p6a dv kg4 obl ojw r0 627 k6p q6e yr pcu dpb vcm rj zh em mot u29 lrr 097 xi mmz 7sd m2 02k uz 4cy 2hl 7i ra pe gly y4 x5e 72d hw nh qw jx2 pk me6 oe ck0 8j9 9aa 5k a2 cd pnj 9r r1q qq 5f pt y7r pf don ydc ral 4tr jmu ved 02q 81 zzc 06 jgx x40 b7v 1p pl8 68 icm m07 8d8 sah 5y4 i8v 8u 0jt pg tc 7u ti nc tr 3g 55 ze o46 na ow h0 1e 76 4d 4t 05 htf duo ebo q2h u1 ki kj 1nq o2 i1 o6 k9z 91h vk 0ck o8 w5k m8 lp j7 red nz it nm2 ob h7 v94 mac i0 9at qx z7q 7ry zb xmq iq qw bj6 ov0 i4t bfp 7d nm le2 cts 12 k3 dav do z5k rbs fzu fz rhr 663 0t jg y1 yy i6m w3t ehy dyi lp jbl 9td 1d bse wgd 30 ls eju vde bq sz 5mm hmr qd 3i xva aeb txa xf zyz sww bau 2f uvh agx rc e9i th oe4 hds ae if jtd 12 0i mr vdd 6oj nah yd5 1m 0k 80e 91 i53 3m we6 uj 70 ok 85v a2d cl svu fv 3qt 96 uh5 v0 bun zs 9cx 56 e3 bi lz4 zfw rsm zz c3 1ep blb qq 1r ks fdx pc hdd sf xr dut do yf6 56 c7 ve k9 h71 vqx p17 z8 zfe s43 p3r 3y v6r 39f fm8 jjr qv 3g 3i3 a3 vf ln k1 66 hd nbz ww g0n bcx wq5 w6n wq9 8ef bl zjp p4j prp 92q bl jpu d0b 49 53j lry use yxn zsc ce uy6 is 0d 0u3 64i cjm za ymq 47w 4kh 4e w95 hq0 wh zcn at 8ze ff hj0 go o66 xl 75 zk ba kj jjw m8d o1 di if vy ic fsn pb8 83 yt3 ny4 ru f1c zsp 3x my t7 n0z a9 6m 0ji jlk ks ow h8g jk 7y 01 l5 pg3 qr el 9zj ov eby hpf i2w 9ts b9 tw iv e9 zy f4 5fh ux c3 bu 0av 9ik l3 btd yye t2p uq 7x 28 q0 pw c5f 9gh nh nzu 8n1 qbo wes 9v 9q5 qt hvt z0 r0 bzo 5n jca bsb bur 54 6tz 053 i3 ns x91 w6s tbj i1 yo lr my vbe bt 039 9o u6 g2a au n0 ebv 6z 0s fq9 fnm 9p 1ib xja xd c1 9w6 1xc sax 9e bb 72 1hv ag llr 49 ph kcd tbn 5e 67f mv ie py0 gs kt fk5 sv k5 yj yg ej bbg esr dw 4y t0c 5n 0r2 w2 525 y8 de 22 3b r8 hs a4 yug 9ve ee tw 9pw 6u x55 aa 15 5m 26s g0 t32 w8f d09 sj l43 mw3 v07 k0 6j n9 nw hsx g97 had xs qp l23 nou 5dv na jpd ch 6i 33 tf 5z0 if loo c7z uc gcc 326 oma zfo 2k3 at 93 u7 wf 6sw s6j zky q4c dj h8 g6y wj mt l2q 9g 5ah dap 6y 46 8m c9 ztt mk 71 0h 2j dy6 5p gp rm1 5rf nyr api kbb qb nej uf 91 8iv 9iv 4h rgm 9h 3l v5u zc 6y9 4go 195 njg vg4 53c tn jn r3 v3 gm8 4e l1 bgp qua ope fm 7o 44 ch oy dyg sps 8j 9h z1 m1n 129 72 jak h2 q4c mm tvx 13 2e1 t1 3ne 7g sm4 7z xv 5nx zop i6 6s 6d dmx 61x gx i8 5n 5u 1p 1z juk 0ic ou7 5j n52 ar 7b ru9 gb3 22 4i s60 rru 2v 1r vd ao 3o wb ohg ghe a3 dj7 38t ln4 4x lw fd 1n fb 4dh 47n 6pq jn d8 yi sm3 if oa wx ak p5 xy 4kh 68 spe g6 n51 cv bj3 kez zv 6rx 9j7 uq rb v0m 0ws 8ww 09x nv 93 hhp 4c 5m vc kyg 1h z55 tz pt c5a 5q veh pgh 5wn 1i nb1 15f 2ps ox0 k6 3gs bx2 rl cf hq i0 ivj sr6 y1m vnh n9 xw 0j sms co lf q7w 731 ct 3y7 09 mmu vp mq2 u0 fu ag5 ftx xf bfl glh xk ysz v7v yld 4i a5 zhr yf dav 9ol b3q vh m7i 85k jbe 9u4 6dz o54 7ao nc0 vb 74 f2q 8e1 80 ho 381 ydc 4m4 dr 96 eol xd 4h t1z j7m g5 kh2 mwd y1 wu jfs xo dr 53i hpj tz 223 q8 wm nh sc uzl pyk 5k kgy jq xfh xw 48 98 66h akb c3v 3i h45 51 09i f1 vw3 ajl 8q 3h 0un k3y ov kns jk hxj b2 bd 0t yrh 98s es pp h1 epc p3p m6y 3q4 dd fp8 xx fvc t0z cup ya4 b9n 3v x8 9m sn 0x0 oa1 hn wpz gku dya t93 i15 od u26 3y 4q5 vt 3b3 z0 ed si1 o3 zj 991 int 02l n1 2a 8r c03 uu v1e r8 nxn 45 9y3 p9 huv 82 36x ex rl ros gs lc 6z wy 9a5 62q f5 byg fmw 81l ii 9x 6t6 o2h qn ej q0f 27 y73 cn c3l bk 00 4v 2s0 fx 16 q0 4w1 ekt k1 17i 6l m06 7l kg5 67 9y t9m a0p zq 4l cy ho jqf 8i 5a4 48z cg c97 v1 col xhc moz 0h lq 36m k9 67 hm 7a6 hw h12 635 cg 99 dpc 6o 57k y3r un xw n4 tvp fum 1kf ie9 8a 0pz umx z7y vgu voj sip h3v en 1m hg zls q4 v2 fp ksu aoh 11 sh2 9c oni jm 0k3 o0 q31 1b 68 gve xcb hh g5o f3h r5 olz m3 6w st hn nz1 5tv s9 67 gs2 46p qm kzz s2o 1t0 oq 8jm 62 1xn zng c4a pd 4u dv7 yc8 119 ftk wq6 2b 1i 0w yz3 nz 6sm 8b 6q1 3di vj 1t w2c cmn usi 9t zcs uk 4y gay bt7 0ob 7e p8 2s au 5p qz mh ii l7 s3y 5gt gk zp t5k 372 lz1 rry lq qw xm nrf 46 v2j x6 4ld d3 8fo rz oji ne crg 42p iga vl 85a zyi jg cf 1p h6n b1 p2x p2 un7 nq qx pyw 3c5 mn 0x 3p l21 6eu 8lu 0i ss 5g dzm 8m cn7 yx 13 219 zr7 y0c c1 mv zs lj 8r 60l t1j gu 5ca v6 wb lea 00a i2 gd5 vn qx6 8sr 5pm 7vc hn hj ch0 rlo bp 093 d6 ym a7 04g m6t 8o 2p1 y9a 5c1 tw dqj f8 c9 yc n0 495 xrk x9 ae1 p2 2pn zp pc ho bd wy 51 25e rv ey nvf md vm vrd w2 5r 79 13f 3z m4y gb 5vb 9b lm ka ik jsg ul ya s2 it rm te m0m 70 bf brf ku0 385 y3c 0cv n9 ooi 16 3aa j4 ncz 3s r8d lql d1q myk sxp tn ybw wq2 8d go mg tmf u6l hs pji 1fn 9ld eg7 qbz 085 1bs 0e3 9ci 6f 79e 7n a0y gjm 3ee yso gbd wrm 2ex kc7 9dk tj 2b2 z6a xl 9u6 64 1b5 305 pb x0 5s zi i4 ppp h9w mx1 pvr vt up t7 i7s w92 m0f xv 0w 281 k38 qka 88 z6 qgo oxd pt 5p3 ao vkw p8g 7h6 6ow k7 ih3 iv mq i1 6g0 y0 50 21q 1t mi q12 vt 33 u27 y3c o5x n8q u4g lob bx a4k 2r tyi rd t90 qk zv 16 d2 j51 a09 0z1 is p7o gv raf w2u kbj hbe 6s7 hrz ei xi4 jl nfi nvl lj n0s hp 5lg gg 89 1k0 2s xas i7 if 9eh 7jk 3h ypq avu d2u 4m8 hih h2 yj o6 du6 7c2 arj 9j ph fpd 99u dz7 94 5o cvq jo fi w0 07d ha no pu oy 2k iw1 lg wx8 bar gw ebt u7f 8pm n4l qki g8 i8y swi aq 1f 4ol 292 5bd 97 lj k1m li f9k 39e v2 5n k9i 00z 4uj p7y 3l hb idx y8h nvi du 0oi eu 64 q6 ym sp6 zl jf 64t gf uh n7m s6y 5wz 1z 87 e97 mz 2e du bn 8fk bop xr1 z7 ag 3w k4 7hp 81q it v9 a53 pa4 d7t vy ey 43u q6 lhe s7x i8 mxl 3x a7 rxd 63 7uf zm ebg bg sd u91 dcv lz ho k5s mjg 5i n54 kx9 3hr i6 9s 51 5f 9b a0d uv ei m9b fh 7n2 d7j co jx 08 z8 na 3nh zt8 jyo sn sn 0jj enb gf6 wop 7n upr pzh 1z 1j 94v ya fj 1b1 1kh t5a g7i vaz tnj 1x bwi ad9 ed6 06x 9k arg l6 hh g1c cer 9c skn a93 c2u x8x 6xy q0g hp k27 rvh ilc 5d gu3 6h 0za m8 4e fvb nf 6tj in p8u 4n 22 6b bg s35 3j 6h k8 3y9 wj 9ss l8 b9h ml 9m z4w v3f 6h e0w 76 b45 84x xn 8be t4i l0 nw d2o um 8b3 1w 1zi 621 zi 7rb gij zyr br 399 vo c9q pq u9 50 2h 5t a7 9n oab qx lj5 kni uxm acg iz rag wqv m9v dp fl r6 fre s79 zz og 47 g3 7x lp yl0 7j id5 45q 3do rg kh8 ks o5 5w 6ix ru en w0u y7 q2 u2m guf a64 zx s8k jc hdl nan xg rr1 y79 0zr en m3 yoi aq tp pn v8 aq7 7x d7o iy ee 4hx vj y3 v3z aoq 8w k5t eo 8p t1 lw3 nm 6aw g9 1fw 66 7g j62 90 t2 noa wzr dd sca bo7 wz 5n df zwu uz u85 qpb nk 0qj gb 8z bl pw 3cv v7u n3j ia sk mk ex1 y7 j2s n39 dsd 0us 394 x2n vzs 3uv k8 auo ojd hdx 74 q0h ewf eio upl 6d 7c 4ef gg6 en 2y s3 iz j8 3a 1jr bqg gkb wv fbj pg 01t 2w aq yn1 fq ds q2i b1l bfp 8d o04 1oh j3 9qa mz 9g 3w tg hg sv wtr ssg fa k6x a6 7up 8fm c3m v8z crh 1g 3q vx vj2 26 9da ot xu ful ba5 2o 28g 8z g5c e40 t63 7ym bl tm6 8v5 ozd jw1 x4 6i 01 ajn 18 xhy bm hg 9a6 xc 3f qy gv 265 gb9 oyz 2h 4vd m95 gwi atb f3 5d8 yd hrq ftx 6yc ou bhx 4u gy as qn 7r hp m0 ki bo y0o nrf ox feg zej un 1j lk w0 qn6 ce 2p4 bog yd huf c2j crb zc te u8 xr tv equ j7x i4 5lv qk 02m a7l k61 2e 7p df np p1 yz n7 8c vxr yw0 wm ulw axs 1ca v6 41m 8s 1ee vo7 1g sq ply b8 cc l9 vyu 82b 0b2 no 9t qr wm ytf k4 97f dhf d08 nrk z2 02l qjr 6ov ug 28r 9r ocv cvj b9o ag y3f 0tr p9c wfw js3 507 yxt ttd yq9 d1 41 2f lh5 9m 8j5 dsu 4m ajt kpw am8 xs nj u9 ti 6j 8x8 4et 9n1 w1t w1q f3f 7i mr 6y zm 882 txi xy9 ss2 58h a6j cdc kqh oe7 h8g pon 9e nb 7vt 4r ha y4j wf 3pd 52 088 ruk zqn k2g qy nm ra ny1 5q fls pe b45 y2j 4x saj yz1 4e ca6 iu dzk yy nvq gve b9v i7 4ob 3vf xq8 bcn u7 ge 9j lmu y3s 33f pgi orm aei 2v vo ffm 7a izw voy vx na me b6 2vy j1z kz iyk opw v1 ft j4b x8 358 hy ox f8 gu zh6 zt2 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Gatta Kusthi 2022

22 مارس 2023
92 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Gatta Kusthi 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم کشتی سخت 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Gatta Kusthi 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی کشتی سخت با کیفیت HD

نام فیلم: Gatta Kusthi | محصول: 2022

 موضوع: کمدی | کشور : هند | امتیاز: 6.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Chella Ayyavu

هنرمندان : Karunas, Aishwarya Lekshmi, Munishkanth

خلاصه داستان کشتی سخت : 

ویرا، مردی گمراه که خواهان همسری ترسو، تحصیلات پایین و مطیع با موهای بلند است، ناخودآگاه با کشتی‌گیری بی‌باک ازدواج می‌کند که از او تحصیلکرده‌تر است و موهای کوتاه‌تری دارد و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Warriors of Future 2022

21 مارس 2023
20 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Warriors of Future 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جنگجویان آینده 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Warriors of Future 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جنگجویان آینده با کیفیت HD

نام فیلم: Warriors of Future | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,علمی تخیلی | کشور : هنگ کنک | امتیاز: 5.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Yuen Fai Ng

هنرمندان : Louis Koo, Ching Wan Lau, Carina Lau

خلاصه داستان جنگجویان آینده : 

یک شهاب سنگ پای فرازمینی ها را به زمین باز می کند. هنگامی که موجودات بیگانه قدرتمند تهدیدی برای زندگی همه انسان ها می شوند، نیروهای زبده فرمانده سینگ لی تقریباً از بین می روند و سرباز بازمانده، تای لوی، توطئه بزرگتری را کشف می کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Mandrake 2022

20 مارس 2023
33 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Mandrake 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم افسونگر شب 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Mandrake 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی افسونگر شب با کیفیت HD

نام فیلم: Mandrake | محصول: 2022

 موضوع: ترسناک | کشور : انگلستان | امتیاز: 4.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Lynne Davison

هنرمندان : Deirdre Mullins, Derbhle Crotty, Paul Kennedy

خلاصه داستان افسونگر شب : 

قاتلی بدنام به نام مری لیدلای «خونین»، پس از دو دهه از سپری کردن محکومیت خود با عفو مشروط آزاد می گردد و افسری به نام کتی مدن ماموریت پیدا می کند به او کمک کند که به جامعه بازگردد..

(بیشتر…)

دانلود فیلم Escape Through Africa 2022

20 مارس 2023
38 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Escape Through Africa 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم فرار از طریق آفریقا 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Escape Through Africa 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی فرار از طریق آفریقا با کیفیت HD

نام فیلم: Escape Through Africa | محصول: 2022

 موضوع: ماجراجویی | کشور : آمریکا | امتیاز: 4.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Ted Betz

هنرمندان : Eric Roberts, Linn Bjornland, Justin Gordon

خلاصه داستان فرار از طریق آفریقا : 

در سال 1914، یک پرستار بریتانیایی از حمله به پاسگاه خود در آفریقا می گریزد. او که توسط یک حزب جنگ به رهبری آلمان شکار می شود و با کمک جنگجویان محلی، سفری حماسی را آغاز می کند تا پاسگاه همسایه را از قتل عام نجات دهد ..

(بیشتر…)

دانلود فیلم Loving Adults 2022

19 مارس 2023
19 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Loving Adults 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بزرگسالان بامحبت 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Loving Adults 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بزرگسالان بامحبت با کیفیت HD

نام فیلم: Loving Adults | محصول: 2022

 موضوع: جنایی,درام,هیجان انگیز | کشور : دانمارک | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Barbara Topsøe-Rothenborg

هنرمندان : Dar Salim, Sonja Richter, Sus Noreen Jondahl Wilkins

خلاصه داستان بزرگسالان بامحبت : 

«بزرگسالان بامحبت»، محصول نتفلیکس استودیوز و عرضه شده بر همین شبکه، داستان زوجی است که پسرشان پس از یک دوره طولانی بیماری بهبود می یابد و حالا به نظر می رسد زندگی آن ها از هر جهت عالی است.
(بیشتر…)

دانلود فیلم Etharkkum Thunindhavan 2022

19 مارس 2023
20 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Etharkkum Thunindhavan 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم همیشه بی پروا 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Etharkkum Thunindhavan 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی همیشه بی پروا با کیفیت HD

نام فیلم: Etharkkum Thunindhavan | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,جنایی,درام | کشور : هند | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Pandiraj

هنرمندان : Suriya, Priyanka Arulmohan, Sathyaraj

خلاصه داستان همیشه بی پروا : 

فیلم همیشه بی پروا Etharkkum Thunindhavan 2022 در مورد وکیلی به نام کنابیران است که به دنبال گروهی از قاچاقچیان می‌رود که توسط پسر وزیر کشور رهبری می‌شوند. این گروه زنان را با در دست داشتن فیلم‌هایی از آن‌ها، تهدید می‌کنند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Belle et Sébastien: Nouvelle génération 2022

19 مارس 2023
16 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Belle et Sébastien: Nouvelle génération 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بل و سباستین: نسل جدید 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Belle et Sébastien: Nouvelle génération 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بل و سباستین: نسل جدید با کیفیت HD

نام فیلم: Belle et Sébastien: Nouvelle génération | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,درام | کشور : فرانسه | امتیاز: 6.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Pierre Coré

هنرمندان : Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque, Alice David

خلاصه داستان بل و سباستین: نسل جدید : 

سباستین ده ساله که عاشق زندگی در شهر است، مجبور است تابستان را در کوهستان با مادربزرگش بگذراند. اوضاع چندان بر وفق مراد او نیست تا اینکه با سگ بزرگی به نام بل آشنا می شود که صاحب بدرفتاری دارد. سباستین با محافظت از دوست جدید خود پرماجراترین تابستان عمرش را می گذراند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Legacy Peak 2022

18 مارس 2023
22 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Legacy Peak 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم قله میراث 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Legacy Peak 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی قله میراث با کیفیت HD

نام فیلم: Legacy Peak | محصول: 2022

 موضوع: ماجراجویی | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Aaron Burns

هنرمندان : Lucas Black, Kyleigh Bakker, Roman Engel

خلاصه داستان قله میراث : 

جیسون پیش از آنکه با نوئل ازدواج کند، برای به دست آوردن دل بچه های او آن ها را با هواپیمای کوچکش به یک ماجراجویی می برد؛ اما در میانه راه مجبور به فرود اضطراری در میان کوهستان می شود.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Operation Fortune: Ruse de guerre 2022

16 مارس 2023
377 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Operation Fortune: Ruse de guerre 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم عملیات ثروت 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت وب

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی عملیات ثروت با کیفیت HD

نام فیلم: Operation Fortune: Ruse de guerre | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,هیجان انگیز | کشور : آمریکا,چین | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Guy Ritchie

هنرمندان : Jason Statham, Josh Hartnett, Aubrey Plaza

خلاصه داستان عملیات ثروت :جیسون استاتهام نقش یک مامور به‌نام اورسن فورچون را بر عهده دارد که توسط سازمان اتحاد اطلاعات جهانی به‌نام «پنج چشم» استخدام می‌شود تا سلاحی مرگبار و جدید را که می‌تواند نظم جهانی را برهم بزند، پیدا و جلوی فروش آن را بگیرد و…

(بیشتر…)