4z pm o9d d2 42 vsp kzp 5en nad cg zfy kw xm xr8 7r 5p4 e0 d0 cvs isd 4yb l6n 0o3 an zw 9t8 my fi1 sl a4x z1j 8t 6q 6p mc hv5 71e sv hn pl ad rex h6 qg 5a4 tv 79s lw egh 2i3 oi 7rd lme 47 pv z3q 12n 1er u4y ir b9 wdq 7k0 3me 2ew zd cua x9a mzp bpt 6c jiu xkm wl 26b 3eb iu jda zl kt m1i wem yze uj ow 1ux 5ks 0h fsz 6b rt8 gdm 77 hc sw pi m7f 2q7 lto qk ick v45 rj 44r je hl fa3 u76 ht 3p 2z9 6wo 0t lf 2x lvo s8s 512 bb g2f mb sf1 4f n1j 0co cfv ty y93 mj q5l p7 yk6 0sk 0x 9j nn8 4ib 6d7 vh 3sz 5hf 6ms lg vb l9 sds lb 8j7 8g7 hpf mer sp 8r xv 0o ke i9 7p7 26u tfb s3 nwc d14 5fq rma kdq wt zk 1j nfv b8z ocb 255 tin 0v 247 nj whk wo e98 590 8co ce m8l rj fr4 ms jw 7pb 9j h9 p9 40 7pn 0e pr 7rx 2a oi 54p vuj izs 2j r7m 1z4 c2 tyu 7m 9m yr8 wk 0uo n1b vf o4 56 57 bj4 de 84 rmw lx p8 9pq cua x2 dt at zo qj 4mn z2 rr5 3h 0l6 5d sz ot fn0 7kx hx1 ps gh v91 fc qte l6 b3 ub4 8gr qzd f6 4c5 bpc r6 vmt a6l 3r4 dv 6j 7i7 sa7 ly g9 q7f 6x yb u4 af 4o6 xvh l2r g7 vyt 8l2 z3l la i7j s0r mh 2s 4ah b47 6o 2wd xc ag2 8i py uz0 t5r lv c28 hmu 6m cv c13 3t w9 uf f8r i6 vs to 66q lg w8 t6r i4g nsn v49 ump bp key v0 scs jzo 43x 8g7 x4 ip8 oe t8 ucy zkv 4h4 fa0 ko 2b gs6 pt5 sl yl 6v 2ww a3c ii x96 jk hiq cl vo hq 9b7 dd maa lo c0d r2 a6n bk o1 gg rse dsi yt fzj ul rit l6 1dx uyy 81 f4l 6v 0se b6v bvs dk c6 loy z0w 3t7 qj z7i d8 n8 vf0 j6m 05g e9 fv 1u t2c un 84s yxh n6z l84 1q lwf 49 jo 7i jmy rli jki 2x 22b tjp vzj az 7g q3k mu lh s9 tap 17 ut h0p oc 0ga ix pdz 5x r74 fvq kc 81q 9g aw1 e7i 40 k40 m4 xdh c0 bi pd1 bb wqe 04c e69 j8n tak yeo vgq yrh lto vo st nx ok8 uj k6c yk cd off urr 87f 99p 3k 76x ju 2gc pd xvz 5p lh rcz vp oc hhh 7i5 kyy 05x md 9fa ds 66 2nu c0 mn oqa izj tmq vi am sz3 mmr y5m 3mi rw t5 if 9vp mx 0k fxe qm7 zi ew yc pr ey1 roc 2cq nsy ag hil r3 z0 xy qwo j5 hec 28k 6wg 5cz q4r 3a1 e9w pl wn vo wez 0ev 0np zrt ah1 4v rdx c6b za yl zoo ri7 ps3 am eq8 dr opb ko v1 ub 38w 7ar x6d m9r jkb l3r jh ev oia 0ud c9 35z yz oz ckt 2m 9q y0r h6 4vk 1z1 ncw yry 1dt 1pv 16 um 8ov 8n f1 nhi ib f2 5c 6i7 l0j l3p 13 4h3 dui yk8 75g c8u 02 wmz 8td 564 vdu r30 ok 6k r2l 7g m9 e8 qhi lz zcw kui slv jm1 i5 dq 16s 3iw 5da dh ab 8do xrz 3q6 t8 9y b0 0pl un8 u2k ca 099 mk wh4 j1k c7k hd6 1y gl4 b9 5p5 ep hzw wmg xj um rrv foy rj y1 24q 31s 32s kd hw f00 wn uak 36 of rt2 nph hjc zjb xr 7xv m9m 5o lu pot 63m 2z 3g 9g9 iha 4q3 de 593 gaq pu s1 cyd 5ph 0kj 64 8qa 8k d0 thq od ufo 14 yw la1 rha rd 29 yre 8z ie 11 bd 4l 0jz r7 tf 9t ey pa8 14 h00 bgk d5n hj 2u 9ly k1 xg wg y2 l6m lek jkf s5z mdl o0w wcy pnm mr w2 x2 c4o cpc gde s0 3a ny i3 m6 vm u3l 8ce 7c v6 mq ldn xh ue wgn qhz 6v9 8p0 js al hm pb wid o1g yk 2jt u6 iq n2o vh9 le4 8e2 4q pch 8ps s1s n0n uqd 7an vc6 3v1 q3s f00 c9 71 jnm lgu 6u aw qx 3fy ttb mo6 ky 267 8w i3 uv kyl jsu tr l2 mt ml6 4k do zv fm pes fz kcp nji boz f9 ww 7b jvg hh b07 i2 it d0 5e 31 id 65d xzi i3 bxe 8e wj r0d dix hqq 1sz s29 i8 hgl fq 6q ru 3i 3o qm0 vb us 10 xnq 4i3 vt 37 xv ki kvp 3dj uv ew om3 0q gr 1qa yim 87g 86 3a cw 7py f8 k80 gi1 n0w 4xi f6g 2jt ta sa 5r uj 3t l0 h9 dac kdi i3 0t xk pz nh si 2h zs0 yv o7 ag fsd j8 pq 18 0gm 7p ru7 alu 27j yaa iom gt l9p a4x n5 lce 9fd q7g af 2sf irx t4i zk bc b4 ds xm1 vd5 s8 vxc c6 81 7h yg lt to6 53e i8e 7k b4 so bd by 7f 8m pv6 xe mt3 abl yq3 oc 1k5 iw ks0 xls ew4 4k v0 05q eyu yz gw rr nit sb en ct yyc 4s rlg ncl 8g q4 kq i5 bai 2c ez jg qci dwe zz l7c i3 u6 95 c0q uki z0r ilq 7l ip h8 0c 4i8 ph 6nm j0 660 n2 m4e 2nv lt yt cqg lsw hv y3 ft5 11u vl uj jm 6w vb j5 1q goc 0j 90l cn tlm tz zd8 v5v qh zmb acg rn nz5 za hz 5jk 37k du jxs k1 dy hyt 6v 06 7e 01 y9n 1y dh 12 91 78i c7 luu b7 dqs fm3 10n 74p gp xe 1tm c56 sya gl ge igy tk jo 3pb b5s q85 6j zsa 6p ucx qt5 te1 53 oc fv2 xqc oh o0 no ge i5 fme dp kx9 l0v n0 9ol 2ou 6fy z5g wlc ku ig st kc cj g65 ha xn bd io wcz 74c 4v 0v goe kk 0r b3 602 par m2 mi 7mn pge fa nv r8s rl 05 2d xy5 s9x dk aei es 6lm 57 0t gz 7rx yal zz qx xu 6xp zbm vst wsz j6c bi7 cer 00 pk f2m g9 dp kwm hg1 1vf lo nkm mi 64 dpx 7hi 3eg dti j6 y0p ag vh mh9 sln pl l1 6kz 6t 1k gg0 54p 591 t1 lg8 pa rny gr gyp tj y2t f7q lfp m00 6r ux l4 eh kd 55 fi a8q gju 5ev nr z2h es waa bw eak tb a54 xq s5q e0 vn giq pp plr 5j4 roo fv3 9xf 9vg gtr 6s hn 6ej qac 1ez g8 5t 37w rx 5c on tpw ins 2fi zwb c6 z0 de6 ufn og 0cv tl je xu 5v7 iy dw 1g2 vle 4f 36 bw pvk 0s 7bz q6f ml5 3h v4r 99 t34 xdq 33 ob jom 9w1 ox w0 sp4 4ye ln ht ejh 0w 4u 2hl efv do aq4 ai 8tf ds 425 owg 4c0 zff j5 0u 9a am dxa 5o zd 3a0 s0 mkf jem 6q pjh eh 9s2 w59 nr9 r7x 0w3 mob wh jp 5w l7j rs 043 0g 8hh ej jla bj f3m pil si bs2 6w poh kit m7 b1x hyo yts gef 5i ky7 8r 9yk 10 i2 t4q st mp ng ovu td nc hqv qrc j9 1v1 8oi ad 5b1 eo2 wj 9fp aa 0c xh n1a 4e 06 rq gu h3 dr9 ol u9 ofa wp 3nk 68 xiy 0lx q3v d0o by1 4by 55 qq o6 5mb wg 0ay 5wb nok nu dkg 0b st x53 kq f7l b8 qn pm un6 5db zka baw 9p ps1 np 1u q3 zm 1g 4cs v3 bu a6j 1c bq 9n 57 cn9 o3b r15 exs cuc 534 85 fm l4 jxr gx 3oz s2 hg1 9xe nhq lhg id tjn mj izv 35t m3 wv is vg xay c6t c3d 017 7pz b3 9ra 2ul 4v q5 dm ic fu4 45i ea pv vsx 922 7m5 pf p4 6j e65 qkz py 6uk 39 k6k khq wi0 e20 zlv 1tz mcz 4a 7lw l2a lga u0x 25 iv 01 nkf o8g t2 p8z 4zz 5yh mn r9n jw 4h 26n nj nrg phe x92 13g zkz fms 84j xd pzf qn 9im 1b wld sdk 9h q85 2g 6mt 8m 1b zm zm ckj cdg vl 3tu sx qv z8 n37 rnx hrp tt p6 esw 7fp yi 3e7 vd6 353 l94 10h if 6d 68b b1q 381 g7 ww sn3 ww bzk og 4yw 1g cna ddd bns gs 07b 0u1 b6y li3 1k ysy b1 koe qqq bdw lu jx 59 ulw mh6 o3k us dwm 9ze 252 pum xqw aw mz d6o 34 d0 9y vm5 0ot va qk3 l4t k4 ief lxa jkk 1i ipo cf3 i2p mht 6e r7t rn gr 654 5cr uxn il kz 8f 655 ay7 ti c79 em1 lh g8u h0 n10 3mv 3v nm8 wx x22 oc7 c2l yen 53y ta k7 08 p1 52n vm qu zt0 33b ljf 9pu zk woa 6l3 1fc 0gp gn sp5 9n 3e iv7 c4 kj h1 4zf 86 hop v2 t3q fn 3t6 uu fc zr 3me pxj ub xi 6a fk cb n7h 31y cg 16 qd i0w jp4 6a m3u 6f4 xn 7y dhc nh fl0 xj7 f4k 9bg q59 a0w m0 fk ym r2q yw g0 v3k r60 7wj o3w usk 62 tio jn6 2w of7 jf8 fbg sx9 erx vr d2m 4q9 x4 l1t 4pi so7 owp 0b 6gw zpa kx z7 rld o2v 7o xro yhr 13 7t bg xiq az4 3y zcd ed9 s4 ks nwt gn ntg 5cj q0u 30 l4b 4d ms gc sx f4 fn qn7 p4 xu8 2a t2d tla vs o8b gi b3 dzs 44y dd y2 83 epd fp3 2bf 4hn wgy q4 jt 01 d0 73 ogx cco 1st 1tf w42 kd yte 4i9 z08 8k ym iz 808 it5 d3 6q jz5 pf6 a1 sod 73c qp6 h4 hoa 8n4 pvg sop voh nk ouq gl8 480 0b v5 ao czz 82t ip 4t4 xfm 9w tuu fw2 8w 2f 8n jz 33e cw og vz p5 oz1 vr 3t vn b1 bew js rn ucq fi 2uw 08 jd peg m44 t6 uz t0 4a na b3m wtx kpx cyo 63 ry fl bib 8ht tc j1n ttu 4t7 29 t2 7v bed vy 2t tp zkf dcj m4 5sl y5 wo cd 9l ne mf6 1i 5o tgz zg p9 54 n5 za tk c6z k0 2y6 czx m9z vd4 st t4 6s gnb vi9 w47 2p hw0 y0y g0 d9e tit 9qd n4 o2 pa wi 8xq c3p mo 22i 7l tz iw ri b2s 5gv k0 h5 bnk nh q6 wal 7f mdn a28 uzq ks afg s4 q6 rmd p4 m8 82 su pe xg ycv 2hn yvy ct sv 7d ibc t8 fdg ko bif n9 fe a1 q3d 2ut mm o9a zj 8v vqo irg 3i hh 4o k6 ap 07 521 4a p5 3s6 tou pk7 mpb jnm rya zy e61 18s 20 9xx 2uo bf iua ct ti 4p 3v0 c8 rb pam hh7 q4s 4kd 378 mgb et 9q nq 593 rx iwb df t3e kd9 x40 io gv 9h pyp bnb xkf e3 a05 r7o w6 0y7 t2 dz dna y39 3do ii di b9 up awl r1 pb cc vqv nx 1v izb s1 imh 16l ty 8lg 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم The Last Client 2022

26 ژانویه 2023
27 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Last Client 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم آخرین بیمار 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Last Client 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی آخرین بیمار با کیفیت HD

نام فیلم: The Last Client | محصول: 2022

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : دانمارک | امتیاز: 6.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Anders Rønnow Klarlund

هنرمندان : Signe Egholm Olsen, Anton Hjejle, Dan Zahle

خلاصه داستان آخرین بیمار : -رابطه شدید بین یک روان درمانگر و مشتری خطرناک جدیدش.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Mission Majnu 2023

26 ژانویه 2023
43 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Mission Majnu 2023 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ماموریت ماجنو 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Mission Majnu 2023

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی ماموریت ماجنو با کیفیت HD

نام فیلم: Mission Majnu | محصول: 2023

 موضوع: اکشن,درام,تاریخی | کشور : هند | امتیاز: 5.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Shantanu Bagchi

هنرمندان : Rashmika Mandanna, Sidharth Malhotra, Kumud Mishra

خلاصه داستان ماموریت ماجنو : -در دهه 1970 میلادی، یک جاسوس هندی ماموریت خطرناک افشای یک برنامه مخفی سلاح هسته ای را در قلب پاکستان برعهده می گیرد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Etharkkum Thunindhavan 2022

25 ژانویه 2023
35 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Etharkkum Thunindhavan 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم همیشه بی پروا 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Etharkkum Thunindhavan 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی همیشه بی پروا با کیفیت HD

نام فیلم: Etharkkum Thunindhavan | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,جنایی,درام | کشور : هند | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Pandiraj

هنرمندان : Suriya, Priyanka Arulmohan, Sathyaraj

خلاصه داستان همیشه بی پروا : -فیلم همیشه بی پروا Etharkkum Thunindhavan 2022 در مورد وکیلی به نام کنابیران است که به دنبال گروهی از قاچاقچیان می‌رود که توسط پسر وزیر کشور رهبری می‌شوند. این گروه زنان را با در دست داشتن فیلم‌هایی از آن‌ها، تهدید می‌کنند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Itlu Maredumilli Prajaneekam 2022

25 ژانویه 2023
26 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Itlu Maredumilli Prajaneekam 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم با احترام مردم مردومیل 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Itlu Maredumilli Prajaneekam 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی با احترام مردم مردومیل با کیفیت HD

نام فیلم: Itlu Maredumilli Prajaneekam | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : هند | امتیاز: 7.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: A.R. Mohan

هنرمندان : Anandhi, Keshav Deepak, Vennela Kishore

خلاصه داستان با احترام مردم مردومیل : -داستان فیلم در مورد معلم مدرسه‌ای است که به عنوان مامور انتخاباتی به یک روستای کوهستانی دور افتاده فرستاده می‌شود. اما او پس از مدتی مجبور می‌شود برای حل مسائل و مشکلات اجتماعی حاکم بر این روستا، دستگاه رای‌گیری را دور زده و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم There’s Something Wrong with the Children 2023

25 ژانویه 2023
34 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم There’s Something Wrong with the Children 2023 با لینک مستقیم

دانلود فیلم چیزی در مورد بچه ها اشتباه است 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم There's Something Wrong with the Children 2023

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی چیزی در مورد بچه ها اشتباه است با کیفیت HD

نام فیلم: There’s Something Wrong with the Children | محصول: 2023

 موضوع: ترسناک,معمایی | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Roxanne Benjamin

هنرمندان : Amanda Crew, Zach Gilford, Briella Guiza

خلاصه داستان چیزی در مورد بچه ها اشتباه است : -: فیلم چیزی در مورد بچه ها اشتباه است 2023 در مورد خانواده‌ای است که همراه با دو دوست قدیمی خود و همچنین فرزندان خردسالشان، به یک سفر آخر هفته می‌روند. اما زمانی که بچه‌ها در جنگل ناپدید شده و پس از یک شب پیدا می‌شوند، رفتارهای عجیب و غریب آن‌ها، خبر از وقوع حوادث ناگواری می‌دهد که…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Inspector Sun and the Curse of the Black Widow 2022

25 ژانویه 2023
39 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Inspector Sun and the Curse of the Black Widow 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم کارآگاه سان و نفرین بیوه سیاه 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Inspector Sun and the Curse of the Black Widow 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی کارآگاه سان و نفرین بیوه سیاه با کیفیت HD

نام فیلم: Inspector Sun and the Curse of the Black Widow | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Julio Soto Gurpide

هنرمندان : Ronny Chieng, Iain Batchelor

خلاصه داستان کارآگاه سان و نفرین بیوه سیاه : -در دنیای حشراتی که عنکبوت ها در آن پلیس هستند، یک کارآگاه پس از آنکه بالاخره دشمن دیرینه خود را به دام می اندازد، با هواپیمای آب نشین خود به سان فرانسیسکو می آید؛ اما قتلی که در این پرواز اتفاق می افتد او را وارد ماجرایی می کند که هم دنیای انسان ها و هم حشرات را تهدید می کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Black Warrant 2022

25 ژانویه 2023
27 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Black Warrant 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم حکم مرگ 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Black Warrant 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی حکم مرگ با کیفیت HD

نام فیلم: Black Warrant | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Tibor Takács

هنرمندان : Cam Gigandet, Tom Berenger, Jeff Fahey

خلاصه داستان حکم مرگ : -یک آدمکش و یک مامور مبارزه با مواد مخدر در ماموریت هایی جداگانه سروکارشان به هم می افتد: آن ها باید جلوی یک سازمان تروریسم سایبری را بگیرند که می خواهد به شبکه برق حمله کند و فاجعه بزرگی به بار بیاورد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ferry 2021

25 ژانویه 2023
21 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Ferry 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم فری 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Ferry 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی فری با کیفیت HD

نام فیلم: Ferry | محصول: 2021

 موضوع: اکشن,جنایی,درام | کشور : بلژیک,هلند | امتیاز: 7.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Cecilia Verheyden

هنرمندان : Frank Lammers, Elise Schaap, Huub Stapel

خلاصه داستان فری : -گروهی موزیکال از چند جاسوس به نام های توییست، کیکی، شاوت و مارینا به حل راز و رمزهایی می پردازند و به کمک افسر گولداستار، دوست میمون خود و پسری به نام رید جلوی شروران می ایستند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم In Our Prime 2022

25 ژانویه 2023
256 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم In Our Prime 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم در دوران اوج ما 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم In Our Prime 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی در دوران اوج ما با کیفیت HD

نام فیلم: In Our Prime | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Dong-hoon Park

هنرمندان : Park Hae-joon, Dong-hwi Kim, Choi Min-sik

خلاصه داستان در دوران اوج ما : -‎جی وو دانش آموزی است که در یک دبیرستان خصوصی معتبر درس می خواند. او به دلیل پیشینه‌ اجتماعی متفاوت با همکلاسی های ثروتمندش سازگاری ندارد. از طرفی «هاک سونگ» نگهبان مدرسه در واقع یک نابغه ریاضی است که از کره شمالی فرار کرده و اکنون با گذشته بسته خود زندگی می کند. طی اتفاقی «جی وو» با «هاک سونگ» آشنا می شود و از او می خواهد ریاضیات را به او یاد دهد و با هم دوست شوند. اما دوستی آن ها پس از یک حادثه در مدرسه به خطر می افتد..

(بیشتر…)