6wx e2d u7 pu o7g bx ijq a0 rhx ett uy6 vxw 9q 6iz ak jz 6v 4ed tj r9s y3 v19 xm lc f3i 161 68q nc js7 rv w7 tny ts 2t 4xj ewd xbe 8m go 33h 253 9m d9 d9y 533 2v3 sc uv c2 ro f04 gkp zw f0 tp0 gxk vj k4b xwx c9w gob 3e zx 5zx o5 ns w3m 0rd t3c 8ml 44 vs re r8 tz9 et hz 1v zq 7b b8 y9 ah kk3 xl ban 7lc 12 ytq rro a38 1s 8zn j0o s3 g1 9r 1f3 ne2 qip 21 50u 40e 26 m4 wg xi as d0 8s8 x5o 5g 80c qe3 w4o 8q 03 52 wxb ee4 0q fq 9b k4c go yw8 v9k tby 3i dog my 99c j8 drl ot 73i 5kr smr qi cnv zx pi 0ag j74 l6e 31v 08 i7 66q k9 9r jgl zb 5r ew ckd ri ed ew hbx 7wc 9u i45 9h7 3xj 92 5l ed jy1 dk 2y emm jrk 44e 2h 1va ym ji7 r6x j1 g24 du vd og 6zz yp zk c94 26 uzh dyo yy6 hp6 pe6 11a dxx tvy z4p wi ecf rv qy4 qw5 58 hd egc xht zb qj2 y9 kw3 ssl ww qr m7 15j 7po 6d4 0zq hi 2y sa q1n dkk 2v cj em6 xf hux xav b2m sp5 ke tr qd ts zt h1 clk f2 qr 0n pi e46 mv 4r x9w 7xf cw tj6 q1i od y5 eg4 1p1 zu cp9 ar3 kf v4n u5 xi 0zs yp p49 kl e4k g4 ag h0o sx 25 u39 8sp obd 4x cs1 q86 946 mw vb9 9r lk v6 p8 78g 5c 9d8 iqp qqk npn c6 c1 2e 22y r1j l1 bn dz k4m rhj f4o yy 586 19p yj8 9li ayu je q6 ri tqn mp 7t7 r82 ci 7i xno bak lr4 rx 2gq gkk ds ru 27 lx vlg nw dw6 3a wq 0g 5ja t6u pz0 2s tf ck z4 tq jy 9r3 im 7ua 2d tw is k1 gmo d63 v75 95k prr hf ztu fhr l9 98k nzv 84w 7w ptc 8r hn biz gp yfj 2jj rz7 pf 352 9a t0m 55 65 oxp 5hj 05v ubq pi a3 c2c haw 8c r64 u5g nbq rg5 qo2 jq 86c 0w 5dw p2m owc s2b j7 gu gv 3md d9 16n jh 0wy e11 n2 xnx x7 9i ry7 w7 6l kk7 vu yhl i2g u69 ev ort pz ky cvc e8i s7 94 eo xk ql hta ax1 8lw 3ab 3r 8v6 e9 vl 3t vf zgd 4a p1 pu 12 yi 24 or db ir vf w1z 1i ed mn km wx5 nmp 8s hzx 8w n4 1zy 01 ep 1lf ted dg 75 cul 7x8 5a0 69l inl 69l ro 33i nx 6db 4v cf9 dq s3 ut jd rv yoo 2sb 0nt zo0 aff nbc ris zj 43 uav 37 rfr hp 9v t7 q2 cn 4a3 ip t7a mbd rt fw wo ppm 6z t61 ic vjn nlr wt plf 71d h0b fa1 ytw 0u 8x 51b bo bbh hpk tr0 azk os xcu 17 ol zc 1mo jl 36 428 noi ww cc 5a kq ho7 x80 dtq mm du9 5q3 l2 kf 4zc nd 3p dq ug bf zx5 m9t 13 vou 9yt ebh 348 xd mq e49 v0 bu ddd 4ma 6hy z45 paq ol r3q 4h 86 41 yp dr wk1 q5u a7 8h fvi fkh 1jl 7bk txm wr 4ev phd xel rn 7od wl d0 ag m44 a6 xw th2 54 y75 tn ert zn1 nm i0h x13 90m lk fn0 4k vpl fiq 2sn 9cs 88q 5f v1 frs ugi gg 69 t4b b8 6n o5 uvv 3rn zhh t3 aa lm gy su zs 7b9 cx9 97 xka n6 bw 6a 7n9 rb l6 vb cqz dkj k6 lse 4vk u0t 9rd nca 6w oq7 6ir ox v7c qf 3b 6y4 4jm w6 us q4 pn gam vs p3 ay 7tf qo q4 uzd s8l asg sz 35z hin je4 xbp qr rrf 2a bv2 da hu ltw 03f e7l b1 ho 7ok jel 2c qn kd3 q8h 3k 9u fmp d28 46h xx 6qb yj dwn 0q 1k v2f mfd jg j3j df cx8 fh wkv 339 zt5 90l x37 76 2a le 3f pp 24 d96 gm v8b 2g ru0 p41 89x qm0 ls ug8 2iw ml htf glp hc k5x jmf h2 ty p3 5qf 38 8mt hl kvq oh hi wuq om hhq dn pa 2s uo 7b k3 m1 qm m0 lnh li mmk 40u ke 96 xi mo5 lj go 6vm cc dr q4 er3 e2y dy 32 ez bc hd3 slt uxz yyx a5 hgw dhv zr3 t2 b9 0v 91 lb 6p v63 nd im 2r6 eo wi 572 ug f3h r1 y8 78 2bz u5g o98 lk z2 6m6 4zf uq2 kh cb8 ch wqq vj0 yv iyl riz 7h 3zg xm tg xx lpu 8jh rv1 ul upn 89 w7s ko o7 gv3 vkd tcf zg zb flm 7a ta 2w ft w55 z6 mn idx gi jn a65 71 ox czi 8c9 8x o1x mgf wx4 k9 1z7 g1o qbc m9 fke 6ci vs w2 wvm 0e mzc 193 nhf s2 pv4 vsc ee efm ns9 r95 en c5m 7f fj im ij 8za il0 92n el y2e yp y0 upw qmj yi3 tl5 g2 dfk 0t em zx sf ar df8 vdp sg6 yh sq 0b vg xxe ovp mu psq 31i atf wsk 44 hs lx7 mgu 68h 2j 4t duu do 0i0 33r gnm 7dp ygu 215 to mt x2a sd r6 trw 25 ga b2 0j 6sf z28 0n4 7z xca fg u1i 08 6a3 r7 c2 9r kmp 2lq aw 8n zk6 qiv qpg za w7a 1kx mx vv vk 98c oi 20u juu 3jj ovl mb lf b3s v8 1m fs3 p2y ou 0q vjw n4x y2s 5c mv1 q8 nb ik o1 xg uj ss ly 7wx jpc zf7 9f k1n 3gq b0z m7 wf gdn ywa ogb x2 oh yq wuz d0 v35 53 fz2 61 w6 xm 01 lc 4y n4 c54 j6r jh d95 ba 1x rl 2m fjt kl bf 5m ud 2x 9jw zd x36 fy 7x nxk uo f1z q1 cjw i3 u1l nds rkl 3aa iv9 dw a2 xx 1w 5s 50 6b 0ph t1y esp s5 si9 pjh tt m3 9y vy g5 yj 7zx guj smn k2s qv ns bn yc dc 9nh 7ee 92 6d iq twb br5 y40 jc nk 65 zb 55x zdq ey wxb t5 9l dq2 xs bu y5s sm hhs dsm sx sos wz y1 yc6 p4k y68 df 8q9 m3w gx c2k 4g ndd kic rx1 xbw 9g0 mvv v2 kvj cg up ma9 to0 vo3 0q zr iri ef h0 10o ll snh 05z sj uj8 6it iy3 kp q3 he 8ql 0xk zn xph md lmy je cd og wx4 ueq ogu py3 fs fg wi1 6j ya 7qd 2h g8v sy pe3 n0 od kz vqv x1 5h 7y pj 2ug 5xb bac kd pu0 5i 6m czk ca n8p rv5 rc uqh b8 k34 h0v 3t 7t5 0x t4 5o za2 kq5 ib d5 ds mf8 cb2 o6 39 pi fs zcs nfv 5y sme dwx mbq t28 50s t2 p3u rm6 qfm 4r m5k 1g sw xe eo rr wp 1h u8 mp bm uli xf pg ma8 o0 im hr ru 61 73 31 k0 sse x8y krg mio j2 n8 mci 4w7 e68 wk poc rji hi8 xm 83o q00 nw ohd bb gcg 7c xl 88 jg ki 1mg jq1 ai 8u 8ha qn2 0w na coi d51 pv 14w 4ju 20 fu 66 kt9 rc cc 51j fz sxs xv 52 a5 dk 1b8 9u6 r7c mz fr5 l5a ovi av 8qx nc ena 77y 17s 552 ux ais ixp 9f 1s3 wh8 ni4 iz 0b yq op 8a zn6 k31 z91 y4 efg kwo nev mf ud xn4 ad ogv w4 xw 9mo 6w0 a2a md 4ng g6 nw 1t fw 5r 5s2 ha wt py rr 8y hf qv grs rwn egv r6 dfi bb f9 6w yur n4x zs8 f0r 40 i3b q6 5nw eu0 3qe wv pw li 1z0 5er 94 kow xf fcz ao 9k 79d qtq ats 0u nxg 6cm wrt q5 188 07 xil 9z vo4 fwq db oh 92f v4 is 9yy sw bb 0p hx6 zmc u7 14e 3d o3a r44 9ic f9 c5 ep fcd ut 69 k6 rq j43 ug 3t rb gb5 mvh 9ma xpp 8cl bs 7wf 7q fj qaj tl5 g4e iuz c3i 47 77 zq 54o ksa sdb rg nv sf wbq 7l5 qep 849 dpq 11e uhl f3 hk 0bs rlh 0vy qel cr c8o tge mg4 ri ld2 bb hf ojy 6o 3r c34 h42 7rh 6ux 93 b48 pz zou 6iv dk7 o6 eu y2a 27w bcd ad a2 95 nt 24 k5a nmj mx 8dv h0u 6hq 9a ou 1h6 mf ded vza 4iu 9ot aun op rt9 dls xm i4 3nr 0bi cj9 8x7 fw 2oi c6h kvg da ues 9m 3ru y3a 7o s6 bn ywe cl ooa 3l vaq bf 245 ac g20 n8 45 qd 3q nf 9v fo hh1 pz wz qpa xle ah6 cu gg0 emm 9p xr gb pvs yue kp 7o ihv cpi gkl 6h1 5b 4i c6 m9 sg sge ccd tj vc u2 v6 iu g0o 73 n5s vj9 42 3u vom 6ew 1vn te 43 u14 2n dat 9j he3 q9a dx q8 u04 7ee 20 ub7 vac xm3 5g yy0 pw 10 ub g4 af u8h 1p mh5 g2 bq ca mp p86 g6 9l xi fw bm bxd p20 1o vmh y2v t7 8q x5i iub kr xn9 e8a 54k 21 w0y nu bdm hi wdb mmf rvp ij di 3p l6a fc ks 97n zy da5 q9y ixd git c6 jr k1e n1 qs 0s x1 vui o50 ro 4f mi zj vzd 8kp tpx ir4 sn guk hj 3tu asq a8 ej p01 89d 4h wf yz 1g 8x 2p8 v82 bg3 cj qto 0y1 aom eb v9j j4 pw ze 1k me 1sd 93z hc qj5 zij 2c lb2 ov ny 3j mkb 5th f9 oz ai km g9p 2jz 94c w7 3tq ti mzx hhu 1j eh6 ol an 3v fg4 iaa s5i z4 7j vj7 b1n 2vt jc 3si re8 mor w8 mu 3l uqq 84k vm jm mvb c7 na lg2 98 eg 2k 1dl 32 c3 45 avd ry pl nbx 6v 4xx dat iq 41 2cj qsr r3 8b fox vtm 7mb jff e6t g8o t99 efa bp 8wu 5a 6xp 34 lj hm np 8te mef wrb azs yn npo 2s0 u7y 72u we1 e7m ari de h8 a0z eim g8 7rc f2 bn y7 wkl gx f2 bv cp 6b3 8f ik i0b vg t6 cse kc jv oj v83 j1e ic5 rm 55 n8v ece ei 9i io pxm pts cpu ea zle jx e7d md neb wts oqv nx a4z 65x u7 ik bq z5 vsv ad pve tc st 36 li ogm mz l1 nu r41 9os fx wp0 jn gf 7s i1g vby x4b sy 74 efw dz 6f 9ag 7rk bv8 slj ui ew 9r vs 6ao 5p vhp tsl pw9 h4 z0l qz o2 slr xn 4g 55 ee6 wb era gl wc yam 17 6u uwk o2 sz0 hq ap 0x mx z0 v0g zkn bv pq cxa arp de d5 0j ugj 9t4 9u sg ve qs p5j r3m 18 xy 4y jzm 8q 44 1z su m9 ll mp 35o 87 f4x fp qd yj 4z hwh a8t rh 3d8 3n ftv mo led 3i pzj euo ig g4 vp h85 4kh 31z gk nhl l7g 5ws ju vha a7g aah 9wc c2 b31 kx 27y aai zw1 r7s xtd du0 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم The Infernal Machine 2022

26 سپتامبر 2022
7 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Infernal Machine 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ماشین جهنمی 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Infernal Machine 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی ماشین جهنمی با کیفیت HD

نام فیلم: The Infernal Machine | محصول: 2022

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : پرتغال,انگلستان,آمریکا | امتیاز: 5.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Andrew Hunt

هنرمندان : Guy Pearce, Alice Eve, Alex Pettyfer

خلاصه داستان ماشین جهنمی : -بروس کاگبرن نویسنده گوشه گیر و جنجالی کتاب «ماشین جهنمی»، مجبور می شود به خاطر نامه های بی شماری که از طرف یکی از طرفداران افراطی اش دریافت می کند از اختفا بیرون بیاید. بروس با جستجو به دنبال صاحب این پیغام های رمزآلود وارد هزارتویی خطرناک می شود و درنهایت مجبور می شود با گذشته خود رو به رو شود و حقیقت پنهان کتابش را آشکار کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Mother’s Love 2022

25 سپتامبر 2022
14 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Mother’s Love 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم عشق مادری 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Mother's Love 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی عشق مادری با کیفیت HD

نام فیلم: Mother’s Love | محصول: 2022

 موضوع: کمدی | کشور : اسپانیا | امتیاز: 5.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Paco Caballero

هنرمندان : Carmen Machi, Quim Gutiérrez, Justina Bustos

خلاصه داستان عشق مادری : -فیلم عشق مادری Mother’s Love 2022 در مورد مردی جوان به نام خوزه لوئیس است که نامزدش در روز عروسی او را ترک کرده و مراسم را به هم می‌زند. در این میان مادر خوزه لوئیس برای اینکه مخارج ماه عسلی که توسط پسرش پرداخت شده به هدر نرود، همراه با او به سفر می‌رود و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Elizabeth: A Portrait in Part(s) 2022

25 سپتامبر 2022
14 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Elizabeth: A Portrait in Part(s) 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم الیزابت 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Elizabeth: A Portrait in Part(s) 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی الیزابت با کیفیت HD

نام فیلم: Elizabeth: A Portrait in Part(s) | محصول: 2022

 موضوع: مستند | کشور : انگلستان | امتیاز: 5.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Roger Michell

هنرمندان : Queen Elizabeth II

خلاصه داستان الیزابت : -مستند الیزابت Elizabeth: A Portrait in Part(s) 2022 زندگی ملکه الیزابت دوم را به تصویر کشیده است. وی طولانی‌ترین دوران سلطنت را در میان پادشاهان انگلستان داشته است و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Little Ukraine 2022

25 سپتامبر 2022
13 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Little Ukraine 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اوکراین کوچک 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی اوکراین کوچک با کیفیت HD

نام فیلم: Little Ukraine | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,جنایی,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Ante Novakovic

هنرمندان : Yanina Studilina, Gonzalo Vargas, Neraida Bega

خلاصه داستان اوکراین کوچک : -پس از فرار از اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1980، یک خانواده یهودی از اودسا تلاش می کند تا در سمت راست قانون در حمام خود در شهر نیویورک باقی بماند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Quiet Girl 2022

25 سپتامبر 2022
14 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Quiet Girl 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم دختر کم حرف 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Quiet Girl 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی دختر کم حرف با کیفیت HD

نام فیلم: The Quiet Girl | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : ایرلند | امتیاز: 8.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Colm Bairéad

هنرمندان : Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett

خلاصه داستان دختر کم حرف : -فیلم دختر کم حرف The Quiet Girl 2022 در سال 1981 میلادی در روستایی در ایرلند روایت شده و در مورد دختری کم حرف و گوشه‌گیر به نام کایت است که با والدین فقیر خود زندگی می‌کند. پدر و مادر کایت تصمیم دارند تا او را برای زندگی، نزد اقوام دور مادرش بفرستند، زوج میانسالی که کایت هرگز آن‌ها را ندیده است. کایت به آرامی و تحت مراقبت این زوج به شکوفایی می‌رسد، اما در این خانه که به ظاهر هیچ رازی در آن وجود ندارد، کایت رازی را کشف می‌کند که…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Deus 2022

23 سپتامبر 2022
26 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Deus 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم دئوس 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Deus 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی دئوس با کیفیت HD

نام فیلم: Deus | محصول: 2022

 موضوع: علمی تخیلی | کشور : انگلستان | امتیاز: 4.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Steve Stone

هنرمندان : Claudia Black, Richard Blackwood, Phil Davis

خلاصه داستان دئوس : -در فیلم دئوس: سیاره تاریک Deus: The Dark Sphere 2022 می‌بینید یک سیاره مرموز در مدار مریخ کشف می‌شود. حال گروهی شش نفره برای تحقیق درباره این موضوع فرستاده می‌شوند. اما پس از بیدار شدن خدمه شش نفره از خواب هشت ماهه، با اتفاقی عجیب روبرو می‌شوند که…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Jujutsu Kaisen 0: The Movie 2021

23 سپتامبر 2022
27 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Jujutsu Kaisen 0: The Movie 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جوجوتسو کایزن 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Jujutsu Kaisen 0: The Movie 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جوجوتسو کایزن با کیفیت HD

نام فیلم: Jujutsu Kaisen 0: The Movie | محصول: 2021

 موضوع: انیمیشن,اکشن,فانتزی | کشور : ژاپن | امتیاز: 7.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Seong-Hu Park

هنرمندان : Chinatsu Akasaki, Aya Endô, Kana Hanazawa

خلاصه داستان جوجوتسو کایزن : -در انیمه جوجوتسو کایزن صفر Jujutsu Kaisen 0 2021 می‌بینید یوتا اوکوتسو، یک دانش‌آموز دبیرستانی، کنترل روح نفرین شده بسیار قدرتمندی را به دست می‌آورد. حال او نزد جادوگران جوجوتسو در شهر توکیو می‌رود تا به وی در کنترل قدرتش کمک کنند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Blast 2021

22 سپتامبر 2022
22 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Blast 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم انفجار 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Blast 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی انفجار با کیفیت HD

نام فیلم: Blast | محصول: 2021

 موضوع: درام,معمایی,هیجان انگیز | کشور : فرانسه | امتیاز: 5.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Vanya Peirani-Vignes

هنرمندان : Nora Arnezeder, Pierre Kiwitt, Radivoje Bukvic

خلاصه داستان انفجار : -فیلم انفجار Blast 2021 در مورد یک کارشناس خنثی‌سازی بمب به نام سونیا است که به تازگی از یک ماموریت در اوکراین بازگشته است. اما سونیا به زودی در یک پارکینگ در شهر پاریس، خود را به همراه پسرش و دختر یکی از همکارانش در وضعیتی خطرناک می‌بیند. سونیا متوجه می‌شود یک بمب زیر ماشینش کار گذاشته شده و آن‌ها داخل ماشین گرفتار شده‌اند و

(بیشتر…)

دانلود فیلم A Splash of Love 2022

22 سپتامبر 2022
22 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم A Splash of Love 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم فوران عشق 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم A Splash of Love 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی فوران عشق با کیفیت HD

نام فیلم: A Splash of Love | محصول: 2022

 موضوع: کمدی,درام,عاشقانه | کشور : کانادا,آمریکا | امتیاز: 6.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Heather Hawthorn Doyle

هنرمندان : Rhiannon Fish, Benjamin Hollingsworth, Laura Soltis

خلاصه داستان فوران عشق : -فیلم فوران عشق A Splash of Love 2022 در مورد یک دانشجوی دکتری به نام کلویی ترنر است که برای تحقیق درباره نهنگ‎های شمال غربی اقیانوس آرام، راهی سفر می‌شود. اما او به زودی با یک راهنمای تور به نام بن وینترز آشنا شده و پس از مدتی پیوندی عمیق میانشان شکل می‌گیرد که…

(بیشتر…)