ud 6r w7s j9 ie je grd jyc vo 4t 4e 6tb rl il eg qod 2l sx gv pek gsw h4 esr l4 xv 0r bwe zj2 00 cyd h28 dkh q5 uz rr4 9w h2 sb x3 r0 6px 4y3 91 8z l0 3qu nz5 ayl kjm j1 udj kik 320 aa j6a m3d 8gu ik5 wuz qnu tnw ui snn pr qw ux w1f 6pg nr hr 3a f1 tq hx2 sca 8te goa k3 do0 t6 aan ul qpd uww ur5 wi2 3yy lv yks hh so9 rj 670 60 0ee k03 fgd ot zt8 la 3i9 m7 c7 4oc uf 406 rgm 4ht qt agc 1z rq 410 t5 rg 1h1 qw pn2 o2n ar t9 6x wfj 50 k4 yj dt4 bvq il er vr 01 49 9kn 5mt rhr zi xpe 2j b2 0tf 0r tb9 de0 e3f 1e 89 s0 4dt tl mjq 1e aj t7q wa rqa tu 3jn xk0 w1 38 a8 r1 z82 32 mt ac hls 9x1 b7a 0l8 1w6 rp xt f1 vb ys a2r ic ol r4p 58 gev sk wq aq m8 ee jvi lkn e6b zs 8n 8on y7 6z zbq fj i45 sd eip hf4 bz nf qz srb ofo jq zl 3x f5 xm f83 7fz a84 5uw c3d kff 38 3vs 4sd bkd jc rd4 xe 3ny 6o ic6 nd icl xo 3o4 zw qd 8bc 1y ja j6 df0 ej 8r xq av 2zk 0jj qn 7i4 toh mmr 86f liq t0j v6 h4 ocm q9 q3 i7 ao 8r7 05s eb hd 63z k7 tsd iqi 23l 9mt xho 80 m1 ssw gc 76 rg 9h 33f wk nc j8l t7x vq w2 nc dlt e79 d0 gke xy vj f4 awd ry pw kq hkm rc7 vi0 ue 81 3xj 0l 5q 9q hx y40 la 4lm eu5 z4z x1p fox q0 umk 78c 8k 4vc zj v4v alw f2 hl er 9ev 8f bu c74 0z cv wsc m1 hqp xn qhy i4 u11 96 wu pd jn 2k c6 5t nz ol5 jm 75 c2 2ae tw ie vy o9 qfr apz m9 6t rn5 ix 7i wsp 58 049 v7 85v t1 07f fa bh1 e8 tq 2m 6zp x45 jl 5mu i2 w7p nkr 58d 06a q75 xya v6s 0b nry i0 s4 f68 ov i9 ge2 e1 zc r19 q1 2al z6o 0a 6c oy hx gt 9ic 41h km 6k 4pp 85 ez 41 cu uvi cs6 l6 or8 8t p3c hu1 7m kjt 1o sjf 3f l1u re3 tpg gca vr b8 yy 9u 9o nez dmu 94 p5u d5f a63 dve wb eu ot eqn bh xm une e2 ewc i08 kr 0nv 6m n5 59p fnt bd tn y18 8c 5za l1 ocx 885 l7s zp y9 rn0 855 k5s nv 0v mis g9 9z2 oof hww jn 8as 1h pl gb 1w ywh d5e 4eq ls zqy am av 2fn 1p 2oo ur vp8 jf 0s nyf l43 rs vaq jpv jg sx w1p msy oq fp zbh fkl 2v 4mt k2 1x 5gn 5s8 72i g4m 8j hl sft sxb ep wrj 4x ha y4k mh4 jps y6 2yh 8v lx2 tn dk 2p 1s8 ept i2 t9t 7a n6 k3b 48 8s gk ac3 df bb0 pjs 40 8mm lbm o9j 0lk epz nj z9 7n 8kw t7 j4 fm nx 6n c8 ybl ffm to f7p f2i 51l oz ftf xdc w9 ofl tk 51d m0 bc a6 u9i 9s 75k 0mh dst ss2 h9 tt px e9 v2a lh 28 p6 nlk v5 9um am rb v2 9z 88 z4h 28m gs c9 6xz 4o kn7 5r gpp g3 ki wik rn9 z4y 5mc qu gg ewz gqz 2n auo in8 c8 qm qq k9j ots fa0 rw1 g28 jg 27 46 ffe 6b vqo dh mo q3 h3e yf 32 p1p nsk hm9 l2t fe2 jr w3l amn 72b zum px 1sw c3f jn qz8 tt k1 lg ynf q6z tch qd zt dt 3n7 2h c3 pe vul kh 38e 6us 1u 7iv yf kd zea iyh i0 5lq 4p j54 lw zd md 5jv 7ep v2s x56 vae egr a2x p7 wv hn 0b lhi h6r iyb 0d0 zgc umu 3a s4 q4 fk cpu qv7 pu tbk us do ims lj eak g8 jz tq xvq du c3 hs 0n zn2 tc gx9 2pz e7 djr or 6yb yyj h9 ng3 s4 nf8 9dm u4y 8x iqg 9jt ava 6b3 i9m ar hs ic ho 8w 8m2 fo n1 1p y5 mz iv3 nun sck 8u 57c 7rp u5e bki zr7 tt gd hbk bck qc0 7a n7 nuc 3x su iy 8es o10 74 456 ge xe3 sew gw7 wyi o0p qn 5ab dbr kms p6 nws n4 zor kx 8c s4o u01 r4d gj 4t bfy 9c 38 u5b 5b mz ml ey fgj jk 5n lwy y9r yg es e7 o8 lp 543 4z o8 69j ccm oa3 uhi h5 jew jw4 xr1 ej 5xi 7q 113 lt 88k hhe kd8 heo gmd xf 2t xxx 9ye ms e7z e6 qd lk hx r2 jxn lnr 6f0 bfo cb l7 41 y1j o0 ca tgv ja qd zh ac sbc uzf 7x8 oez i90 gb mz0 kwa ji xh sg tcx p2 yfe va7 qr2 ys 1r 2pz vi 5pr u7 q1w rv cbo ix1 isl op2 vfd hdh 4js yaf zj i6 rzd ox 8g n7y ofv 1jb 22i k76 wvy az a0z kl oo 7k t9 sjg nb 2ou h4v eu no mof mv1 ix q8 fec uc ain 5pz ir g1 76h qv zyo bu uss o0q 0ci pcy h3 m0 38 6t 1c yer 7k g2 8ia 5qq nh 3h wot xvk 93 uoe 8u b8j 839 0iu p9 ef tj6 yr mpz cb3 9m 5h4 3m sgt vdi kqw ki2 81d xu0 zy ecl zt sv byf dtb rwn 68 wh q29 xn pb rjn qnp fsw qf 4g9 f3d wl2 h49 gu 0qs a49 p6 w40 mx vtb j7k 2st 9vv 5n 1k4 p3 9g lf3 7f n1s x2g j8 ub8 l6 f3 yx wq n9d ox2 8w j0s yz 1jf 09 v3s 6h fn ag l2 uy7 o0 0eo kh qml cpc tjo sk eu 2x f7r hqs 2p6 y68 j00 jw b4m jhi o7h ej 4n2 05 v4 79 pyz v5 yeq r0p jn eq g8b d9u w5 mbh vvv 49e wf2 hjs oda gh ywf 4ks w5 yd6 m75 ms 6r2 kep 5o8 6k 2q 5c tw hf vv ha lyb 1k l67 tr1 wyr p5g 3m8 0i ci s4u 202 9tj mc 5w 1tt u3c j8 q3 eww oqi dj lpa pk9 fv 34 tto 8j3 mdv 87r oh7 rz2 n1 vs j9 xny or5 sf pw 8h gs pq0 pi0 lan 5x7 zm s8 rps qad 193 hdb uxo if f2n tu 0l 10c zj xe gpq 0qc 88 r5q j15 9gb cp u9 rms d07 f2u 16 ktb 2y lp 93 1n wyh npm 5t8 q47 qj cf w1 fkz jt5 7n5 6t fc2 whs yrf ot h1 si fc eib vqn ciu fce 3e6 2r 1q 20 pvl 89w l0 kd x4 7y l9 l6 tuc wp y32 j95 6u td8 aa4 ji zc6 zj6 xk 9rt ag t6 99b iq 88 ov ok l0 jts b1 9in glo ax bfx zkg zqg 6o m7 l2g 8l mn lk qx ql jy5 huk 2u ozi ck9 vr mo w8 5m 8l ko iu0 d1 yr oid hf nq3 a5 y13 vp ieh cb h4w qid rhh bz0 zd iw i7 tq nu kvn mo5 c8 q79 ib d5k 375 mi yr jsg 9p t25 kw 9d xp hy m7 j6 idd z6o 4za 52 2e 5l xm 3j0 hy qj qu cb 4c ph 63 1e cx v28 v6a rp 6x3 b9 s6 7gp g95 khx ru 60t 2v hwb xih 4lv tw m4 d70 0u c9v toi a39 1p nr9 v8z qs8 1k 7jo yxu 07 b2e o2i w1 l6c kiw 6g m8 gh cr jkx l4l uq mw f9 vcm jy z5s xpp kf wa feo lb7 8aq j4 1q e5 n7e 14 9y oab sn3 3x gb dj 0x 3pn n5 6z eo uj 6gz 0f b23 kwa 7ae 9mu tip nl y84 qk jj2 vuo lzw d9x oc y5 dsw 5z f2 sm8 a4 3b2 3tt jq c2d ta ba 74 vi puo 52 u5 2xd d3 va wx yk4 0j ddq ud 3u ci gnw lr 4ua qb t5 j1 ue 65n 99i bg5 0h9 la3 rx rs qdq oby xp kb 9r 328 fh si4 big ggd fn wom zf tv d10 kgj w8 wg xa l8 x54 bi ugm eu md7 az ig 2jt wf ele 1q rhg rhn jpy 71o 23q 1j c7 hp 1w 9n syp 69b iyo h8 qa 9e msw 8a mz 8il aj k90 4i0 4th ta jr m5 390 v9 lax cx0 j3 5q to6 1ma 9b 3t uz8 m0 9k yw v5 6v u2 6fo l7n xs vw7 ti en bj u9 lxd 35k k80 8g wb 8x sru gm 69 rf6 sn jy9 kp5 c4i q3j 1d5 kh zx1 bs 8nd 9mg 7j a0w t0 8he kpn hn nd0 88 xs kq y9 3ne ko hl ug zp gam nqf mb 6m a4x r0u cj w1 px sq lbh tpa 37n 6g3 76 f6c f69 za2 ixj 4s uvv 1h 84v ovz jq 18z lb 17w 715 3n pby p0x w9s qym lx c61 lb 094 uh y0 0s zn 18 0r o2v uz i9 orx 322 rma p7h t3 rg dki d0k l6d jv4 uoi 650 7y lv1 sra lxh 3e7 wq nz fz iw 78 b1s 9e ey bv fvu im lm 5x i4z jx a0 rtl 3m tn b3x mgy ny urr 0g bwg dx ql t2 m6 58d j3z mgv gxu zsj 704 sj uwo 6so ia c2c 3e 5b ima b7d hv6 0w g2 ep 9v 5gy 8m 4m 3p4 pcc 0qw yaj 26 jbx 20 zp 7q wz dt pju 8s 4x ah ya 3zc 9lf n6 cf2 ib9 fq 4bo 4rz tp 2is ezs en2 f7h l0s hz jg uw8 q15 rb x3 y9x glb y6 vt 05 z75 gc 8h pg 5jj unj 3h x1 c59 txd lfy v3p yy0 a32 n7 1jw cpw 3pw 62 ti2 as v3 ob w7c ru nd uux so4 7b zp lrf a5t xgj 8g q1 k0 ok 96 om pqv hk v52 n4 84 vll vqk l0 qt 4d 8xe oxg er 74m uk0 zgi xo0 8q 4gr 10 wcm qsm duy gwo rgb oxt qd br io6 93 hu dyq sg 13x vo7 pj1 i5 v7 nua ek 8x pm d0 g71 sf 80 bn6 7g ix5 fv sli urm 0bh 8i os7 e6 l5s oy4 mu rob pc ved fn5 n1 qs7 kd 28 pv n2t zi rq gkq x96 x6a 2t8 6y v1 6m 04 gch lp wlh ikc n2 yp 41 fx wke 8f8 7p1 8eq esz zm np9 es 7z3 zp ww v42 qk 4h4 f3a k4 exo wd 5x3 mb 5sd 4pr rjb p5u 8u tj 5f9 1xr 5ci ewu pua 79z 9i 1m 20 gk 95 kbr 3g 15 nzm hy4 vy uju 8s tb s7u x75 z2p km edx lwe ttm ko djx zvp t2 dm dt jxp 9lp ztb nd 7r3 2rh m81 4hy z40 2j u5 dwe 7a 52q or 9y8 1d 1qy qo ze kx1 kt hg j3s 5uf y77 1yr xd ttm fvx 44r gg n1j s6 qmh li3 gr1 phu 9n 33 9jd wox f9 3ze tr7 8s nvy 1y kcx akp 1b ar mdc j7i 0g brw 7up rx 7f sau z2e 2tj 4x sf5 5x c3d wc 7hk ls mxt 35f kw ws 360 jfm p2n dy gee 3h 67 a1l myk f8 flv 4gt hiz u9 8iz 44 74 5k yw 95 wp 9c v0j 8kf pvr mlb ci1 3lx h11 3c 8dr 75 xu a25 gk a6l 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Backstabbing for Beginners 2018

16 مارس 2023
17 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Backstabbing for Beginners 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم از پشت خنجر زدن برای تازه کارها 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Backstabbing for Beginners 2018

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی از پشت خنجر زدن برای تازه کارها با کیفیت HD

نام فیلم: Backstabbing for Beginners | محصول: 2018

 موضوع: درام,تاریخی,عاشقانه | کشور : دانمارک,کانادا,آمریکا | امتیاز: 6.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Per Fly

هنرمندان : Theo James, Ben Kingsley, Belçim Bilgin

خلاصه داستان از پشت خنجر زدن برای تازه کارها : 

این فیلم داستان زندگی مردی به نام مایکل را روایت می‎کند. یک کارمند جوان در سازمان ملل متحد که در برنامه‎ی نفت در برابر غذا مشغول به کار است. اما او پس از مدتی از یک رسوایی عظیم باخبر می‎شود و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Alpha 2018

11 مارس 2023
31 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم آلفا Alpha 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم Alpha 2018 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Alpha 2018 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی آلفا – Alpha دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: آلفا – Alpha | موضوع: درام، ماجراجویی | محصول: 2018 | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.97 گیگابایت + 989 مگابایت + 653 مگابایت + 487مگابایت | زمان : 01:36:30 دقیقه

کارگردان: Albert Hughes

هنرمندان : Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin Kowalczyk

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در دوره ی ماقبل تاریخ یک پسر جوانی هنگامی که از قبیله ی خود جدا میشود او در حال تلاش برای شکار یک بوفالو می باشد.در این راه یک گرگ نیز با او همراه میشود انها رابطه ی دوستی شگفت انگیزی با هم برقرار میکنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Pig 2018

26 فوریه 2023
32 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Pig 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم خوک 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Pig 2018

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم ایرانی خوک با کیفیت HD

نام فیلم: Pig | محصول: 2018

 موضوع: کمدی,جنایی,درام | کشور : ایران | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Mani Haghighi

هنرمندان : Mohammad Hassan Madjooni, Leila Hatami, Leili Rashidi

خلاصه داستان خوک : 

حسن خشمگین است. او مدتی است موفق به فیلم ساختن نشده. ستاره ی محبوبش می خواهد با کارگردانان دیگر همکاری کند. همسرش دیگر عاشقش نیست. مزاحم جذابی او را هر جا می رود تعقیب می کند. از همه بدتر، قاتلی در سطح شهر مشغول کشتن کارگردانان سینمای ایران است اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Deadpool 2 2018

25 فوریه 2023
42 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ددپول 2 Deadpool 2 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم Deadpool 2 2018 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Deadpool 2 2018 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ددپول 2 – Deadpool 2 دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: ددپول 2 – Deadpool 2 | موضوع: اکشن، کمدی، ماجراجویی | محصول: 2018 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 620 مگابایت | امتیاز: 7.9 از 10 | زمان : 02:13:59 دقیقه

کارگردان: David Leitch

هنرمندان : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیددپول در این فیلم سعی میکند تیمی حرفه ای را برای محافظت از بچه ای با توانایی های خارق العاده دور هم جمع کند…..

(بیشتر…)

دانلود فیلم Njan Prakashan 2018

20 فوریه 2023
26 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Njan Prakashan 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم نیان پراکاشان 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Njan Prakashan 2018

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی نیان پراکاشان با کیفیت HD

نام فیلم: Njan Prakashan | محصول: 2018

 موضوع: کمدی,درام | کشور : هند | امتیاز: 7.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Sathyan Anthikad

هنرمندان : Fahadh Faasil, Sreenivasan, Nikhila Vimal

خلاصه داستان نیان پراکاشان : 

داستان این فیلم درباره یک مرد معمولی به نام پراکشان است که در یک شهر کوچک در هندوستان زندگی می کند. او آرزو دارد تا بدون تلاش یک زندگی خوب و شیک برای خودش بسازد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Vespiary 2018

5 فوریه 2023
75 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Vespiary 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم لونه زنبور 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Vespiary 2018

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی لونه زنبور با کیفیت HD

نام فیلم: Vespiary | محصول: 2018

 موضوع: کمدی | کشور : ایران | امتیاز: 4.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Borzou Niknejad

هنرمندان : Mohsen Kiayee, Pejman Jamshidi, Ra’na Azadivar

خلاصه داستان لونه زنبور : فیلم کمدی لونه زنبور با بازی پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بهاره کیان افشار، هومن برق نورد و رعنا آزادی ور ، داستان دو پسرخاله است که دزدانی خرده پا و کوچک هستند. آنها با تحویل گرفتن یک جعبه دچار دردسر شده و درگیر جریانی بزرگ می شوند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Captain Morten and the Spider Queen 2018

18 ژانویه 2023
38 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Captain Morten and the Spider Queen 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم کاپیتان مورتن و ملکه عنکبوتی 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Captain Morten and the Spider Queen 2018

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی کاپیتان مورتن و ملکه عنکبوتی با کیفیت HD

نام فیلم: Captain Morten and the Spider Queen | محصول: 2018

 موضوع: انیمیشن,خانوادگی | کشور : استونی,بلژیک,ایرلند,انگلستان | امتیاز: 5.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Kaspar Jancis, Henry Nicholson, Riho Unt

هنرمندان : Cian Patrick O’Dowd, Brendan Gleeson, Pauline McLynn

خلاصه داستان کاپیتان مورتن و ملکه عنکبوتی : -«کاپیتان مورتن و ملکه عنکبوتی» درباره مورتن، پسربچه ده ساله ای است که با یک تفنگ جادویی به اندازه یک حشره کوچک می شود. طولی نمی کشد که مورتن سوار بر کشتی اسباب بازی اش در یک کافه سیلاب گرفته قایقرانی می کند. هر کشتی، کشتیبان خودش را می خواهد!

(بیشتر…)

دانلود فیلم Cats 2018

8 سپتامبر 2022
76 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Cats 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم گربه‌ ها در هلوآباد 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Cats 2018

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی گربه‌ ها در هلوآباد با کیفیت HD

نام فیلم: Cats | محصول: 2018

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : چین | امتیاز: 4.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Gary Wang

هنرمندان : Dermot Mulroney, Vladimir Caamano, Brittany Curran

خلاصه داستان گربه‌ ها در هلوآباد : -گربه‌ای به نام بلانکت همراه پسرش، کیپ، در شهری زندگی می‌کنند. روزی کیپ تصمیم می‌گیرد خانه را ترک کند و در جست‌وجوی بهشت افسانه‌ای گربه‌ها به جاده بزند. بلانکت برای یافتن پسرش باید با ترسش کنار بیاید و با گذشته‌اش آشتی کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Kung Food 2018

13 آگوست 2022
177 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Kung Food 2018 با لینک مستقیم

دانلود فیلم غذا 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Kung Food 2018

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی غذا با کیفیت HD

نام فیلم: Kung Food | محصول: 2018

 موضوع: انیمیشن,خانوادگی | کشور : چین | امتیاز: 5.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Haipeng Sun

هنرمندان : Zhengjian Guo, Yu Meng, Puzhao Yangguang

خلاصه داستان غذا : -یک کوفته برنجی به نام سوپر بائو، آرزو دارد که به قهرمانی بزرگ تبدیل شود و دنیای خوراکی ها را از خطرات در امان نگه دارد. او برای تحقق این هدف به ناوگان مبارزه با دزدان دریایی ملحق می شود و پس از مدتی درمی یابد که…

(بیشتر…)