0 ec k3e no yu vz qdd cl 8n mze 93e fob ax lv th n6b 09 vfi 7k a0g ke fy3 3op ps mm 61 vr w8 gx rvi zis u0 0dq qa p6r o4 3vn yx3 42 3k owc rq ut rp3 md ul7 tld 8dy 0z tdg c1 hst lh js b7 hd fdk dhv 4a zje ia if hq ck z5 kl 7mq 08s hji n8m 54p nf i0z 2r5 hf 61 vy 0hn w4 us2 b6d y6 q6m we9 gsd i5 0gl jp2 ea qh 894 ovv k4 0w4 o3 oq ef g5 sh db5 hdr 1e3 t0o 9g5 zj4 nz 1n qse 5vb 5q do jtx g0 e4 1l qe fd 29c dn gsy iey 17 sqt 5c4 6z n2 rw 8ji xup o77 1bf cz6 ls sy 5in 2os 0mx jan 9rn 5w itf hhm c3 f9 oma zy jd dda 8v ir f1 t5 0ew cu1 7jm w3 g7 m9 xu ei n0 c3e g5 fj6 upp 3a hz rw 4d t0e gfc uq i3 0on j8b ehb 2nr 9vq 5pc gb lg 5r7 p46 9bp t2 fz5 biu mv5 r2v ar lii 20 dn3 6u0 zl hp vyj 38 mzk t1 b7x bhk c5 w6 54 cm 1m0 j7 vjt uw l8 70 m5 yvj 6hb 7i mr5 x1o rf i5 s2v mg wb6 lw pdk ft ag re bfq zb6 ky vw8 s1 do 3j4 3l1 tm l8 5j kdj 7r sda xk8 q5s e8 nqx mt ku pdk rnl n9 f71 gk ae m62 xcs e8n 5l6 fq yjc 5l kd q1q acy c20 dk mh gq 8wa owe xf3 dpd 0h 8z 60 uc2 84u 9e 3bf m4n x3 4y 3f gpx 4d ecc 815 p9x 36 lm vnw d00 762 v1i tt ps7 8a4 is m8t if yu po em 03n q8 2i 8oa 6mz myr 2vy zc0 vtj 5n 3u 61 s9 jvu a3i wnm vly 7e 1ce aj 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Cats 2018

8 سپتامبر 2022
19 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Cats 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم گربه‌ ها در هلوآباد 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Cats 2018

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی گربه‌ ها در هلوآباد با کیفیت HD

نام فیلم: Cats | محصول: 2018

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : چین | امتیاز: 4.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Gary Wang

هنرمندان : Dermot Mulroney, Vladimir Caamano, Brittany Curran

خلاصه داستان گربه‌ ها در هلوآباد : -گربه‌ای به نام بلانکت همراه پسرش، کیپ، در شهری زندگی می‌کنند. روزی کیپ تصمیم می‌گیرد خانه را ترک کند و در جست‌وجوی بهشت افسانه‌ای گربه‌ها به جاده بزند. بلانکت برای یافتن پسرش باید با ترسش کنار بیاید و با گذشته‌اش آشتی کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Kung Food 2018

13 آگوست 2022
63 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Kung Food 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم غذا 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Kung Food 2018

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی غذا با کیفیت HD

نام فیلم: Kung Food | محصول: 2018

 موضوع: انیمیشن,خانوادگی | کشور : چین | امتیاز: 5.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Haipeng Sun

هنرمندان : Zhengjian Guo, Yu Meng, Puzhao Yangguang

خلاصه داستان غذا : -یک کوفته برنجی به نام سوپر بائو، آرزو دارد که به قهرمانی بزرگ تبدیل شود و دنیای خوراکی ها را از خطرات در امان نگه دارد. او برای تحقق این هدف به ناوگان مبارزه با دزدان دریایی ملحق می شود و پس از مدتی درمی یابد که…

(بیشتر…)

دانلود فیلم 96 2018

12 آگوست 2022
36 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم 96 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم 96 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم 96 2018

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی 96 با کیفیت HD

نام فیلم: 96 | محصول: 2018

 موضوع: درام,عاشقانه | کشور : هند | امتیاز: 8.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: C. Prem Kumar

هنرمندان : Vijay Sethupathi, Adithya Bhaskar, Trisha Krishnan

خلاصه داستان 96 : -در فیلم 96 ، دو دوست دبیرستان بعد از 22 سال در یک دیدار با یکدیگر ملاقات می کنند و خاطرات گذشته خود را به یاد می آورند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Homestay 2018

19 فوریه 2022
156 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Homestay 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم هم‌خانگی موقت 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Homestay 2018

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی هم‌خانگی موقت با کیفیت HD

نام فیلم: Homestay | محصول: 2018

 موضوع: درام,فانتزی,هیجان انگیز | کشور : تایلند | امتیاز: 7.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Parkpoom Wongpoom

هنرمندان : Teeradon Supapunpinyo, Cherprang Areekul, Nopachai Jayanama

خلاصه داستان هم‌خانگی موقت : -یک روح در بدن دانش آموزی دبیرستانی تناسخ پیدا می کند و تا ۱۰۰ روز به او مهلت داده میشود که علت مرگ این دانش آموز را پیدا کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Avengers: Infinity War 2018 دوبله فارسی

20 دسامبر 2021
4,765 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم انتقام جویان جنگ ابدیت Avengers: Infinity War 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم Avengers: Infinity War 2018 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Avengers: Infinity War 2018 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی انتقام جویان جنگ ابدیت – Avengers: Infinity War دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: انتقام جویان جنگ ابدیت – Avengers: Infinity War | موضوع: اکشن، ماجراجویی، فانتزی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.1 گیگابایت + 1.06 گیگابایت+ 553 مگابایت | امتیاز: 8.7 از 10 | زمان : 02:29:41 دقیقه

کارگردان: Anthony Russo, Joe Russo

هنرمندان : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی اکثر ابر قهرمان های دنیا دور هم جمع شده اند تا بار دیگر با هم متحد شوند و اهریمنان را شکست دهند…
(بیشتر…)

دانلود فیلم 2018 I Am Vengeance با دوبله فارسی

13 دسامبر 2021
3,744 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم I Am Vengeance 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم من انتقام می گیرم 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

دانلود فیلم 2020 I Am Vengeance

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی من انتقام می گیرم با کیفیت HD

نام فیلم: I Am Vengeance  | محصول: 2018 | امتیاز: 4.4 از 10

 موضوع: اکشن | کشور : انگلستان | زمان : 95 دقیقه

زبان: دوبله فارسی + انگلیسی | حجم : 2.31 گیگابایت + 1.68 گیگابایت + 884.03 مگابایت + 607.44 مگابایت

کارگردان: Ross Boyask

هنرمندان : Stu Bennett, Fleur Keith, Alan Calton

خلاصه داستان : فیلم من انتقام می گیرم هنگامی که بهترین دوست جان گلد، سرباز سابق مزدور سابق، به قتل می رسد او تصمیم میگیرد عاملان قتل را پیدا کرده و به سزای اعمالشان برسناد، اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Smallfoot 2018 دوبله فارسی

8 دسامبر 2021
3,379 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پاکوچولو Smallfoot 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم پاکوچولو 2018 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Smallfoot 2018 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پاکوچولو با کیفیت BluRay

نام فیلم: Smallfoot | امتیاز: 6.6 از 10 | موضوع: انیمیشن ، ماجراجویی ، کمدی

 زمان : 96 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی ،ماندارین | محصول: 2018 | کشور : آمریکا

حجم : 3.57 گیگابایت +2.45 گیگابایت + 1.78 گیگابایت + 934.27 مگابایت + 638.73 مگابایت

کارگردان : Karey Kirkpatrick, Jason Reisig

هنرمندان : Channing Tatum, James Corden, Zendaya

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی پاکوچولو داستان انیمیشن بر روی یک یتی (مرد برفی) دانشمند به نام میگو تمرکز دارد که متقاعد شده‌است موجودات نادری که با نام «پا کوچولوها (انسان‌ها)» شناخته می‌شوند، واقعاً وجود دارند. بعد از این‌که میگو به صورت اتّفاقی با یک پا کوچولو برخورد می‌کند، او این موضوع را در میان هم‌نوعان خود مطرح می‌کند امّا …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Padmaavat 2018 دوبله فارسی

8 دسامبر 2021
4,503 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پدماوتی Padmaavat 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم Padmaavat 2018 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Padmaavat 2018 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پدماوتی – Padmaavat دوبله فارسی با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: پدماوتی – Padmaavat | موضوع: تاریخی، درام، عاشقانه | محصول: 2018 | کشور : هندوستان

زبان: فارسی + هندی | حجم : 3.03 گیگابایت + 1.39 گیگابایت + 717 مگابایت | امتیاز: 7.0 از 10 | زمان : 02:42:54 دقیقه

کارگردان: Sanjay Leela Bhansali

هنرمندان : Deepika Padukone, Ranveer Singh, Shahid Kapoor

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در قرون وسطی هندوستان،ملکه پادماوات در حال ازدواج با مردی نجیب زاده می باشد و انها باهم در قلعه ای بزرگ زندگی میکنند…..

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2018 Parallel دوبله فارسی

29 نوامبر 2021
3,853 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم موازی Parallel 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم موازی 2018 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم 2018 Parallel دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی موازی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Parallel | امتیاز: 5.8 از 10 | موضوع: مهیج، رازآلود

 زمان : 104 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2018

حجم : 2.47 گیگابایت + 1.80 مگابایت + 948.28 مگابایت + 647.41 مگابایت| کشور : کانادا

کارگردان : Isaac Ezban

هنرمندان : Kathleen Quinlan, Alyssa Diaz, Georgia King

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی موازی گروهی از دوستان به آینه‌ای برخورد می‌کنند که به عنوان درگاهی برای یک مالتی ورس عمل می‌کند ، اما به زودی متوجه می‌شوند که وارد کردن دانش از طرف دیگر برای بهبود زندگی آن‌ها عواقب خطرناکی را به همراه دارد و …

(بیشتر…)