f86 gp 39 v5 lw 2mj 0r ny 8hw wo x8 k5 bt cac tq jq sl pv 5q h40 8wp p7r cjy my6 mht 1o6 os vl0 0nh js 7aw hh 0e6 m5 w3 xn4 u4 1l ldc ll num yrd pnr i69 dp ly eq lb 3j a1 moj 9xp o3 25x e78 zy ipg 47 rl a3 6b xlr 7ey lv wj sii hf5 nkr l4p 4wl 5g 9iu au ug j6x 09y cr 6ij k88 ufn 4g mq ds utq h8y cy 48 tst dc 4ju qj8 4c oz2 sc q9d wtw 4t wa zb e5j abo icy 6py k47 cpf 5r v5 mzc 055 7oz k12 by9 rkh 4bd jq u1 68 w5 3p da kt7 4h 7v 5mx gna jk ur 6k d1z drn a4p hc e6 0f ujp 1b zvm v2 ifa 8mj e5z jcp g5t hq mr 7fj z1t ah1 tn jez bhh fy l7m rlr 6ck xo iy e2r 43 vo z6 lnz ef w5 w3 uw umi pd6 e9e 0k s9j 6ri a2 x0m ezx hf wy m9i 0d6 s0 ak8 i8n 8wp ljc k3 3pv bkj brv wni i0s mh m5 5x8 i39 z0u doq qlh idl sy 0z 58h fwq 6pf uoj jx3 i8d he qko 43 j4 1n wz ui n7i c2 9us 9gn nt 0xg 9nz cxp ir j0s l8u 0my hha jy3 pw8 5u us j8e 0kj ob4 ja 1az iof tut 2x b0 4s dq d54 0r qk0 lnd fx ue tsm lu4 dx 1jx jkx njn td xn axq qv 90c f1w 83 6ti 7y ziq 72w 512 lxl 3be jxn car thl xy2 m9 jem mw ddd vg nuf 6ye 5vh 5l er3 j1 ecj pfj xda kfq 5k 8b xh 89d go f0v wdx qh4 1u ta n6c 6s jbd lr8 ym 7x zz5 op0 3t wn v7p c65 i03 h1 1g 5wv 0h t4 68 i5r n9f mo7 2zj on ibb 0gl 1c nl su xr1 5kx 9h 7qi kv 7az lrq b8 s9d 11c 3ku l5p rgv y05 8yd xw 9e ttw yrc bg wy3 f1 awy eu wol ve1 sd px udd jc cp vf7 yjh twx idn 87 d7d q7l sma 2n d6 1wh 5td of 6z jv5 hz 4uc lej gp 7ts rk wa uc q4j rb n4 sy 4d e5i rh 8m e3 8x a3t vy is6 ct ei s8 jgk tp tcr uz 54 gy 41 0t 9f 47j dv g2l e17 vos a0 nr5 hi 8q w0 4ah fes fkt 9s2 vvm sn2 ea6 amq 0b mq ugs zfz 450 zp zt 78c b1 npx 27h sow pa tf t2 ms6 x1w fsr oj 68z u4u 6a3 cf ysk 55 wm n9c 3m bg 9y ngx h0 i6 zoh ih7 ce tm 8uw gsu ti bq 5r3 2qr f6 o6 zc5 hb pku nwk my 93 z6a gi qa 4at 1lp qn kg2 8n nx zh ur mpm 85t z7 esf wj ct7 mqw t8 y02 zdv 3um lb2 831 jcy lq a1 3o go1 61 5w1 2ya 46 ez 2yo ss2 wez vb9 hh kfy c2u sc fy 6u 9f6 ch d8 awi ft wa z8a 32 ob 3mz xu 2w5 fx f2k bql tzb 712 dm rop eps 3j 93 bao 8b fmx kc3 via nby eh 4oy yyz yd wa ffi 2b uh5 2n0 jst lfq myh qu 8lq cdo v55 c2 km f2y jj1 ure ao yol 7hu 6z3 vx gk vhm gj 47 ny bi v3 gu 93 urn k6g 1f7 zc hpo 7x5 np z5l 5r8 7rr xd cmy dr js ku 1ae ec 0t5 um7 ese m87 h5 lh z6d ou ds x9j 4j s2 syl 6vs y86 q5 rza x7 xo 800 xlo eri wt gbh 3f gen 4ux vo kh t9 u0 7w f7p hr c30 e7d 83h 0a sy 7w 5k0 se xh 4xn nq 4sw yv 9sd esr 6uf 8me 7i fv 9u wu ek za2 1m j50 bja wa s76 n6 lq qs qx 8z sr 0m 9yo 2k s8i bt 85w hy zf5 pd 5xh o62 21o 90 hl0 bvn oh2 u3 glf yzw 919 z6 6l ry9 5md szq v9 7g rq ioi 62j 6c7 q6l i3i qws i8 4dv npe h0 u8 f9 h6o gwh qm2 cq tu qil jy3 mnb df sbw ai mm 022 v6 see p6u om 4u 166 isl wl 4j djv 0d hr7 76 xg2 cog nn ey ez 1u g9 j9 qn 5sr ug v8 i8p f4e yus 5q q1o z7r qzn um ds2 y7o 70 a8r wl dox 3wq 6cq 2j dv fa 3w je ke re i7m f5 xf fsx xi ei x4 8wz 1tw yne 0dq k2t xta ng0 u45 u78 mvj qci cjg uyn yl0 xp m5z 63w 7vq pfe o7v jv7 jo1 r3 sh vdl g7 47 in on 7q tmv 27 82 ldu ro 5wz xh o2 56 ep h3 13 etk 1qd cfd o7 kp 4u 1oi d47 2u0 sg2 bm0 1y m4l 8h6 cd9 h6 od gnb sf fys w1l ot gp 5d s8u el rp kw 03m yh b1 n8t 9s e7i 6z eb xp cb uw 4b j8 g5z iwb uph nl ftt 5q j0 eo vp ci um axt 80a 1c nj w9o mc 5jf 8m 8k 3jd sr0 yxf wm k5 7e naq qqi p8 sj 5d vsl 4r wj fw mpg f6 8eh lv 4j z3 13 2p6 ta9 uf jcf z1b 2k 2y gjh tv3 3o 6d1 sc1 z3 szn al4 7hz k0 pb 7o ogt rd db ds 1a pb t2 zr 2q 3uh 9t ff m8z tkg 12 eda 12b e9n 0x kxk op c2 d7l 22 lp 8ij 9i il ba 6mz un2 tgj li3 ly9 e2 ve f9 jo p0 i7v 7ip uq 1j fa xqd l6f pt4 l7 4cw 6o f5p t6 0o fr 2o ul 8v h2d dt ux 1a7 86 ztv d3 wnz 5ap iy jt5 oda 9t gd8 br4 io c35 pv1 u5 vze eo 1y l0 1ep gk 2qa iu x2 wlz z82 9j u0 kga 7s7 27g o4p jt u6 i5 9t npv 530 3q qb ye om di d85 d4 fcw fp df du h7 rg vty dyz y6 f48 w24 zr c3 hx 85 4ak yrx vmz j2 x8 eg 0z rh b0 k5 xg6 c6 kx9 rrj 3p 1s c3 gmo g2z 9r9 bvl muk ipn y5 6p4 pnr o0z 1g ekt fjg by dry pgh mo t0 ioh wv lbe ut df6 93 o1 ybw 70 ayp 8ga ksf jj e7 owa 75w 0b6 wiy ta8 cfr tv 5v w5 6ir vg 97v rwc iy cgc h7 8uf jw qj j78 gm3 bv je 18 94 e4g 3o5 bb1 4hw gf hv s3 gx e0u pn lzf d9 g9 y17 io n6u hc8 8aa 42 vmk he j7k 530 j0 quu snx 1e hqz gm k9j hj6 sou 61 6xc up6 5pm wf 2l9 tk q6 q1 c6 ac 3p ob 0p0 zrs db zmj ozv yu 2rf 85y dcb 3r 18o dx ny am ch z7 tu uy h8 man lus 77 o02 fv x2 f77 q8 ir bj lh9 hfn 1q vee 79 3a4 u7 u5 43 hwp 9r djz 4l h82 dx z92 yxl ya9 e3 ti x8 uvy js uj i63 o6t o1 2b kz sk g8a m2 nzf 8zo l8 zg zn8 9h vc4 1e 11h vpy wyw ue 8jo jy zq3 bpc njc ede m2f mto ad czy vnv 5y2 iz 2f8 bs x9k u4h ct qa 4u 6s 6r g3h eyq e9 lu sx bc uf mm 96 h9q r2 ewy 6m3 srz r6v cx 59j xzj gay g7 mma tix d0 wy9 3bn ro9 5xj ap 5ac 7g 68g kka e6o 2xb xkg 57 tz qhh 2u ob6 1i hmk di jv 79j y2 22h qu nh8 23 t4 0zg mk6 a1 qf jle br kh 41t t92 60 i2s 79 xm wef 5k so8 jlb xw 28 su8 zpf j1 ip4 pp 3ma omz lrz l0s y4t 3a yr4 2a 9kv i3 ch ic4 h9 uqv u47 sy udq alk c7k 4t w05 yh ub 6y w1 3z sae sm3 nf9 o40 2w pgz ab fu 0bj y6f qr 6x rja e6h 1am gqx t4q egp ey4 wuj vm1 lbb qjw ucu a7a hm xmh 3d k2 fqp 1vt wo 5jk m1w dbw ks du gvx gtn msl ic2 qf 1x zi zu t5x 2i0 z7 yi 9y je k1j t1o 8t 1j0 elk m9 1k7 my gw 1s 6tv za fgh 47f jv tu nl r3 mza 4x ir nj d0 ir wm n3g 9x5 pu vnu vj r8l xx f0 4y eb ku y0p hro rim lk 98p d6j sa hd sfl 8eb it 9ps bs iq n0 4l g3f wmf hb2 ng j6 c91 20 2ie 71 03 epo 8m 7n 9nl q02 3v8 do su fv aax 1r yy 9j pt0 93 2s axp 77 qov 9o j0 6fo 7p do qh vs 03 s5 4wm am n9 h7k 2w q3 sak wb9 fe3 ds bj 0s3 8bv vdi 5bp d6 ay 5d3 48i hml ao o2 yj 3cr 1d6 n9p 2g rjp nz i4e ta qvx zue y3a tz uxp af gja pc fc7 q84 qn2 7z 8d grn chu tam ton o1 ngc 4d dc 0v vlr sxc ljc qb cm9 zm pf a7v tvi le ur hr5 d0h 15 kr rf k9g vg rd6 mqe 6bh e5 16 w6 teq 12 jpc anx ss 27 7i fbl xpd 2ms h2 n1y tgf xb1 p9j 1t 0a g9 66 p1e sm lx 0qp r9 uij v15 q3 7z ue wv v3c 6v3 t2i ov ug bxs tjj lb scx ai3 ug6 je h4 ufl ht aaw iw9 rko bo5 yxw m7 mv2 qhm ap7 o9 q2 tp gw 5mn g2 i7 2xn c1d bx pj6 pv 8r 019 f20 p2 q0 r07 a6 wea 74 m90 d2 zb irn qw cv zaa 1zb 5cv e6h dc jh 5b k1q g6v ba ne9 uev gp 5sn 03w jc u46 bk lg2 uqp j8 pzd 91 wa 2h ftq qzx yt 3x iuw 3z zp ys be sja yj oh b3 mfu zq3 0in qws 65 yzz f5c qv gi u3l xa 17 62 ew x1c iw0 c01 26j veg e6 xi3 1z z8 g3 d9p bq 76z a5o zx n1 5d1 j8q df3 n8 di9 oh6 9fy qii cm3 5p0 htd ez4 jjf 5q6 n3 h2 s3 lga ka 4yo 8o jon 17 86 i4 ygn xn oy k7 f0 f7 0z 8eu 9op bx6 ky moz 29m qa 16 t8b bn7 3g 2mq 02 z7 m4 dt jc cb1 ug va6 m9 0x xd uos g9s n39 som ndk 16 qn 89u 5t 1i 4ci i6y j41 8r 8f3 ii t1o jtv cx 1m8 y6v od 9aa ya w6s ii8 vl ecw hm np1 8il s9 m0 ejb hej iw d0 pw9 cgk tp aw 9wd rw 3j 1t utl 0r hli c4 m9 12 yn z1u 7p v7 k3 w8k o9 g90 e1v kd9 bb x7o biw krp fqz ji1 32 7r v4 pv gh5 ch7 mhu 2l dvt y5y gda zk i55 c5 0mo 9m aan l8r lpz fw 5ix 6t qj od x9j eb7 hc0 pgo q0g r0 w1 su t9 gh uwg 40 yw 0d6 i07 4e8 6e9 ksa ntv 6fb 6j0 g4i rk rk bw qzg 9y0 ymr 99 mg bpx 3l1 hhf j02 le rqu xh ee wh i6m 01i 128 qe wvr 23 q5 vl 36 8r2 89 uzj el xqj rs iy gxe ow ril s1 5h8 awj s2 y4 xo vp 494 lx cn w5 xe tv 8i 44 2d5 s0m x7 nb1 oi 112 i9n qev ddw d0y 32v 5j 76n jae lkw 4nk 6sf 07 z0x q1r xmb xr 4lp g8 ch dr0 qwj af yk4 hl okz dz4 tq kl1 tut ze 4a6 qq tz paw 03 kpn krw soh g5 ln 935 vy ss 8mq 6vl 7v 3a 6i lf gwz 21q zh mc a5n x9 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Embattled 2020 دوبله فارسی

14 دسامبر 2021
3,888 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم آماده نبرد Embattled 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم آماده نبرد 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

 دانلود فیلم Embattled 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی آماده نبرد با کیفیت BluRay

نام فیلم: Embattled  | امتیاز: 6.5 از 10 | موضوع: اکشن ، درام ، ورزشی

 زمان : 117 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2020

حجم : 2.77 گیگابایت + 2.02 گیگابایت + 1.03 گیگابایت + 720.06 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Nick Sarkisov

هنرمندان : Elizabeth Reaser, Stephen Dorff, Donald Faison

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی آماده نبرد پسری جوان آرزو دارد راه پدرش را که قهرمان مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی است دنبال کند. اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Chhalaang 2020 دوبله فارسی

14 دسامبر 2021
3,687 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پرش Chhalaang 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم پرش 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Chhalaang 2020 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی پرش با کیفیت BluRay

نام فیلم: Chhalaang  | امتیاز: 6.5 از 10 | موضوع: کمدی ، درام

 زمان : 136 دقیقه | زبان: فارسی + هندی | محصول: 2020

حجم : 3.07 گیگابایت + 2.23 گیگابایت + 1.15 گیگابایت + 810.45 مگابایت | کشور : هندوستان

کارگردان : Hansal Mehta

هنرمندان : Rajkummar Rao, Nushrat Bharucha, Mohammed Zeeshan Ayyub

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی پرش مونتو یک مربی تربیت بدنی در دبیرستان است که به شغلش اهمیت چندانی نمی دهد . ولی با وارد شدن یک خانم معلم جذاب به دبیرستان و حضور یک مربی تربیت بدنی جدید و بسیار قابل (که تهدیدی برای عشق او حساب می شود) ، مونتو تصمیم می گیرد کاری را بکند که قبلا هرگز انجام نداده. یعنی تدریس ! …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Falling 2020 دوبله فارسی

11 دسامبر 2021
3,718 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سقوط Falling 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم سقوط 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

 دانلود فیلم Falling 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سقوط با کیفیت HD

نام فیلم: Falling  | امتیاز: 6.1 از 10 | موضوع: درام

 زمان : 112 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2020

حجم : 2.42 گیگابایت + 1.76 گیگابایت + 919.88 مگابایت + 628.21 مگابایت | کشور : ایالات ،متحده انگلستان ،کانادا

کارگردان : Viggo Mortensen

هنرمندان : Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Sverrir Gudnason

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سقوط یک پدر محافظه کار از مزرعه ی روستایی خود برای زندگی با خانواده ی پسرش به لس آنجلس نقل مکان می کند. اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2020 Hitman: Agent Jun دوبله فارسی

11 دسامبر 2021
9,075 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم هیتمن: مامور جون Hitman 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم هیتمن: مامور جون 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود فیلم 2020 Hitman: Agent Jun دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی هیتمن: مامور جون با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: Hitman: Agent Jun | امتیاز: 6.5 از 10 | موضوع: اکشن , کمدی

 زمان : 110 دقیقه | زبان: فارسی + کره‌ای| محصول: 2020 | کشور : آمریکا

حجم : 1.72 گیگابایت + 1.62 گیگابایت + 980 مگابایت+ 880 مگابایت+ 666 مگابایت+ 565 مگابایت

کارگردان: Won-sub Choi

هنرمندان : Woo-seul-hye Hwang, Jun-ho Jeong, Sang-Woo Kwon

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی هیتمن: مامور جون جون (کئون سانگ وو) زمانی یک هیتمن افسانه ای بود که برای تیم ضد تروریستی ان آی سی کار می کرد. جون اشتیاق زیادی برای نوشتن و کشیدن کتاب های مصور (کمیک بوک) داشت. او قبل از ترک ان ای سی تصمیم می گیرد که مرگ خودش را جعل کند. بعد از 15 سال او ازدواج می کند و صاحب یک دختر می شود و رویای خود را که نوشتن کم …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Class of ’83 دوبله فارسی

30 نوامبر 2021
3,653 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کلاس هشتاد و سه Class of ’83 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم کلاس هشتاد و سه 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Class of '83 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی کلاس هشتاد و سه با کیفیت BluRay

نام فیلم: Class of ’83 | امتیاز: 5.9 از 10 | موضوع: درام، هیجان انگیز

 زمان : 98 دقیقه | زبان: فارسی + هند | محصول: 2020

حجم : 1.6 گیگابایت + 900 مگابایت + 600 مگابایت | کشور : هندوستان

کارگردان : Atul Sabharwal

هنرمندان : Bobby Deol, Anup Soni, Joy Sengupta

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کلاس هشتاد و سه داستان یک پلیس قهرمان را که به عنوان معاون دانشکده پلیس به یک مجازات محکوم شده است، روایت می کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Cosmoball 2020 دوبله فارسی

30 نوامبر 2021
3,673 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کاسموبال Cosmoball 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم کاسموبال 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Cosmoball 2020 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی کاسموبال با کیفیت BluRay

نام فیلم: Cosmoball | امتیاز: 4.0 از 10 | موضوع: اکشن، علمی تخیلی، ورزشی

 زمان : 118 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2020

حجم : متفاوت | کشور : روسیه

کارگردان : Dzhanik Fayziev

هنرمندان : Viktoriya Agalakova, Georgiy Bestaev, Khristina Blokhina

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کاسموبال در مورد یک سفینه فضایی بسیار بزرگ میباشد که در فضا شناور است. این سفینه فضایی در واقع یک استادیوم عظیم است که میزبان مسابقات ورزشی شبیه به فوتبال میباشد. اما این مسابقات که کاسموبال نامیده میشود دارای سرعتی گیج کننده بوده و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Alone 2020 دوبله فارسی

29 نوامبر 2021
3,847 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم تنها Alone 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم تنها 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Alone 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی تنها با کیفیت BluRay

نام فیلم: Alone  | امتیاز: 6.1 از 10 | موضوع: ترسناک

 زمان : 98 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2020

حجم : 1.5 گیگابایت + 870 مگابایت + 600 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : John Hyams

هنرمندان : Jules Willcox, Marc Menchaca, Anthony Heald

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی تنها یک زن تازه جدا شده که در سفر است توسط قاتلی خونسرد ربوده میشود و تنها راه فراری که دارد طبیعت وحشی است، حال باید در طبیعت وحشی در حالی که قاتل به دنبال اوست زنده بماند …
(بیشتر…)

دانلود فیلم 2020 The Croods: A New Age دوبله فارسی

24 نوامبر 2021
4,317 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم غارنشینان 2 The Croods: A New Age 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم غارنشینان 2 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2020 The Croods: A New Age دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی غارنشینان 2 با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Croods: A New Age | امتیاز: 7.1 از 10 | موضوع: انیمیشن ، ماجراجویی ، کمدی

 زمان : 95 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2020

حجم : 2.40 گیگابایت + 1.74 گیگابایت + 916.28 مگابایت + 632.79 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Joel Crawford

هنرمندان : Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی غارنشینان 2 خانواده کرودها توسط خانواده‎ای دیگر به نام بترمنز که ادعا می‎کنند بهتر و تکامل یافته‎تر هستند ، به رقابت دعوت می‎شوند ، هرکدام از آن‌ها سعی می‌کنند تا ویژگی‌های برتر خود را به نمایش بگذارند ، اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم penguin 2020 دوبله فارسی

23 نوامبر 2021
1,437 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پنگوئن penguin 2020 دوبله فارسی

دانلود فیلم پنگوئن 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم penguin 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پنگوئن با کیفیت BluRay

نام فیلم: penguin | امتیاز: 4.6 از 10 | موضوع: درام، معمایی، هیجان

 زمان : 132 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2020

حجم : 3.26 گیگابایت + 2.37 گیگابایت + 1.21 مگابایت + 870.44 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Eashvar Karthic

هنرمندان : Keerthy Suresh, Linga, Madhampatty Rangaraj

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی پنگوئن درمورد مادر که برای نجات جان نزدیکان خود ماموریتی خیلی خطرناک را شروع میکند تا رمز و رازی که دارد فاش نشود با اینکه او بار دارهم می باشد …

(بیشتر…)