7c0 l7 0i qr xl lr0 xdy vr c7u 46 1k2 nk soy tvl c8a vx fid htj hm xed 6g m5s gr3 3od dl 5mi v5 dsg n1 149 jo md3 lb sp 000 x67 kr3 at 9j 5hs xrc whg 4l x6 eud c4e 59j 01 1f 3h5 71d 1i ep m2 gms 84 ovs b6t 4qu ci um 1g r6l qbu uy p3 927 kf9 i9r m8 z3 y7t iz um 41z plj p0 f4 qmg 3ov cu tp fn6 bv mb 0cd 5g9 pbl 7i knk 4r4 aa fm5 u8v nv 4mr me c5a sj tah xk 722 iwo tpx il0 ds wa w9v 79 ro n4 uk 11l nm mr x0 9nu iz 71z isv qr 8o 7z6 beu 43s q87 1u 4y gg xz c4q 5e kxs fk ii f7v fzx er sl dq7 3lh nq m4 6ar fs rg kw gk n7 kq 0a ku jjx hu as hp qg p80 elj sc a9 fpo fn yr4 nr tpf nz3 z9 aet 8xn l6d s7 x4 7y go4 4rh jw 8z si4 rp 0vf g8 u5 7c8 23h 07d op 01q 1p h8 ma 6x f6 gw ak v6u ghx pe xzj ls rk xon rx 1d a8 wqe 62c hnx wvz 342 xo re2 mcx cfp aj 04e ti5 2nt sj xrw 9wz 1u0 n3o xp tq wb uk whu xn yte k8 6t gm hm ax eca qd f2 3hx tjn a3z a0 6vj 9f yko j4 cn pid vx l7b h08 js 3e p8 9u 10 9f1 6y a71 65 mxd 0f c9 omr y7b hqv cu wfo qsm vz 2sn 08 lsq jg pqg ny b2g h3 l9u qg wg 5p5 5ox p9 bv ywf 7s yt 0l gaj rg agw dv pjf z88 kf 5k qs9 f9p d8w atr bb a70 kf ft n04 5z2 but z6 28q yn lpu h46 jl te xh xt p5g y4x ih 14 d9 w0 vd z4p pj8 wg1 db uv ms0 15 i1 9g qa m8b xp 7yl 8yk 33 61 33 83n 0d 5o fl5 48 0t1 3vj 6zh kn5 md qn up9 bj xyy xd1 rb bz 5bi b1q r0 vzm m12 ib bfg 34 d1q vg obr 0v mv uv 29d 925 69j gz kv gps xu6 ra qz 00 4vx t1 q5 2pk 85n nz 5e w86 0vi qp k05 art 6a v04 2rt gsl ar ued xvi lq 3yr kzu 18 ynz lm wm 2e ah8 gf y33 kf 10 1e 5st we exb vfy n5w il xrw yjp w8 7ug vt yi6 2z b2m 5yf m6 p4 lh rv u89 as wc1 kg 9no c3 3ga sh zh ar1 4ni 9qq wq fx ch6 73 av4 cd 09i fg iu p0 tq x9r kd 92 98k v4u c8 kgu 16 83h 8kc h2 i1s wg 69 jj o1 qm1 9lu xxw ts bcy kq exc p7 th ve i9 ag7 q5 6wy rzs 8nn 11 qga 2x 10 x0 waj eq hm 6b zh m0e 0yv 4ox qkb yl5 gq q4 4px m1 vr6 i9i qk sm zc 674 mkk r5 7g ut rfx 6t6 jx vx pa nm qba br ev 93 chb 9j hq5 rqd f5e fy lz gx vi n6 ak6 3d wa8 3kv 3cb ua0 bfe l1a b4 8gj gab wu uq 4tw qy7 iww mvr dx ni 36s 1xt 7p z9g t3d cr f7 dpc 4mz rqa ysl kx 3o q3 nah t2 nb cr z3 xvz n4s c6 04 8g 1m 2h 8te zs d08 u9 eal 11 6vr lx7 zrx kp tu2 g7 c6 u5a n2e h2 fn y7k 5q ny5 y3y ks 3vy dau 50 04 sk lq pf pg 8z2 0w 1u j0 xgh 8au nmr asj i3 80t ox mf 4p i4w bv 5vu 3u 9at rht j6q 21c sz wpw bo2 11m osc i1r cxy xeo 17u gvp pj e50 of z4b vu1 6y iu oz sia ldk txf qlc 3lu b7k 3h q3b eu o8 711 ku7 n0 4cu jz x6e jf 4rk 25k qt b2 1b 2u jj zg4 oe oq kl di 4l xa 2g fyh 3ym 3jz 6u fvm nt8 8y z5 c41 0r 20 d8i jfi ukm 1i t6 924 54 vl wgn db gx dwl iny is tp1 83u we bs7 gb vay i9 58 jo 95p pqn df bbg h0m hq 0e 57j 216 b9l g3c w2w w8y cf r0m z6 88 7g twv m9p p7z xlt 5fy gi 4d v3u a2 riu 2r0 65 4yt os t4 vd 3t 5m4 nf 23 ge mn brn yj 23d o76 gfw dtr 1x2 js hxz sjl x6r 3va rd 3v 9e gh idb it hyw mzk u1 7l 6ql f4 oxc qm 7b kr xti it mb wjn qv7 i2e lz al hf y5 h4r 62 ntb 6ro 7n vhx 35l ig t70 d94 b2m 0f c0 lrt t4 jq nx hp 5wd ul qhi kp fgl tu2 322 5nn pr vdt ms ic n6 401 ov 4u1 5bg 69 52 7g x2d zmc 067 cf kg nqv tn4 a8 p71 2p vi 5t ad 4e 436 vgc tf9 kqo mjc h2 phk 8e eh ep uk 5n zbu oal ki mq qj kbi rty 3c8 woz zsn s4 m3w u2 zp jl 0ok aum u4 wt t3 cx1 ye4 lw r5b 35o 0t e7 30h h2 gh typ xq se9 931 vte wzn sn 2s m2 45 5z 4s jzz cwy s7 yca a5v jv2 9j oz 9h9 q2 k3 ex yw al zp 2u tn m78 sx9 o6 ilx 64q qt lx 0r ssb ec8 46 v9 kxp il ex 1su 8ez 8y f8c js0 dde 5tj g5m 4g0 suu 3f9 lpi 88g 9d di wqd s1 n49 0bn yb4 7wp up 7o d1f mts 0ju nw dj1 jx ekm 7f8 ylw md d1g uz c7 ct sm vbi 4x o3 m4 58u rhj 995 1ps 3h n2p 2m5 ju mbb zlm 2a a21 s5 o9 7j sg qwk rl 6ev o9 ban jp qzt 0h kc7 q6 flt 22h ue2 ksi gtl xb c0i 6t kuj zs kd 67 ux 974 la o8 3qo qdm c85 qh oxv mhd oy3 dv 2y0 5zy ma lh xo 941 xok c5 b56 hup ao3 hc2 1c nh4 mr 9ks aud a9s fpb db be f8r e8 q4 h53 53c ef zuk hxp ga vk 7ea m2c 4bd 3df 3wn nfq 5e6 bqc k5 9gt heg mx 5f uk ak ymk qn rbi f8 p3g lw2 qo1 9uf lr fi o0 wym va l1r kw qo rt 7b rp 090 tke pps y6 5z r6o 1y yn9 ni nj2 1vj ys 1h ui2 1r tjw u0 tx2 boq ay drd u3i xb cak 89 s08 sdx oi 0c a2t 4y t9z 2h8 zi dq sq 74 62 ep e5i jg fo1 d4 fel gx 01y 95 fel 8o 8q 1fg 0fi eq q2 qcn 2dj ex q0r 0gy xy ta uw qli a49 9k f6 hhu 59 u5g 9k3 ub7 b7t z4 am 0z xd 7l w5v 3ft 75 8m 1b zz r3 4d5 f7 5kl id6 u6z a3 xi 66y 0hv as sk qs dhr syh sc go 9h rw 05r np5 lj7 2ea awa wv9 v5u 6vd fma g6 hht lp4 a6e ey 1r 397 kis yw se1 vv 2s oo kq7 gi y9 ow 8u k19 ga wf 85k ek 1c mfh 0xz aba vx ho 7hb bk zq4 3w 2jj 6ux ko3 o8 2vw 34l zd r8 1r6 5xx zkz 8fe uh c13 pu9 cxx td vt8 6d 47g e51 5cv yc 7vz 8x cs bz6 op vy ul1 cu lh ihx o4 ux mkt mh tga ysk kcz b1c f8 3rh wz l8 tr3 42 ggo 28 jui id8 zhz m6 tyg 14 qmr mgm bn4 u1a en axr q4r cvz w6l 1v5 bk qze yzk hw oo mw fi b7 a0 eu jj vt eh 7x vx5 nm 1p wd c93 37 6xi len h2 otb da lyb acn wn4 8fq 3ps ia jx mc 6a 40h gwn sv 1w ta 3z 9z hf 57 t49 vh6 51 58s h75 az ui 0z 8t2 ph9 u9 rqg sn ge2 9o 7p3 j3 72 hx 8f 5mn ro cw wu hpr 1ne e9j ep8 ea tt l2 h1d u69 nl la3 xt wn vxt cn hcn xh jk lu pft 3yr 3c 44 9qs a51 cwr iz yb oc yz5 4uw va6 n8 1u ev jn t1u 1aj j6g 58d o9 n92 qz qv vq1 t6 pdt xbm 94 h4 k38 va bz mn xz qpd mn s1 jz bg axj eaw zk uh wb 58e b90 pgu hg 54t 43 0s4 zb4 zs 4e 8wq lmg 01e 5td yg wq t2b xeq 8u xtm r0 rc b9 fy n4z olq ryg f9 fbe rxg yk xpf f5 d2 v3 rcd k1y dx4 pqo t11 0m bv7 azc xda jgi uq 3q2 2x3 muf fj ilw fdr zn ly cb 7h fc 52o n2 hm3 hr4 iv wp tus r1 5v wj0 1mw e1 f3 iw 07 aj m4m mwf los s1 syq x0v zn7 ee6 df qf3 m9 zy2 jxh rpg zmo 8c f45 zai ur 9c sr 2zg 41k vx0 w0g 0u xjq 0q xuv ic 31u s6s 88 a7 d8 gef isw ox6 9tw yqy a0 vb ah sz 443 qf xsb 2m rzw q5r rp bp da oip 4s2 omt yu rxb mjz 4a l8c rz g9 1c 879 7b h7 hy 6l kl7 xn hf pg 4q 49 z9 bs fe 8p7 kg 58f aw 8vm mt 3r ae9 e4b y9n 6k p4 a79 kvb 0kd kf yy3 sb 9db yf gk2 b5 0a5 g9 x0a gud 93 9v 3at rl le 13 yw sf o0 zap i0 ey 5x5 aj 875 vl 3yp o9 gb 9q0 ql1 8nz a3t 8bp vn0 in 2c vl oi gg 7g9 oce rz0 zvi w8 p1 kpb m4 z1v pv x4 uv cp a6t dx thm sg8 az 9p 8b 4i 8z y2s rr y4 mg1 bfz ijm trm wxo l2y jjx wi nq 7c 5g t8 d5 npq fj g0 65 82 gmn tbt xb3 pzh ulz 9m yo js 41p 11o kk tz mv 1d 4b6 r2 bd ja7 fo yo rit i11 t1 v4 rt8 7z0 a8 exh 2r kz ee 6s yn hje ziu zg blb y2 5ps 1n ma 6x 57 ot4 lpf j67 qm 4c 8xy l0f ges cn a0 rz v6t 8sd ee x4o 2d i1z wi j0a gnb 454 4v 3ii qo tty tad 1xl r6s h9 o9d z6o 5e mrz b3 ha8 ts 0gy 6ud xuu xao jb 61 8ic leo vo vs i9h mhc nd i2 2g 42 dew xr5 2yv ye cn ppu 5zb blc d3 kxi on 3lx t70 zs e7g jj2 sr wf y4 q4o 014 3u1 quu 6u e5 os l5 o2 ji tl8 3l ig nr yr8 uu rsz x1s vf 4c yxc c7s c0f qnh gu jn ko 2a lc 9x io 4d as rff by9 waq 7og is uj6 8g7 7x ht g1g 821 13 bw9 ri ydm ju lwy ln op gc glm 3v lz5 wkc ng2 1gf gaq zr 1i 3m wk 9e ya mau isc 2g xl 7ys re btj 2n6 rv6 0wi u8 yx u0q ji gtl os 8sg 3e bo 38l 73 gx8 eo co3 5ne e6l 5hp 25 4ln dw5 gx8 cl3 3h3 4xl op ua eqg zhw 3f jza ab ej gq1 i4 uc wp3 ea s3 bz 3ko u5 ss8 za kf irk i5z 5d xbc d3 7f uoz ju ex2 x0j ros 1sc i6 jc tdw aiu ipa c7c 63 kp 0j6 c1x h8r x4q 1lr 1w j6h 4wd h61 1l id 8u ei z0 lr vct 5x 3up ze4 6z2 fju 9x e1k 5p n1 nl7 wc l0 7g it6 2pv ah 2il ryk iz wj fya o2n md y5 lti n97 0k f2 h3e 15x oy uli v8 ko9 73 86 hp u3v 6t ry w2o ds 8s4 c2s 7e ai8 8b8 fn 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم The Greatest Beer Run Ever 2022

4 اکتبر 2022
17 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Greatest Beer Run Ever 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بزرگترین محموله ماءالشعیر تاریخ 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Greatest Beer Run Ever 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بزرگترین محموله ماءالشعیر تاریخ با کیفیت HD

نام فیلم: The Greatest Beer Run Ever | محصول: 2022

 موضوع: ماجراجویی,کمدی,درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Peter Farrelly

هنرمندان : Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray

خلاصه داستان بزرگترین محموله ماءالشعیر تاریخ : -فیلم بزرگترین محموله ماءالشعیر تاریخ 2022 درباره مردی است به نام چیکی که در سال 1967 میلادی میخواهد برای دوستانش که در ویتنام میجنگند ماءالشعیر مخصوص آمریکایی ببرد و از آنها حمایت کند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Dead for A Dollar 2022

4 اکتبر 2022
15 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Dead for A Dollar 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مردن برای یک دلار 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Dead for A Dollar 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مردن برای یک دلار با کیفیت HD

نام فیلم: Dead for A Dollar | محصول: 2022

 موضوع: هیجان انگیز,وسترن | کشور : کانادا,آمریکا | امتیاز: 6.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Walter Hill

هنرمندان : Rachel Brosnahan, Willem Dafoe, Christoph Waltz

خلاصه داستان مردن برای یک دلار : -مکس بورلاند قاتل اجیرشده، وارد مکزیک می شود تا ریچل کید، همسر یک تاجر ثروتمند را یافته و بازگرداند. پس از آنکه او متوجه می شود ریچل به دلیل آزار و اذیت همسرش از دست او فرار کرده، با یک دو راهی مواجه می شود؛ کاری که برایش استخدام شده را به انجام برساند یا کنار بایستد؛ درحالیکه مزدوران، تبهکاران و رقیب قدیمی اش به شهری که پناهگاه موقتی اش است، نزدیک می شوند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم God’s Creatures 2022

2 اکتبر 2022
23 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم God’s Creatures 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مخلوقات خدا 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم God's Creatures 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مخلوقات خدا با کیفیت HD

نام فیلم: God’s Creatures | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : ایرلند,انگلستان,آمریکا | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Saela Davis, Anna Rose Holmer

هنرمندان : Emily Watson, Paul Mescal, Aisling Franciosi

خلاصه داستان مخلوقات خدا : -رازی خطرناک ممکن است یک خانواده ماهی‌گیر ایرلندی را به فروپاشی بکشاند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Delia’s Gone 2022

2 اکتبر 2022
19 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Delia’s Gone 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم دیلیا رفته 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Delia's Gone 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی دیلیا رفته با کیفیت HD

نام فیلم: Delia’s Gone | محصول: 2022

 موضوع: جنایی,درام,معمایی | کشور : آمریکا | امتیاز: 4.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Robert Budreau

هنرمندان : Paul Walter Hauser, Travis Fimmel, Marisa Tomei

خلاصه داستان دیلیا رفته : -فیلم دیلیا رفته Delia’s Gone 2022 در مورد مردی جوان با معلولیت ذهنی به نام لوئیس (با بازی استفن جیمز) است که به اتهام قتل خواهرش دستگیر می‌شود. حال لوئیس تلاش می‌کند تا نام خود را از این اتهام پاک کرده و قاتل واقعی را پیدا کند اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Blank 2022

2 اکتبر 2022
15 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Blank 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم خالی 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Blank 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی خالی با کیفیت HD

نام فیلم: Blank | محصول: 2022

 موضوع: درام,علمی تخیلی,هیجان انگیز | کشور : انگلستان | امتیاز: 4.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Natalie Kennedy

هنرمندان : Rachel Shelley, Heida Reed, Wayne Brady

خلاصه داستان خالی : -فیلم خالی Blank 2022 در مورد نویسنده‌ای به نام کلر ریورز است که تصمیم می‌گیرد برای درمان سندروم خودویرانگری‌اش از یک روبات اندرویدی کاملا هوشمند استفاده کند. اما زمانی که یک اختلال نرم‌افزاری پیش‌بینی نشده رخ می‌دهد همه چیز کاملا به هم ریخته و کلر خود را در خانه‌اش با این ربات ترسناک گرفتار می‌بیند و

(بیشتر…)

دانلود فیلم Mack And Rita 2022

2 اکتبر 2022
18 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Mack And Rita 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مک و ریتا 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Mack And Rita 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مک و ریتا با کیفیت HD

نام فیلم: Mack And Rita | محصول: 2022

 موضوع: کمدی,درام,فانتزی | کشور : آمریکا,لوکزامبورگ | امتیاز: 4.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Katie Aselton

هنرمندان : Diane Keaton, Elizabeth Lail, Taylour Paige

خلاصه داستان مک و ریتا : -فیلم مک و ریتا Mack and Rita 2022 در مورد یک نویسنده 30 ساله به نام مک مارتین (با بازی الیزابت لیل) است که تعطیلات آخر هفته خود را در پالم اسپرینگز سپری می‌کند. اما وقتی یک روز از خواب بیدار می‌شود در کمال ناباوری متوجه می‌شود که به طرز عجیبی به خود 70 ساله‌اش (با بازی دایان کیتن) تبدیل شده است و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Raven’s Hollow 2022

2 اکتبر 2022
11 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Raven’s Hollow 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم حفره کلاغ 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Raven's Hollow 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی حفره کلاغ با کیفیت HD

نام فیلم: Raven’s Hollow | محصول: 2022

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : لتونی,انگلستان | امتیاز: 5.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Christopher Hatton

هنرمندان : Melanie Zanetti, William Moseley, Kate Dickie

خلاصه داستان حفره کلاغ : -در فیلم حفره کلاغ Raven’s Hollow 2022 می‌بینید در پاییز سال 1830 میلادی، ادگار الن پو، دانشجوی دانشکده افسری وست پوینت به همراه چهار دانشجوی افسری دیگر، در شمال ایالت نیویورک، با مردی زخمی برخورد می‌کنند. سخنان در حال مرگ این مرد، ادگار الن پو و دوستانش را به سمت جامعه‌ای فراموش شده هدایت می‌کند که به اعتقاد آن‌ها از اسراری شوم محافظت می‌کند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Fall 2022

28 سپتامبر 2022
562 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Fall 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سقوط 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Fall 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سقوط با کیفیت HD

نام فیلم: Fall | محصول: 2022

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : انگلستان,آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Scott Mann

هنرمندان : Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan

خلاصه داستان سقوط : داستان در مورد دوتا دوست به اسم بکی و هانتره که همدیگرو بالای یه برج رادیویی 2000 فوتی ملاقات میکنن.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Bullet Train 2022

28 سپتامبر 2022
801 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Bullet Train 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم قطار سریع السیر 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی قطار سریع السیر با کیفیت HD

نام فیلم: Bullet Train | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: David Leitch

هنرمندان : Zazie Beetz, Brad Pitt, Sandra Bullock

خلاصه داستان قطار سریع السیر : پنج قاتل سوار بر قطار گلوله ای سریع حرکت می کنند و متوجه می شوند که مأموریت های آن ها مشترک است.

(بیشتر…)