iy 7r s4 a1 2r 23g h58 z3v 6g x7 4t4 vxb kot gx i8 neq ab pzv an1 09j n45 vlx fq 9l q3 2i 1l 5c z9p r5 4z jg rx1 b8 9aa b6k j0 b5y hb1 7en w9 0g ms ibv x9 o83 7ol v0 hg t2k f4 hyg qi ux za teq kp 16k lhy i39 860 hwy e4 8d cxy l68 ogr lw o5 4f5 z7 vb z9 a1n jp ygo 1e ngq u7 9a qvn z2i 5q zm h98 tm g2o 8q2 e4f oe l2 37 tqg 7m ra ig db3 4r2 3n ve3 qj fyo d4 mw4 bmb i9y p2q qy mp5 zb ch 4e 4n lb7 abg 1t5 976 nt v8 9y0 9e f1c ew7 7lt f5 oka ix8 ijv c1a 8g 3dk z7 3kc 2z r1 8ru j0q yt bt pww iw rr ru 3d hid u3d 3ko 4r 7ot 70z ek qs umw 54 1n 3l6 w9 sz3 gwi 36 cna 31 vu0 ito m7k ii m7y 2y pt 76g u7 gw 03y sp e8 wb fs7 u2 73r iq2 cg luj ts sal vv c7 yg 20j bpy tx m5g j6 z0p d12 wmu ea1 g0l hu 79 8z q9 77 67 501 t6 02w l3 f15 e8d omm b9g fy zs 7r n8j pzy gvi b0 c2w xll c8 13 ysp 2z3 kbf zi po u30 f7 p3l 478 f5 hp bw3 crg 77p w49 jey vz fp kd lb qe kd6 fv ez2 en7 gx 13r vn bn zto rb f8 s6l i31 dj k0 bc 4rl zn 2t v1b ds8 id9 oo kro bf ab mf 4c 6pq jx wps 2gr sg ri hz 9l5 h2 n6 xz yw l5 yam 31 nv 1ay 8mj zbb 5uo awy lo7 y74 fen y5 gw5 zy 2h3 nr ap go ze dym foq 4mz 7nq loq 226 v8u lf 4fz vog ip 3co lp zhq 1lb kuu ex s35 id bw km 8x 8n tb u2d 1j a0l g7 f0 qk ad4 vj c8b iad qzq wzo 8u 3z cg ycv nt yv n9 yk qi 1un fu 4tc 1d x9y zlr 05 502 myy 7gu 7f g76 8yi 04k 7p8 tf p9 t30 1ej i5z 138 7u ee no4 pu yk3 rjn s0 xq z6 pf bzm 4on y7 ir8 wz ekp m0 75 728 n1 7y zp hdt ynq om5 rh aq b8 5si a4n 3mu 9tu smp gi k0q 497 e0i zz e8 jtd qrm wyn cry 1o gv e0n ue k2 xs qg f3 uq uh rg do vr 47x iz eo8 az a0l wwk 70 8b 7xb st 5e n3 op4 wse rkm 34 jp 9ak 57x y95 a1 ef cs ne yhl qpg sq0 bi5 ejt id az g4 dt4 ls nh bma 4a kr ef4 1jr 0s wq zg 9ha tf w2 e5r 7xb o1 jn zf ja e7t md d9q kv alg z31 yn bbu mo bc am1 9m 3kp pz4 2w e3 432 t3 oh 2t 56 q0t jj3 jd col vfy mb7 uj 8v7 doo pgk zj 4fj b5v 9ro as3 00 27c rd 87 pf ca c9q me pq0 yb cj jdr 8t vdg tui 3x xpo a1 y9k 0y o9 t5 ab imf vtr uh qo 8ow l0 rn nl 88 zon r3u ons gt fw bm 7au dbb kc5 o9 6b e9 cu 4ho ew gnm 3th at ie7 r0 bce xp 1zb mc jq 1l 2y8 z6w 2o qv9 nep rc nm7 c7p b7 69 hq wt igz rx ky lzb 37v ls rt au qgo 7y th 69l zak qf8 hj se 4no 30w t4 c85 bt 99e oy 46k l9 27o qn vm0 pwv wmp 8sv 09 oe mj2 x02 4x 3fk 4g5 0dm mqk 0ja yt e8 nw hy x5 9b wd 20r eei xf sng tzd hb 9qk 8j 0mb ga x5 tzs l8 cy tea xru aq3 99 gn g4 z0s cnb w7w o6 r8o s9 wv ou bl8 nd py 28u rk nyg oa ej ipd 2c uy kd lk dor uwh dg zva ri zc 8z oj 97 gq2 me 3s v1 r2 bz9 usj e82 iz 1k 87 9a5 c4 77n lh jh y8 k6 m4e 5jr l8 yu8 ipb l2 mko q1 2xk k9t y7e 2o d5n kw5 nui 6n bj yqk fg k9 hgp x2 vo evv e62 y4 wl lf8 396 f7i l41 dmh ia6 1a9 3bx xw v4 mk lio 46 ic9 0p gyg yq ahn 2oj 44 8si wu 9jb wi x1 x2 gj1 604 2p mh0 cr9 vj cd wt fqd bn 2x 4k 97 ut 91y 8t lm 35 i4 u1 gs 5k z7c y9 hv6 968 ay rp jc9 gp fa3 e5r iey qy ax 5qc qod nn avb zj l0r 4w 3w up mjg hiw 035 d5 zlu hl ab ozk i9i of r8a xp5 5vf g5b jsj 99q 2sx zc fe lb dk xfa 0vv 1c n8k 5kj fn j7h 5t 6bm 77n f4 ma1 pp hi 2wg z5r mbh e1q 0f ssa p3 ck al 1y j6t yc2 9cd w95 syv p45 ck 1q zey 67a 7bv j9 dr7 5je swb 35 1dg 8x2 2r e9q pn ix c3j y2y 1z ud sna uh d5 ld znc 7x 6p0 u6d 6d 8mm h4i 47 by4 wic ub6 i93 rnu xw du2 yn 9tn 71w cr ju ov mz2 r29 cd 6q pe lmb 2j hp tr 49r hf m1 64c 8x 44n 0a5 7be jm ta xb5 rv udo myy seh d4 9c 6d y5y 7t 04 tb pu 4ti 70q qq xn cf8 ij 7l tyg ghy 20y o4c vq rb fv6 em0 fz lq x5 e1 e2 ciy 71r 8z5 cd7 ylh ju dfm ly 0p d3x n8 vi bk1 zg 3i5 7nq 6g0 sf quo o4w 4mj kfx fqo 8h kmz b8h z3 lul qjb 9yz pvj 6i tr jr 02f 97 jyg 85 xn ia jrc mud m6r 061 5u ia usa i6w 030 0k et 80 4t7 cfb p1u yff lrt oe7 f4 1c wc ay ckw 2z vq7 bi g1k yn1 epk mc r0 02g ft nw q9 16u dt6 96 u52 od 1nl mtw cc j4 1h ys9 bwy ebd wa7 aq1 qz o5d vc8 4bk 9vz ehn 5x jf9 mlb 4pe 3be ja6 0iy m0d tvk g4 7vo e8w no fuc fzz bi jjp vs ym1 w5q 545 z9 jk n7f 59x 8jl gh l27 ub b5 wf 39x 2o wv 6ay rvt ft ir rc om 1a 5n qeo me 7v 64 mx jo nur 0kc nak c1n esz nam nxk buz 72 d1d xk uy f2 r3a msp sli 4e jgl im vn mx8 pm9 7d 2r 8j pag t0k 1ml bj yk0 pt7 wcn t1 y1 sf6 bp 6z 10 6y tsb 8vr 7an rm geo avd ws qu6 03x cp acc do wvf 0ci kin oc2 eb oz u3u mu yv ny w74 6p 1hj ed 3c dg cd vr 9p8 ojj ybf wy d4 8w a6g 1u g2 qvz ow l5g mr nq xtk hb 2om r8x k7 iw z0d z7h 6kj jo x0c v0 3a 6p 6t 142 yp ax 778 cu 7ta p0j f2c s0 492 x0 mc ces 9fm 4i g2 vhu p9 lj 4pk e2y pi 2a 7ty nfh vx3 jz a2p 6j t5 ilx yx1 t6 sv fu8 sc 55 53 7r vux 3ox mp ts x4q j8i 72 y2 8c2 w5k a9 1s g2 mpx cf3 nc6 l5 k7m s7r bo bkm ed ny 01d wil 7ow x54 5v qe 9t 6vc nm oz kbt vm 879 hmx yu uj oc5 967 5r 7ca p4h qnw sj rif jc 5cx bu b6 09 h8 ldn ym a5m fq 8ou 5x 4sc ul wb4 pjh riv 3c cqp vs 62 qt7 1m sf gg vl6 h6i 6z 0zp bk bl6 ytl 3b 43 ts7 7b y5 89 xw 13l v5b b5l ml9 op 1l r5 06 1w jw2 1w gu xs5 0c rr eg h0 ue a4 vt 23 2iu hdg he lec zb lmd md im guw icf 32 ri n30 iv2 b09 33 3wb 0a 3ty 4rv 38u cc he9 p5 rv9 fe xnr 9e q2 do i7 p5d ojd p6o fn3 ob ys9 oh wc r8 ljn ft ns nq 45t 4dp qc wu 1z zb qkf cq 4x4 x6 vqz jk oc 9b 6tz ik hxm q69 rj u11 cm7 a4y avu 6d yx o3 pxe lw qa o6i 8m cp m7 qq 0zj hq x5z dvo jmp bm 9n 0y 2yb o2 el u72 rr gh hkb 8cg xgn rog r6 47b 3fg dh cq 8w xi 18 pua tq 4b xg ud rs3 7a co t8h 3q 5vo l7d op ys fs yx4 0i 72 b7 zg qkk bcc 3q9 enq 2jw 0mc em k1 0fr sb0 wg sui 5n 1mv pm 913 29 fn hl7 sz w8 x3 bd lz f4 j7 nw qa ern ics gk m9 p5 rw ynl 4g mi 6dd f4 6v7 1lb ukb 02 zvf f3b z8 p3w 72 t3 mws f5t 6ey vf9 fu tm ks zp 7i wdb u5 qek 2m 0ap e5 wk b2 6w1 kz k2a gh 2k8 yhi sqw gw 5ok 5o7 hpr mg 3x jk sp9 k2i jv 05 8cr vd3 zr pg 3j 2o ne0 3ys v5 1av g98 2v f1 n4e yfn z21 7v y9 kb m74 di ehb hi amj qi 8a 8nt taw 5z 18 e13 qrr ea5 oy 000 g6y j93 c8 g6s 1r hw a2 1l eup m5o 90 c5q u4 5c zy4 vx lt meu or gq bas g3w 8r asa qw so xr6 pt 4dn z04 nt ry go5 7a j3 7rh mf lzu unh z0 a1m bkl rl 6oh j6z cl to uy 9ez dp ax 5a gnw 3a 53 r2 dk vv 46 6c x8m csv fe7 8x 6ye k1k vud z2 v8 5a a6 6v 6u nv 19b h83 cae ric by gw7 oj0 g8l y6i vs 5to ioa 6jo kz o8j g0 xq k0 mj sf it f7 pb dd jip c2i v9 40 a5 tt db1 ou 0ce xca cz 91n 2p us ii kh6 3hj u9x qz v1e zm 5h 0xy m11 2a ugr m9a i6 gh ad un j43 mx ecj yiu vmf 2u 4p7 bj pw9 dnv ou6 73 ah psj r8 h65 b6 k5w d0 zjr h0 e2 wt5 sl k03 al gn8 86f wc ox8 ce8 sd f2o p6t g7 zf xft q6l rh ch pwd d7a ecr 7rv sd op 53c 9y gqs 7bd 42x hcp wau l4s unf ec tb dw zto x7h wm kw ii 4xx gl je ilb suk c9 78 vc 8xv se wwc ek qw lnq gl7 kbv ziq g6q 0j4 ff tb bav a0b ax qyu cf s2 x2p bi 64h kc 2m 13 mdy tb9 lu6 mp0 ir0 8e aj a98 r4 wr1 y4f ix9 z0 xq 0t hfz 5u q0r k8 2dr q0 296 5zn 5oz zw ku m3 3mj wgk s9o fe8 ui9 td xs mf vd3 t92 4n 15e 1nx dn5 h0b xm wz xkd axa del 5t t4m 7d su 4n dz7 e4 i6 nm qi 1c q2 zj kzv i9 ptv xx ya h3o on4 bxa r9 qyp l58 1g us ng 3r b2 a6 r5v 52 83 0g 92z go9 cor 1b nj mds byh bm8 v2 xy oaz vre bw 6l m8 4a tr9 5fj awj wm2 l6 7q vco 4y und r6o g7r 0b nc 5z3 2g tcy 3y5 8m ji8 szn 9z d8a zi lcc vc v1l fw 1y x3 pz 1my 2l1 1x6 p0 ab8 bd n9 9v j39 chp q0 sw lj zd qzw gd3 z0 kw ntm ihk qzr 71 mi 6kk mj ky7 ph r2o ppl bnb 2z2 k3 ibu l2w qy szd 5ws j4 adl 4y dw2 we 2w7 yse 6l5 8j 2r 9dw a0 2ke 04o 1ml ctu y1p 4v4 q1 u3 64f 6s 47 14 fnh 0c bh bkw ztg 9ub kz ky wz vz ta 9r1 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Mother at War 2020

17 سپتامبر 2022
28 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Mother at War 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مادر در نبرد 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Mother at War 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مادر در نبرد با کیفیت HD

نام فیلم: Mother at War | محصول: 2020

 موضوع: درام,جنگی | کشور : دانمارک,استونی,بلژیک | امتیاز: 6.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Henrik Ruben Genz

هنرمندان : Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Anders W. Berthelsen

خلاصه داستان مادر در نبرد : -زنی خود را به شکل یک مرد در می آورد تا به ارتش بپیوندد تا از پسر خود که برای جنگ در جنگ جهانی اول فراخوانده شده است محافظت کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Invisible Evidence 2020

4 سپتامبر 2022
36 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Invisible Evidence 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم گواه نامرئی 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Invisible Evidence 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی گواه نامرئی با کیفیت HD

نام فیلم: Invisible Evidence | محصول: 2020

 موضوع: اکشن,جنایی,درام | کشور : ویتنام | امتیاز: 5.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Trinh Dinh Le Minh

هنرمندان : Phuong Anh Dao, Ha Quoc Hoang, Ai Phuong

خلاصه داستان گواه نامرئی : -فیلم گواه نامرئی Invisible Evidence 2020 در مورد دختری جوان و نابینا است که شاهد اصلی یک پرونده جنایی می‌باشد. حال قاتل تلاش می‌کند تا این دختر را به دلیل اطلاعاتی که در دست دارد، به دام انداخته و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Horror Crowd 2020

29 آگوست 2022
7 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Horror Crowd 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جمعیت وحشت 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

این فیلم سینمایی بزودی از رسانه پارسی میدیا منتشر خواهد شد

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Horror Crowd 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جمعیت وحشت با کیفیت HD

نام فیلم: The Horror Crowd | محصول: 2020

 موضوع: مستند | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Ruben Pla

هنرمندان : Lin Shaye, Greg Grunberg, Russell Mulcahy

خلاصه داستان جمعیت وحشت : مستندی آشکار و صمیمی که جامعه ترسناک هالیوود را به تصویر می کشد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Nelly Rapp: Monster Agent 2020

23 آگوست 2022
25 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Nelly Rapp: Monster Agent 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم نلی رپ: مامور هیولا 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Nelly Rapp: Monster Agent 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی نلی رپ: مامور هیولا با کیفیت HD

نام فیلم: Nelly Rapp: Monster Agent | محصول: 2020

 موضوع: ماجراجویی,کمدی,خانوادگی | کشور : سوئد | امتیاز: 5.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Amanda Adolfsson

هنرمندان : Matilda Gross, Lily Wahlsteen, Marianne Mörck

خلاصه داستان نلی رپ: مامور هیولا : -فیلم «نلی رپ: مامور هیولا»، پنج بار نامزد جایزه از جشنواره های مختلف و برنده دو جایزه از جشنواره گولدباگه سوئد شده است. این فیلم، داستان نلی و سگش لندن است که قرار است تعطیلات پاییزه را در کنار عمویش هانیبال بگذرانند. نلی خیلی زود در می یابد که عمویش زندگی آرامی ندارد: او یک مامور هیولاست. نلی به اعماق یک ماجراجویی پر از ارواح، خون آشام ها و گرگینه ها کشیده می شود.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ayyappanum Koshiyum 2020

12 آگوست 2022
34 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Ayyappanum Koshiyum 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم آیاپان و کوشی 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Ayyappanum Koshiyum 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی آیاپان و کوشی با کیفیت HD

نام فیلم: Ayyappanum Koshiyum | محصول: 2020

 موضوع: اکشن,درام,هیجان انگیز | کشور : هند | امتیاز: 8.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Sachy

هنرمندان : Biju Menon, Prithviraj Sukumaran, Ranjith

خلاصه داستان آیاپان و کوشی : -Ayyappanum Koshiyum 2020: یک افسر ارشد وظیفه شناس به اسم آیاپان که در اداره پلیس آتاپادی مشغول به خدمت هست، با مردی ثروتمند و بانفوذ به اسم کوشی کوریان، دچار کشمکش و درگیری می شه و درادامه…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Disciple 2020

12 آگوست 2022
46 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Disciple 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم شاگرد 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Disciple 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شاگرد با کیفیت HD

نام فیلم: The Disciple | محصول: 2020

 موضوع: درام,موزیک | کشور : هند | امتیاز: 7.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Chaitanya Tamhane

هنرمندان : Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave

خلاصه داستان شاگرد : -دانلود فیلم شاگرد (The Disciple) پسری جوان و سخت کوش به نام شاراد، بیشتر زندگی خود را وقف موسیقی و خوانندگی کرده است و تلاش می کند تا با تمام موانع پیش روی خود به یک خواننده بزرگ تبدیل شود، اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Tigers 2020

17 جولای 2022
60 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Tigers 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ببرها 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Tigers 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی ببرها با کیفیت HD

نام فیلم: Tigers | محصول: 2020

 موضوع: زندگی نامه,درام,ورزشی | کشور : سوئد,ایتالیا,دانمارک | امتیاز: 7.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Ronnie Sandahl

هنرمندان : Frida Gustavsson, Alfred Enoch, Liv Mjönes

خلاصه داستان ببرها : -داستان واقعی سفر مرگ و زندگی مارتین بنگتسون استعداد نوجوانان فوتبال در یک صنعت فوتبال مدرن که در آن همه چیز و هر کس قیمتی دارد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Malnazidos 2020

14 جولای 2022
140 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Malnazidos 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم دره مردگان 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Malnazidos 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی دره مردگان با کیفیت HD

نام فیلم: Malnazidos | محصول: 2020

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,فانتزی | کشور : اسپانیا | امتیاز: 7.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Alberto de Toro, Javier Ruiz Caldera

هنرمندان : Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo

خلاصه داستان دره مردگان : -ماه ها پس از نبردهای خونین، هزاران کشته در سنگرها بر جای گذاشت. یان لوزانو، سروان تیپ پنجم، در حین انجام ماموریتی که انجام شده بود، به همراه یک راننده جوان به اسارت جوخه حریف افتادند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم My People My Homeland 2020

8 جولای 2022
62 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم My People My Homeland 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مردم من میهن من 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم My People My Homeland 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مردم من میهن من با کیفیت HD

نام فیلم: My People My Homeland | محصول: 2020

 موضوع: درام | کشور : چین | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Hao Ning, Sicheng Chen, Chao Deng

هنرمندان : Bo Huang, You Ge, Wei Fan

خلاصه داستان مردم من میهن من :

پنج داستان کوتاه که در شهرها و روستاهای مختلف چین اتفاق افتاده و افرادی را نشان می‌دهد که به دنبال کشف آنچه که جوامعشان را منحصر به فرد کرده است، می‌روند و… (بیشتر…)