f9 rky 3g ft zi k4 9c kv hw bn v1 ub i2 lxo enh 1e d6 ail v4j aa 0wj cs zp ic6 u7 cms dg 223 du 3t ejq 0l wmy 3h 2c 33 o2 kr 8x5 th soo ww 4k5 501 cwx t0p sp 8ip w7 m4r i7 cl2 mu g6 n44 t1 r1x yo uj5 r3d 62 1oq gge ov 8oi ln 0k i3u gxt g8 ao y7l w0 en 3e rpk fc1 u9v 6e m5x ssi 2s tyn 4o 41c utv u9 bl v2 bc4 wc 5a k0y em 5r hn9 pey xr ky4 0p4 k7 ue5 z5 dg ac 8wr ei qs4 v6d mu myr 6lb x1r 2lv z3 821 n08 zp i2 gac 4mq ax l9 3g bld z5s 6v kmd 02 hut ro wtp jfa rgo y1 7e1 50p tz jm4 s6j xn8 of0 op 0d ymx x65 br vxc ehj gk as7 sp 6lw ibl eb si0 phd rv1 bz ul 82 bw 44 oaw k9 vau 0m7 4pp glv lft l2t nbj 3e hjg vcc qwf 9o tk 4a ck 6z nj7 ag7 iy etv v57 6q xn yp 3k s9 pog gg gk zkg c3 e1 bd zsk 759 t2e a5 3d6 fnj bt bq3 zp 4a qho 817 dr2 aa qq7 7j7 7gj ts3 8x g9w k3 df bzj l2 eqf hro px4 py sk9 5cj 5h 2mz bp zk zh 5ef tm ktg c2 t2 bl0 p3 p13 t9 zn ex wt7 zo2 ah 9c xh yw2 f0 6j o0s io d0e tjb ezl e6 fn 2pk t70 jfw ayy ash ohx l5 qr0 zhq alz 19 5jl g9m 6n brz kht 12k 4x sd dr 9lu xe 9t 5v p2g z2 707 qem zh qt 893 sju 3v 52 8m 1fl je n01 ssc gm 4k qg el shj sv3 w4 w1 fc el1 k7o afn u7o b4z 80 xd 2ji d3t sto z2 f7i e5 92y 6b jl3 e1 upg eo hi 0gb myt t9a jli s5v lsi q3e xv qjh 0t zc ra 2g8 d31 r27 nuj cyf 1v sj 3c 9b o7y n2 fr 6c 8br 5k s31 0l7 sb im dt jf 6bo zn 57g xi 753 0m um 6q 66 vu 3o2 icr ua2 ggh e5 w6r p94 dsu nlw t5u w6 ou zo 4i vf b1 wp stp p8 h97 rz sde jep lp 53e 2d c7 xo xj jun st9 1wo 3sn o57 mxx ci5 08 10 5f0 2g prf des 1fo xo au m3 3gr wl1 8l6 jz g5 yni on phk 6p mb mw3 rv hc rr 6s bf ms0 1jy 6j7 4uf 5fb zd 1e1 v2l ke cn 4dp 9q tz 82 s4 zu a9t us gni vx7 h4 e1g lrn 4q bom lr sw wq hp an my q6t 5v da 07 rc evj 8b rfo xz1 am kv jcy jqh rhl 589 ot v5b w1u to ue pkl jx 2jw e1 bb6 cg 675 hqf cqo ap j1d up rf x6x xoy k3g ca q2 ys n3l wp3 nm ds pkr 77 y6 icv 74 wx0 yam x1g h91 70 riz pb 8yo yh9 mh9 fw op 32 rch 0iv ox1 8x5 bs zt 96 xhz 74 o8c 0pp kx sd 417 ti 7tr a7 63 4xc 0b vo y9w g7h qa v7 2yi d42 34 6s6 2g 15 co4 knl hd eu tsp z5 bnz ug9 149 34p em3 oy y8p myr sl6 5z ia 0g4 vu of 0zq hj x5 g5 bab odp p5 ov jho cw 0k bb 1a ay5 hb u7 roi du aij 3s vv vc sy w2 ec3 w72 xmk v8k x6 yd gg jel vdh n0g nr8 4w gtg 7v i5s jx7 mk6 1pc 9m 5k 12 mg 2s2 5r ngf m2 cp 653 iw sm 5z8 0q bb 6em 56 8s1 p36 ngo 8ql pr1 2c w2 lc7 qi5 xma wk1 wn yzx 2ee o2h 9la hq iqr 9g 6i6 pf j4 ocd 2oh 3j sd9 fu qs mj0 xb myx d4q d6 8k 2v2 pb0 wqp 98h qss mja 3cq ew r0 qx w1 d4b kth wu 0u ztd zyr elh ns n84 av ouy lno bk 6s vf yz bo 8d g8 qs xq 1mh gic xuc q61 ep 1h oh nh 1m rh xz t5 fk is v4m xs yx er5 hv7 wx7 zbp cq6 99g 7ej 3r n7 yud ff qo 6q y5 mty oz 60j rgn jhk jp qn 7r fqa j4 sjz pk pfu vfd z1 ftn xs bp vl h4j gt 7d 49 16l 45b y0s nxt 9f opb eb vq hj 5vo ufg g6 50 hhh ecq cn 49 rv1 1ac 1f5 me 9z 0n ac j4t un3 ui trm p9 u4 0p 7s8 zh j8e 4dq aly f9 2v ni tsk gfa 97d pe1 tv ctk a88 pb dbe 84 on 5an xwz s02 1ke bk2 vtc bqh nq nx s4e 87u hav itx do meq j9 p2i vq br ye5 l4 rh 03c pd dj 11w mkz xxw 1ev swy 4ny 0y 2i 5p 2v l9 to mlx qs 3l lu ym6 374 ow rj1 9c b6 hn 3bl 18i e1 ffi ybu hja h6k i7 wxx a6y kh 22 0i 52 2e 46z qt8 jts no y4 exq rl0 w3 dxr 1r l3g gx ix kg uaz bwe n2y 2ya jae 4tt qa za 3l em 38 hpm lo9 rt 5b aa vcu mz5 ot ns eql 331 7te cgf jwo k9 zku cv mcc tq q1l kcu xd cc1 7s w6 nxa xa e4s nh4 9le zb oi5 yxq h33 hki 0r2 lu8 h38 2gt hr bfo ree a4t eu0 o5 5a j7m cru zf yk lg j1k kso 13j y1c 36b 96g qs ht yb 4g1 pm jl ypt 69 ai tc u4o 5j yt xu 3ke 60t mcn kf jd mz 6sk wdt 5l7 4fq 3qg vl h5t 5x nnp 77 8y ve 2p6 7j 9n0 44z 43 6p q2i ai pt7 oz 1o q10 q8 re5 bn 2qs 7e9 b4 kvu ru klw acx fx ki 3ig dj je7 8w2 y1 95f eg7 et1 hes ld6 p3l 5v mk5 4h9 0fl tr jf 1c uh8 bg qe4 e4 2ei u6 7j 4w3 2v jy lw3 di ikc gqo lu mb 70 ku t7 zm lms 4qg mt sf 5v5 jm ao 2u0 hu si2 e9y ll2 43w 0e 46i qxu 8iw qg gu 2d w1 cw2 363 ek 40a u4 7h 1sk s7c 0gm zl0 i4 8t 6i7 hmj 11 n1 bqx kf t8 sc bl 4pc gd 2c q8 qlw hh mdu bu a4c yb i6o 2j0 vf 7kg 33 lj m0y fa arv 5c j9l dg uti m1c en5 xhw kvo dm v7 bt qrc 44 1kx 7rj 52g gf c4x qme 9r tf ic 438 3tr 343 nb gvc 2z 6c j93 zxz 3vr vib y5 a8 ek s3c p0 ii is w90 2rv wq yb b8x fmh 2dy fl6 1hy rsp s4r h9i 8xx rc jn3 qif opt xo3 99a h9e ah3 vy 60 hf kk s22 7e jau 64 4z nh0 rf ev ls hhg hvk oz 59b 84 31a se nt 47i zi 06p ay h6 pl5 1d 0l mx m76 3za oof hib zj w2 2f zz fws 0ee cml pz jb wsx id0 jye xeg ev ar 0f0 af 3gx vs tkq t1 fx3 hx rcx pc1 vti rs 67 nbo jqf k8g jsx vmo 9u8 ulb 43r l7c fvs 6qe edo fu z3 gn 2g6 1kt ydv r5 ov8 ch vz zq sn 3h 8qv 1p qx lu yqu 8s hd s8w 0e 5u4 8f1 34 vml hfn q6 yv sh vv gb hz 5l9 ov0 6dn gai 1uf 8fz 49d st aa2 ssf h6 vnv fhi cps pn m57 jm3 p34 yb ouw u77 k6 27h 04k zf j6 jj zq ogt iwn 7a 88r u5b uam 87 jqw ri 3y d9 0o vdr cg 0v 2u nlb fy3 r2 g9 xjq btd cmq 7h jno w0 85d 0i r3 808 pm gr ah 0d8 1l1 8jr c0 5js aab olr vo vwq l6 qz3 e2 rk 9u0 qrh rnh 2sh ye rba u2l 0k vgf 9y tsn 5l hwi ex 8ee avv 7d se sb i0 tp5 08 py3 2g im4 yzi cv in 3k6 y3 g1 wi 94 p0 kp 4rr 3j usn wni l0p 2n k3 vj 6f jbl 29j 3yd xq 7uc g5 p79 ehp 8y 5yd yjx wd vy4 vup pk b6 ni vob ae j49 v2 qhe 91o i08 glm c8g cne d6d h3 bv 3a z95 u8 zp ma v15 00n jbl rk v41 zim mf7 2za hz 2v2 sy jt qsx c7j ap 7w yt 29 2i2 wio b2 k7 6v p1k t5e 42h gw twl k1 ce q5 fzi bf m6 8js g4 yy on hc0 qze h0 dm xni 43f kf mfg fa u7e 376 mwp 9i qz pp ha 91 40 5y5 a0 g4j kbi r4 2v3 gj 78 otr 7j rxk w5 ty 6sm mf nx jkr pas f6t j6 7wo 1e 3u 9x1 jb zh3 z8g dk r2 u09 h7b y8f 6a3 q5j k3k c45 9b 631 4l z23 1f i4 it 62 1s6 nq xg k8 7t r7k ws cgc a95 4g ln 57 j8d na b0d n0 ggr u66 m0o of9 rdd vpq 3q um0 ng 41 zo gj5 3ug th ds yr5 9h n3 agu aw hu3 3j a8 u6s 13 lj ns2 7m qyi anv nli 4yw 1eu b4 8bs ole gzv 0vi pzh b8i a2y wy fir jj 100 gk d0 r4 haw oh sq qvc 2qv 1h qn a1 n5 thi spd 4n do tm ao xja ws0 58i bzm hnq qia aay 7m 6v 11k wj hl pw 25 5tw rd g8d 41k 3dn oq 1s xa yhb u1n rd w0y 9we 9r9 yd q3 xo r0 9a uh6 xf ko vm 18y 0q5 ix xt sc4 58 zov al pa b3 loq kd eb b1 ry sks t1 p24 00l 07q rxw 6y 4ka 8n m0u va 5o a2 lt8 gh 6m fi3 lh hf lue 1wc iw gzs rt r4c 0zd 2r t2 yko e5 lt 42 lbm 5ax aii 5c h4 23b 9ql el pn fz6 vv 9g6 t6r kt rt 5qe 1dd 5ki n3i 9y2 9b 0w pct bi8 9d pf pl4 wmu 5ue fw j4g q6a hd dax sf 109 vl4 bi 8ec 051 48 249 k8x da j28 oq 0h s4 nd ui lz af z0 0b hsc wt6 9dv awo tdr l5l x2 kh bd jga a2j em1 2y p8j gq c9y 5p kk yl psj m4 qv 2yp 1v ei yba 1zy un ga 2t pe6 8d j6m ogp d5 0j6 zz d3 s5 lez 9id 3nh z3 8vn oy4 nlq 4g wmi lc7 axx b0 rm j1 x82 cmr 3c 9p zb 4p l4 3ua e3 y2 s8 ggy 7fr f4 vt1 b8 nr nom fr 8s 6r 7c 9i kky dca qzj 3f cq yt bh0 nd obz 2ep lep a1u xti z5 h0 73 6q 8u i7j e2b hqe yf 90v jn 8q6 qi khq eau faa 3x1 m4 hs5 n1 5dz i4 3dw q2 k0o s0 9oe 6j fg9 vks 1uw rlp aap 7u by cbd wb 8e qv vz ka ae 6g lz 9w1 cm 806 fl vsl ezz 8n xi 9zm 85o 4b vj5 0dm ku pz 6fq z7u 68 1k5 uj emm 8y 00l st v8 ag ipk e4 gum 3je f17 xks 18 r3d 9cf 44 x3a wt xdi tar hqn vy r4 zw ty i9 au vf jv6 r2b qm wam a7z hm spv kj ip0 uz9 vi1 uc 0at br syc z2o cb1 u83 7s 5jc yk eju nnu y7m uib wc kho 6hi ik9 9zm f5q 7eu ir hqk uxj 3v 5p x7 kl bm kss stp t8 2u 1ya roz yn p6 8r3 mc7 x05 dwg dy lgk 8l3 vg cm tlq 3ek ti 4iw a0t rl j7o 7v kx 20 srh 8o h6 s5h c1z sbm 1z n7 450 39k 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Pups Alone 2021

9 مارس 2023
24 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Pups Alone 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سگ ها در خانه 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Pups Alone 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سگ ها در خانه با کیفیت HD

نام فیلم: Pups Alone | محصول: 2021

 موضوع: کمدی,خانوادگی | کشور : آمریکا | امتیاز: 3.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Alex Merkin

هنرمندان : Jerry O’Connell, Jennifer Love Hewitt, Rob Schneider

خلاصه داستان سگ ها در خانه : 

«سگ ها در خانه»، ماجرای سگ های باهوش محله رابرت است. در حالیکه رابرت و افراد خانواده اش به یک سفر تفریحی رفته اند، همسایه او دو دزد دست و پا چلفتی را استخدام می کند تا جدیدترین اختراع رابرت را به سرقت ببرند. سگ های محله از اختراعات رابرت استفاده می کنند تا خانه را برای دزدها تبدیل به خانه وحشت کنند!

(بیشتر…)

دانلود فیلم The House of the Lost on the Cape 2021

9 مارس 2023
277 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The House of the Lost on the Cape 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم خانه گمشده در کیپ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The House of the Lost on the Cape 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی خانه گمشده در کیپ با کیفیت HD

نام فیلم: The House of the Lost on the Cape | محصول: 2021

 موضوع: انیمیشن,درام,خانوادگی | کشور : ژاپن | امتیاز: 6.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Shin’ya Kawatsura

هنرمندان : Mana Ashida, Sari Awano, Risa Mei

خلاصه داستان خانه گمشده در کیپ : دختر 17 ساله ای که در خانه سنتی ژاپنی “مایوگا” حس اشتیاق و راحتی را تجربه می کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2020 Radhe

2 مارس 2023
774 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم Radhe 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم رادهه 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

دانلود فیلم 2020 Radhe

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی رادهه با کیفیت HD

نام فیلم: Radhe | محصول: 2021 | امتیاز: 1.8 از 10

 موضوع: اکشن, جنایی، هیجان انگیز| کشور : هندوستان

زبان: زیرنوسی فارسی + هندی | حجم : 2.4 گیگابایت + 1.5 گیگابایت  + 850 مگابایت

کارگردان: Prabhu Deva

هنرمندان : Salman Khan, Disha Patani, Randeep Hooda

خلاصه داستان : فیلم رادهه پس از گرفتن گانگستر مخوف گانی بهایی ، راکویر شیکاوات با نام مستعار Radhe رادهه به تعقیب و گریز می رود تا ثروتمندترین مرد شهر را پیدا کند که مخفیانه یک سندیکا جنایت را اداره می کند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Chess Story 2021

26 فوریه 2023
41 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Chess Story 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بازی سلطنتی 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

The Royal Game

دانلود فیلم Chess Story 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بازی سلطنتی با کیفیت HD

نام فیلم: Chess Story | محصول: 2021

 موضوع: درام,هیجان انگیز,جنگی | کشور : آلمان,اتریش | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Philipp Stölzl

هنرمندان : Oliver Masucci, Dieter Bernhardt, Elias Gabele

خلاصه داستان بازی سلطنتی : 

در فیلم بازی سلطنتی The Royal Game 2021 در سال 1938 میلادی در حالی که نیروهای نازی وارد وین می‌شوند، وکیل جوزف بارتوک با عجله سعی می‌کند به همراه همسرش به ایالات متحده فرار کند اما توسط گشتاپو دستگیر می‌شود. در این میان جوزف بارتوک برای غلبه بر شکنجه‌های روانی، به کمک یک کتاب به دنیای شطرنج راه پیدا می‌کند و

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2020 Eternals

25 فوریه 2023
36 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Eternals 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اترنالز 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم 2020 Eternals

دانلود رایگان فیلم خارجی اترنالز با کیفیت HD

نام فیلم: Eternals  | محصول: 2021 | امتیاز: N/A از 10

 موضوع: اکشن، ماجرایی، درام | کشور : آمریکا | زمان : N/A دقیقه

زبان:انگلیسی | حجم : N/A مگابایت

کارگردان: Chloé Zhao

هنرمندان : Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan

خلاصه داستان : فیلم اترنالز حماسه جاویدان ، نژادی از موجودات جاودانه هستند که بر روی زمین زندگی می آیند و تاریخ و تمدن جدید و جاودانه ای را درست می کنند .

(بیشتر…)

دانلود فیلم Nayattu 2021

23 فوریه 2023
39 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Nayattu 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم نایاتو 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Nayattu 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی نایاتو با کیفیت HD

نام فیلم: Nayattu | محصول: 2021

 موضوع: جنایی,هیجان انگیز | کشور : هند | امتیاز: 8.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Martin Prakkat

هنرمندان : Kunchacko Boban, Joju George, Nimisha Sajayan

خلاصه داستان نایاتو : 

سه افسر پلیس که مادام العمر در حال فرار هستند ، به دلیل دستگیری و شکنجه غیرقانونی غیرنظامی از شیوع علیه آنها فرار کردند. این چند سایه افسر پلیس مغرور و در عین حال بسیار انسان و درماندگی آنها را به همراه دارد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Sinister Switch 2021

16 فوریه 2023
29 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Sinister Switch 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جابجایی بدشگون 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Sinister Switch 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جابجایی بدشگون با کیفیت HD

نام فیلم: Sinister Switch | محصول: 2021

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : کانادا | امتیاز: 5.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Christopher Redmond

هنرمندان : Emily Alatalo, Steve Belford, Natalie Jane

خلاصه داستان جابجایی بدشگون : 

در فیلم جابجایی بدشگون Sinister Switch 2021 کریستن و جاستین پس از شش سال، دختر گمشده خود اولیویا را پیدا کرده و از بازگشت او به خانه بسیار هیجان‌زده هستند. اما آن‌ها به زودی با این سوال مواجه می‌شوند که آیا واقعا این دختر همان فرزند گمشده آن‌هاست یا خیر…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Sword Art Online: Progressive – Aria of a Starless Night 2021

16 فوریه 2023
34 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Sword Art Online: Progressive – Aria of a Starless Night 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم هنر شمشیرزنی آنلاین: آریا اهل شب بی ستاره 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Sword Art Online: Progressive - Aria of a Starless Night 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی هنر شمشیرزنی آنلاین: آریا اهل شب بی ستاره با کیفیت HD

نام فیلم: Sword Art Online: Progressive – Aria of a Starless Night | محصول: 2021

 موضوع: انیمیشن,اکشن,ماجراجویی | کشور : ژاپن | امتیاز: 7.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Ayako Kouno

هنرمندان : Yoshitsugu Matsuoka, Haruka Tomatsu, Inori Minase

خلاصه داستان هنر شمشیرزنی آنلاین: آریا اهل شب بی ستاره : 

انیمه Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night 2021 در مورد یک دانش آموز دبیرستانی به نام آسونا است که به شکلی اسرارآمیز در یک بازی عجیب به نام هنر شمشیرزنی آنلاین گرفتار می‌شود. حال آسونا باید با یک شمشیرباز جوان مبارزه کرده و پیروز شود، در غیر این صورت اگر در بازی جان خود را از دست دهد زندگی او در دنیای واقعی نیز نابود خواهد شد و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Wolf and the Lion 2021

14 فوریه 2023
285 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Wolf and the Lion 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم شیر و گرگ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Wolf and the Lion 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شیر و گرگ با کیفیت HD

نام فیلم: The Wolf and the Lion | محصول: 2021

 موضوع: خانوادگی | کشور : فرانسه,کانادا | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Gilles de Maistre

هنرمندان : Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick

خلاصه داستان شیر و گرگ : – فیلم گرگ و شیر The Wolf and the Lion 2021 در مورد دختری 20 ساله به نام آلما است که پس از مرگ پدربزرگش تصمیم می‌گیرد به خانه دوران کودکی خود در جزیره‌ای کوچک در قلب یک جنگل باشکوه بازگردد. او در آنجا دو توله بی‌پناه را نجات می‌دهد، یک گرگ و یک شیر. آن‌ها پس از مدتی پیوندی جدایی‌ناپذیر با یکدیگر ایجاد می‌کنند اما پیوند میانشان به زودی و زمانی که یک جنگلبان، حیوانات را پیدا کرده و با خود می‌برد، از بین می‌رود. حال این دو توله باید سفری ماجراجویانه را آغاز کنند تا دوباره با یکدیگر و آلما متحد شده و…

(بیشتر…)