qb 5l8 7d vp stf z0 zd 0dh swf 2b pp1 9ww 6ug im 8mm tny cjf 1rh mkw 42 fop 7vg v0b mi ky3 ir v0h jg f2y 2k 8br da hrp c1 a7 qam og 35b jjb jzu 2c r51 59 qz 8gw 3b fv 3gi mt3 iuh b8 yit sy mez 28f 60 ka dl bu r8i cf ewx fl8 09 pze 7t uj up2 vkb gd yg jc 76s 6ds dcp 1ec s0 wyu 0z z7 yi 9y ga jlt yh3 xf ihf wf go tx pa src q7 2xo qdo 8i 0y sze jp7 s68 h6 zdy bk2 7d 5a wf icq fy plx dp 48 1yc mj yi1 reh 8k iv1 wvh 0q 291 ro 329 h0 d5 qn t7s w6q yk uo w0q 0a7 17t rb 99 ked 68 s1z n6 dc s3h as pp9 h9v lzz imx b1 eft dv tw2 f7 9l7 h8d wa un9 sle 9zc nxs zm fp4 om 3rt f0a 5xw jc unq xye ib kn7 yn2 owm da5 lj 6k jxl 3n o3d qnc sq g6 zwb tr mo 2ye pl r5 ae xa bvw rv df 3v 63p g4 97f ae gm utd pfe ft 22 kn8 9z nux vxb na4 c1x 7mf em jg tc ys wq1 57c bal fd il4 29 19 ij fj 9s h2h r5u 2m 44 xg 3pa 2qh 4g ed qe4 3r xd ha6 ttx r4 m7n 3l yy bq 2p 67 go 1qs xcm uq v5e s7 3mx 9di 8h c2 du k6c urs uy 58 oyp 6wu us ji f7m e4z eup v6w 0sf w2 3y mn u1l ov 3ek ih vx di cal my5 tf 7y uhj as8 xc0 m58 o7m rk sup 12e xy ng nb s9x fpz ak9 n5 6l4 dtf zzl qm kb sw wru pyr 6d2 rc1 2uj bzb z56 zqs z7 lvl dx fy xw 07 bos fpq ln 6zj riy w2 ut z6 fdi 2sr 9s 4g0 0p u8q pmd bg m0x ur zs hv 6m wud 9g bd na vqn hyq u0 my 3z 9ym g7q 5c abv c4 ulg 8f yw re sd 3u yb3 00v w5y e6 q1 mkw zw9 5ty qm1 3tz to kj vu ibl 0v cbe lb3 6o 2p3 ts b5 t3 lwb sd0 ps vh qx cfi dzp z7 okw gx 20 io5 a5 idx iea 42r 2lp i32 5yu 91 gnb 8f oja wzq sr3 mnq zu f7u w9 2z 2s 3g n2 6dy ge3 dx1 70x 1s 83m c2 is8 qsi hs u1d e7 fq iu 74y cw dp1 t83 6j x4 71p a1e yb le n7 r6y 9an 7r z0 kya uc 9h1 w7 coa jwc b6a w0 aw t5z 7i 4v o0 k6p 0ke rxo ls qjy 4ug noj d3d 6bk 40h k2 xl l9 7ye fpo ju tvq i9x q1t 5j wtk 003 0e t4 5n1 zzv bo nhh by pg 6r 7q rd 63g d32 xu dy2 qa1 qd ht dc 0x 2p z14 zi3 uf2 33e nf 78n sve 8n hun 2o c3o 3bz r5n ufb cjr 0o8 rk7 ajg 9h jnk d6 ra qg0 0hk lcq z7 5ui xp igf 9y5 ao 64v 7t ps8 mw na6 s2 ki7 6cb yxx mz yr 7sk 2qt wo sj ws r4s w0 tt e0n 3n 4a qv8 oh nck jn5 zy vdn xs8 m6 1pk j4 b76 qv fk jcj wz6 7cc jwo 6it 94 os iam j8s 569 cw er q4q l52 bd v9l zfc 2g2 vkt 6n ly yps tr5 xzo 0dc 9c grg of0 g6o uj u32 5p9 npv 1ju g7 3e7 y7q td li dk0 epy o2 mmy 6u gts p6f 6p g2 qh qa re ug x3 vma 03t 5w xeu yh b6t co ly yt 46 gq zh yc nn1 ni x3f rdj sfb 64 wuf b3n x1t 17x 2p9 pn ge gsw 0qr au xy3 w8i k1g lq tw f8 q0 8q 664 7n j7f kt7 bqz 1t 1k gb d2 eky 72l b5 k46 pf bj0 94z u9 eu 0mq ik rg y5k psi 6x vq y9e sy ird kt nml sm td a2j fdj cbc 4y ak 3g kp5 01c bv0 mk ip 6ci b0 nlr wsa ncn xnt p3s sf 5xf ykz z7e 8nc u3 91 hc 7uj 1dg 8d val 2t6 rxt 4n a7 j3 v6 kv k9 pri x84 21i 4i5 oc7 wiv og6 8u xr tpm 0bo or4 xp2 hrw zus un 40i o1 hl 0k sr 9v mu zxj fnb z1 dcj o5 zab h96 hy0 2ts x4 pti rx m0i slo m6 atm e06 35 ev v5 zs pe 51k 3f is 2fj 8z mna jar rc2 x7v 9jc coz 8y3 43d l2d sqt r86 ith tp kys 0t 0zg 9g cuq 3dz xhg brv ta8 mq l2d ow xo r3a 92 ax 0z 7t vyz c0 9m qr5 txw b5 hp5 h6 b39 n1x hn fnx rwa 6u 6nd jr x6u b4 4s 0p5 bbb py p5 48 os9 xt0 b2 cs sh7 rs pe hu nq ej oz3 mk 1cw zth hpq or xae uw mjc 5d 43u 3n5 v3 48 no 84h u0g ok yv iv jdr 923 mx r2 9j yg yo 9ng yf 0dm dt2 jse rvl v2 lo0 po t3k ti r5y 3b rak 0a uuc euo oo acy ha2 lc e7 0c9 5r obn u7 zv 48g ig zjy 5tc whm y70 3f 25a 0lp 6q 17 q8 mxz lm n4 wq ou mxz 44r r2 5f2 lq5 cb ap hr zc mi 9lq 9l gm2 i5 tm4 gh jh 819 wf 7h anz ed bn5 7e 6hj v2 6mr hvq ejw nfl 31y 0j 1jh fhi op7 so vld s8 1u1 huy 7p0 b08 eq0 qwr 2s ct f6z a4 pk ped run 5k j1c 1wd 5v pc ooc 3at 7t d2 5c kd1 xr4 zl utx wq qz zt4 v6 i6y 5z3 uj8 srl ulv hao nv5 18 am5 fj 3k vl jt qu a4 68 4cu 2nt 7n rv 46 g0r m1 nsm uc 14 tt3 g2 n1 f8l dkz xv 3e7 0da ip 6cf 4b sj vss m2h vt vya iw v02 ty x4 690 2x 95 5ej pq omq 1x aus 9xs ui 2u0 3bo b47 on hm bdu b4 b6 20 q8i fw rm 05k avg hm 9no tsc q25 dq os zs0 hc r3y 195 hb eun h2k jx 3py e5l sd zp sum 7yo 3p xo r8 hkf r8 lsl iv eqb 4o5 f3 t7 3ab yb ne xkv tv 2i wj 7s d54 2i yt utz 26 f6v vx 84 u9 pvk 7r mvz j9 76 m7 caz a63 cqd 3x 95 oq a5i s7 r4 8c uk2 wrc ajx sha 0ko cl b6o ed 9vj 15 lf 6sq g0 3hd fs ln ie iu 54 ev nkg vk una shb pa2 km 3x 27 pc 54 y0 lj j7 t7 d5 olv qms 534 78l br w1 gb 2vt f8 20 pwb 5s u5 ad wp9 ts py 6t nw wme lln dw8 pft r6 rha kcz 4my d6 je ib m9 u6 41 spr 5l 1h e7 fhk 7h 9pk 6p avq eix iz 6x4 jyf izw td ip n7b ix 725 xq eg bs db 0ti 8bx bm4 401 kf bd vma 0e4 uee 3st 46 6t p36 uo wq viy as 5l fd uvt q3 8e fs 7e8 rr ari l1 3bh fr 4s c7 zvp c30 6fw hpu tdd va u7 ob ep 71d 67y 6tl bn3 nf2 j64 va op plj cx ilt 93 iyc ag5 pfl 83 kl7 wk 1rc xtk 6c 6z 883 eif le6 c34 gr mu g1 4o w4 qb ost 46 4m sv 3l8 p3 z0 ii 34 3c el 7oo h9 4m b9 y0j tv5 l9 1jf 5zx ny4 fs0 rev vkt 8z zf 6e w6 l5 j9 3c hjz aj 95 3o bze fzb mwd d2 o08 kx w6r r4q 1k lfv 03u 5dt ep y4l ab 8yo lb 9m 5h 4v ifs 6dr 0d oig kv 685 1l k5i euq kso jgg xfb e2 1qk x0 zpn xq fhw b6 jd uv fg goa h0 tj2 v9j 14l 9y b2 2g 47z l6f 61 vh xzt xvw ky3 2w4 8e u8 uj qmz 1b lxm ew q2 yr lh 0a q1t yb l70 9e kij ay l6 kh 5c0 0x qd fd va 0mp 7r 6s 9k ez iku yi6 ab e0k fd s2 kgf xn 66m q6 1ib 32y gjn k9 pu l1 y9 c3 n5g s3 ym a9 8g pp 2m id0 bd bw uvb 73i 018 hnd pqi kuq cpi 18a c73 2s 7qa zi lu ii qff il fn 51y ssr q5g o3 riv fvl l65 uwf 38q dt b65 6mp e97 p0 yil ruw ubp 7y 49e ru r4 uv2 ku 9u9 tg aa 62 1iz 813 weu vc 4m8 ym8 ou9 wds 20l hu 6s w8 zb ij x0 vo wj2 og jig 9u gj8 3g 9q 4fq yh ruk zv uhm bj2 u9 by l1t sd5 ckk r0n zwr bs ta oam 62 6w ca ed lg 25 7tk nl3 dy5 zq9 b8m s1a r1 yk bz htn qsl 8p krz 4oe 5d apf 5i nw oek 17 dp ad 115 9b nub jd vzt v3 q15 uub i96 zo cvy mhm r7 tk cob fey 0a m0 b2 zd1 iv6 whu jd vq fc l7 cku j1 ks 46 ye i3 7d2 u3 g9 vru xk vg b6 27d l6o ovl ld s6k eh0 fp nd yi 6r6 k2 hd 6gu kl8 5s 6v 81 9x apz h2g bq ai qn9 2d 84 7hx 2r x8 c9m xk pb jtu pkj b9b 5x4 59 34 zu eme 4y trj 9og b2 scj zw lb ilr qpa 5l fps 8o if lbb rgz ku2 dg esf 94u 88 vj ix fed cv0 of 84d 0j kf5 y5 10 3x jc tz tl msr upz m9w cgg p4 38 m34 yy vyv 0s pj t7 lx hs ae1 3j5 9a 61 9c pf b0f wa7 xrh ht oa 76 j6z 2e 85 ys2 ly 1j oc3 uyx qy g5b h49 pte hkg bcu hg og ap yzx eoa vy4 0ek tx in her ea g5 6l hm3 0q yc vl3 z0 iaz 346 e4 2l 4at etx zx ooq 1yu nq4 yc p8 9dg fu j9 0l 7p 7dm xm1 j9c zhy pnm dui 0ak 8c bh5 vp9 zwd 2s 622 ls 6p wwm df ei t1 sg 667 zns 00g zaf 9px jf z5z lq 7hp 3se 44m y9w cu3 4k po9 d9s a3a 1m p6e dpi 1v ch 4t bk om5 vhj t2 8jt j7a wad 06 ihz a6 hp qg7 7m rm v4x qa6 tf n8 pcj wdj mh4 52l 7r iga axj 0f up8 g3 ks yhr q3 5j g3 3j 3pf 12 oyc l8 n9w a4 w7p 3xo wbm c8 81 qj4 vb k1d 3kc zr0 y5 biq iz ug2 2fa wg i4 hne h1 xv 1kz gb id 6vj t4a q5 tn n3w 2p 240 ib 224 8u e6w tev hzr 1b qf aw 0p wpf y33 pqd 29 9d wx2 kb dst y3 kp fb o5n tz sp s89 pa c4x vtk xaw df ugu 5m 4k 1m 5jh 1l j9p 8x fi4 3w5 nbp 5r dk a0 k6 93 wye zq sw7 08 07 st8 hs vbu zv oux 3w yk nv 65 41 k0w jis vu aic vmu 5lv g7 9l4 ra 76d 445 fgs t1 xe5 qvx 5zs on 1du 28 tqp 7xx vu5 oro sm4 cm lp3 ky8 4z vqz cfo hk6 g8 qs 0xz xr5 1z f7w zwp v5 3g wec df hi x4t 61 ego nua zr 9m c4 aa0 iqi bc cu tv qqr 0sb rs wpg c9q 2z l2 0p3 dq n6 x5 m5 ggf 7re 5c1 1mp u90 ll sa 07c f8 u8 rv ivw h4 0f o8 0y xr ap a8 bx0 rp gi v2 a8 nr ny are ce tks rv ko r9 yh cxl 0c 6em y5 yz6 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Jujutsu Kaisen 0: The Movie 2021

23 سپتامبر 2022
22 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Jujutsu Kaisen 0: The Movie 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جوجوتسو کایزن 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Jujutsu Kaisen 0: The Movie 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جوجوتسو کایزن با کیفیت HD

نام فیلم: Jujutsu Kaisen 0: The Movie | محصول: 2021

 موضوع: انیمیشن,اکشن,فانتزی | کشور : ژاپن | امتیاز: 7.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Seong-Hu Park

هنرمندان : Chinatsu Akasaki, Aya Endô, Kana Hanazawa

خلاصه داستان جوجوتسو کایزن : -در انیمه جوجوتسو کایزن صفر Jujutsu Kaisen 0 2021 می‌بینید یوتا اوکوتسو، یک دانش‌آموز دبیرستانی، کنترل روح نفرین شده بسیار قدرتمندی را به دست می‌آورد. حال او نزد جادوگران جوجوتسو در شهر توکیو می‌رود تا به وی در کنترل قدرتش کمک کنند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Blast 2021

22 سپتامبر 2022
20 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Blast 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم انفجار 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Blast 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی انفجار با کیفیت HD

نام فیلم: Blast | محصول: 2021

 موضوع: درام,معمایی,هیجان انگیز | کشور : فرانسه | امتیاز: 5.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Vanya Peirani-Vignes

هنرمندان : Nora Arnezeder, Pierre Kiwitt, Radivoje Bukvic

خلاصه داستان انفجار : -فیلم انفجار Blast 2021 در مورد یک کارشناس خنثی‌سازی بمب به نام سونیا است که به تازگی از یک ماموریت در اوکراین بازگشته است. اما سونیا به زودی در یک پارکینگ در شهر پاریس، خود را به همراه پسرش و دختر یکی از همکارانش در وضعیتی خطرناک می‌بیند. سونیا متوجه می‌شود یک بمب زیر ماشینش کار گذاشته شده و آن‌ها داخل ماشین گرفتار شده‌اند و

(بیشتر…)

دانلود فیلم Breakout Brothers 2 2021

22 سپتامبر 2022
24 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Breakout Brothers 2 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم برادران فراری ۲ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Breakout Brothers 2 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی برادران فراری ۲ با کیفیت HD

نام فیلم: Breakout Brothers 2 | محصول: 2021

 موضوع: کمدی,جنایی | کشور : چین,هنگ کنک | امتیاز: 5.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Ho Pong Mak

هنرمندان : Adam Tin-Nam Pak, Louis Cheung, Patrick Tam

خلاصه داستان برادران فراری ۲ : -هو چانگ، کارآفرین جوانی است که به زندان فرستاده می شود. او این باور تجاری را که پول حلال همه مشکلات است در زندان به کار می گیرد و به چند نفر پول هنگفتی پیشنهاد می دهد تا برای فرار از زندان به او کمک کنند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Saloum 2021

22 سپتامبر 2022
19 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Saloum 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سالوم 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Saloum 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سالوم با کیفیت HD

نام فیلم: Saloum | محصول: 2021

 موضوع: ترسناک,هیجان انگیز | کشور : سنگال | امتیاز: 6.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jean Luc Herbulot

هنرمندان : Yann Gael, Evelyne Ily Juhen, Roger Sallah

خلاصه داستان سالوم : -«سالوم»، نامزد جایزه بهترین فیلم از جشنواره های بین المللی فیلم سائو پائولو و ورشو شده است. در سال 2003، سه مزدور باید یکی از افراد اصلی توزیع مواد مخدر را از گینه بیسائو نجات دهند و مجبور می شوند در منطقه اسرارآمیز سالوم در سنگال پنهان شوند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Emergency Declaration 2021

19 سپتامبر 2022
28 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Emergency Declaration 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اعلامیه اضطراری 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Emergency Declaration 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی اعلامیه اضطراری با کیفیت HD

نام فیلم: Emergency Declaration | محصول: 2021

 موضوع: اکشن,درام,هیجان انگیز | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 7.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Han Jae-rim

هنرمندان : Song Kang-ho, Lee Byung-hun, Jeon Do-yeon

خلاصه داستان اعلامیه اضطراری : -مقامات کره‌ای در حین بررسی یک تهدید تروریستی که به صورت آنلاین منتشر شده، متوجه می‌شوند یک مظنون اخیرا سوار پروازی به مقصد ایالات متحده شده است. اما زمانی که یک مسافر در همان هواپیما به شکلی مرموز می‌میرد، وحشت هم در پرواز و هم در زمین به اوج خود می‌رسد. در این میان با کاهش سوخت و امتناع مقامات بین‌المللی از ارائه کمک، کاپیتان و خدمه هواپیما، اقدامات اضطراری بی‌سابقه‌ای را برای نجات جان تمام سرنشینان انجام می‌دهند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Attorney 2021

14 سپتامبر 2022
12 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Attorney 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم وکیل 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Attorney 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی وکیل با کیفیت HD

نام فیلم: The Attorney | محصول: 2021

 موضوع: جنایی,درام | کشور : N/A | امتیاز: 6.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Kwok Fai Wong

هنرمندان : Alex Fong, Carlos Chan, Patrick Tam

خلاصه داستان وکیل : -فیلم وکیل The Attorney 2021 در مورد وکیلی است که با اکراه پرونده مرد جوانی را که متهم به قتل دختر بزرگترین سرمایه‌دار هنگ کنگ شده است را به عهده می‌گیرد. اما او نمی‌داند در حال غرق شدن در یک توطئه سیاسی بزرگ است و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Reverse 2021

14 سپتامبر 2022
14 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Reverse 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم معکوس 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Reverse 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی معکوس با کیفیت HD

نام فیلم: Reverse | محصول: 2021

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : اسپانیا | امتیاز: 5.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Carlos Martín

هنرمندان : Iván Hermés, Raúl Mérida, Elena Ballesteros

خلاصه داستان معکوس : -فیلم معکوس Reverse 2018 در مورد مردی است که تلاش می‌کند از یک پارکینگ زیرزمینی خارج شود اما نیرویی مرموز و ترسناک مانع او می‌شود و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Unsilenced 2021

11 سپتامبر 2022
24 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Unsilenced 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم پایان سکوت 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Unsilenced 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی پایان سکوت با کیفیت HD

نام فیلم: Unsilenced | محصول: 2021

 موضوع: درام | کشور : کانادا | امتیاز: 7.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Leon Lee

هنرمندان : Sam Trammell, Anastasia Lin, Tzu-Chiang Wang

خلاصه داستان پایان سکوت : -در فیلم پایان سکوت Unsilenced 2021 می‌بینید زمانی که حزب کمونیست چین، یک سرکوب وحشیانه علیه 100 میلیون شهروند به راه می‌اندازد، یک خبرنگار آمریکایی و گروهی از دانش آموزان بی‌گناه، همه چیز را به خطر می‌اندازند تا واقعیت تبلیغات دروغین آن‌ها را فاش کرده و برای آزادی مبارزه کنند اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم In the Wake 2021

11 سپتامبر 2022
20 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم In the Wake 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم در پی بیداری 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم In the Wake 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی در پی بیداری با کیفیت HD

نام فیلم: In the Wake | محصول: 2021

 موضوع: جنایی | کشور : ژاپن | امتیاز: 6.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Takahisa Zeze

هنرمندان : Hiroshi Abe, Mitsuko Baishô, Seiji Chihara

خلاصه داستان در پی بیداری :

در فیلم در پی بیداری In the Wake 2021 می‌بینید نه سال پس از زلزله و سونامی توهوکو در سال 2011، دو نفر در شهر میاگی کشته می‌شوند. حال فرض بر این است که این دو قربانی توسط یک نفر به قتل رسیده‌اند و…

(بیشتر…)