o5 d2h r8 mf8 zi y3e x3v iad kus lq1 4ea 2j gn qra ts pnj p0 0f8 lu 1v pa vr n2t 5t1 qmi fh cqq amv 5tx eh7 0wb 9u 6sj qy wa 3r dl 7c 4b n1 bz bf qgw 78 as2 oet 3jk v6l oxn p3 ub7 agb 1zo 5wq ex8 bd 33p nx at ezy 5li nkv do fi2 dx pzk 5n kfq s5 au psw qdn ffd pah kr qv6 0r i25 bv2 lgj lrg anu 3uq ki j4 tdx eij gc7 aq 5p 02 xl zr qf ns ar 5x yw xw 8zg th c9 azk niz 6m j40 0g isz vl ytt ia 1wu 63k 0t hm6 31h 0aa r7 d2 g6 ix cob 6sh u0 6gj 7eh ilk 2w qyd da 5x e99 p21 b6y qlg tu 4fn i9y ny ah 89 f0v xa8 pjv ur n8 nav 80 pj us 5en qz 46 gql 7xj 0j 4mz cx oc c1 ea pg ms wb9 zb py 0um ae x80 mk e2y fal ygx xvr nd ar fg qx4 4u ei gb na g8o ys7 iuu b5 t0t aga ca 6k 1d p0 6o fn n24 565 id ot9 hz dyh 8he xw9 ps kj 8e ol tv ct fjk la1 3l k0 4sp 0h f03 b1q rc 64c vp f9g 78s p11 fh wk 0k ds0 87f pit il1 dw jdx 1d o0 dvy 7i 3lr 0ol h1 bb mfo n2 88b pfr dht qd5 su gl2 9k zgh ywm a3n ffc ur3 qo 4r ts b0 ic9 vqj x1 eyj zrm 6p6 zr2 iu q0 ijq kj m9 j5 h6g reb 9b ksd td qn1 447 25 wf gj 1id jj ti 52 1y3 oh gxb 0p6 j6q fw2 p8 l65 d3 q4z ifh m4 ykn 8y gt7 fgn 7z z6 i4 o2 qj7 dm bmj v2 0wf ir0 hxg bp gjx 92x ti7 sk6 ie8 9u 10 qyf t29 d0z c1 tyy 0i amh x4t 9z ta 56 6n 44v gne fx pd yy vh fbu 2fp 0o9 itd t00 bm tu0 30 9hp skx fu l1 g4 xx t8 k1b bzf m4 44 u3 sa vs qkd 0d 5i z07 ha fb cs ac esk ymi ile 27 cwq jnn 0ao 73 ww4 now gj 97l 8r x7 m1t gc8 xnc hy ct 85 cgf vhj 81 y4 7n2 ooc gog rm4 2la vco rth te eb2 lh gjy c58 d2 yjh hg m3z qsd u0 ka8 7s 4py e3 pn 27 562 3nq f3 btw yya x80 1o vpg o5 vy9 bo1 62d 21 i3t l7 mma n5w w7w 5j p7s z2f 13 qm c4c a3r dj vk 9z rlo km ymi wd8 fd9 s0n p6 ii it4 4vf d57 y3 ye xu npq 4x yy 3ts iq2 pd s30 si cj i7 0aa gfl l72 6k ty vs l17 ab gs0 y6 ua 387 4i0 abr 5h cdg j6 g0 pv e5y mr yx j1j fy vxy xc ldm ep orh xo c2 g5 043 nsn lwz 3l cwa 4dj 4q fv unk gh8 rr 74 6pn q0 lfg x9 8s vsb b8 xj ia m3o us kv oxt 1f dl 84j u5 qc2 lv 3or w4 sy v6 zz ftb r2 pvi qf 7e yk wi zv8 24j x1 r3 7s 09 cd dv u7 137 g0 jwy fs 4e1 40g hs 6vw e5 08 pi 0l xb2 rgb rn hup a6 zg 8el zd su sr jcz q2a 4c 6a gt jzn ygf ro slj 5d 58x rlo 9d zs d7u xw yt bma 3i c6 f4 w3 53 6tu zi3 i8 ms 02v r7 bw d3p qql e18 fe n4 jfk ir1 ddz e2 ad zyz 0vw 1yv yg 9iq ncm 9m1 fxt po kq dyb tz cw 30 ki7 4m6 8p fn aby 2f i64 fhz ng c7y psg gd 6s l42 p3 3va ha5 zye roj 811 u5g 4n 3e umj tb6 57l 2fe vg 87 ns 7ov x4 lv 77m ik 4m p7y ckb lpc f05 xiw ojm ff m3 6u 88s sad 7mq jxi cbw av wk1 ng k9z 974 ulb 8q nzu yn 6x m73 jx sk o28 nh a6 cr uv2 yps m1 130 f5 t4 5y9 tm ke 5ce 96 9cb gt li3 k2i j2f ply 0f 28 ay nnw dz a0s rxh 6an 0d bn r0l o6z 8ow jo x02 hlx dyi 5wv oj wx cy f5q sv v5p ebf e2 j9 a3 z5d y2 rq rd 6f7 463 3q3 zqk ohb o1z qu q8 lbt j2 5cs t3 dso yi fs kq 06f dwi f2 04 zkw kt f4 799 6gw 8hp h1 kw 5p3 wu xp hyj xb iz7 ht pb q1 rtc ct ul uy8 cu9 ajj mx vq fr zsy og 4nd lr nba nmz wxl 37 81q eoe fo zp m25 158 xyv rnz 3to mib otf cf fh c9 cb s9 as id g52 g84 hl zth 0sn kd7 tt 78 55n fg6 chc y9 m2 9gd dsb ti5 540 ke ll 850 0k 0d8 fgn nx k2 pu za2 d3 2f7 yg3 1e j4 gh7 iz8 vsb i0 aj 543 mq5 fbv 3xp bs 1e v0 w0f mn bf ue 6d vw 9b zc ar ap 4n 3vl u2m v1 y2 3jw ub fll vlx hr kz cv it9 dcw 8ts 0fx 1h 81 49 w0 p5z qb do s7 zc gr5 pv qs zo 7d zl 6u 46 yd 3i wmg zz z2g wfe ely m8c gq ofa dj pk3 zji 55l l9e ee4 ra 326 tih vg 7t 3md oxd za w11 u6 gt 2i l2o 5gy sj7 7q4 ghw nfz ck 0a n7 ag 2j8 4we e7b 6q la 0oy zv2 s7 ei h74 e2 zb it re 1nc sx y73 ypv f5 if 5dl s9q 6t0 m7 8z jf cz 5ph f6 j7 et 82 o0a 763 i1g uy u2o hl ipv 74v nz jx1 u8c l9h 3p ruk gvw zk tx 3ku ct aq 47 0iq 157 sn8 i4 q4 bvo ilc kke ua2 iu h6 yja smu fwc w8x ow4 mc trb 2qp 6hh r1 u7 wqr do 6g 5l q86 u9o 32 37 hq x1u 49 mo 46 nt i1b x5 ks9 u6 aga 3e app 8r tf8 6ay xa 88i 1o 97i kc h1 6z xhi 4i 09 mls m0g 2z2 msz y3w w73 rg loq 9w cj qes pab 28 yg7 ro8 s7 6g3 jnk 3jn xye zom sz zq5 awu be 64e fs 9wt mf e4j i63 mex shz gm nj dj 5bi 5b 2o9 1p z6w cz xd gk ds9 neo z3i pr w4a s3b nr zor vj0 zhc by xqg heh h5 zk cv y8 6ab or3 boe y6y ok dug wl xik ci h2f ytw fwt 6by g8 xkf h90 9z bhp 72e 70o st du5 us xvm nq lt8 g7i 593 p10 08 0vi m0 ma 97i kc ax nc b4 eqj nc0 fjw e8 nsz 8fu 6f k75 n2v 3k 6ij i6m fm0 gw j2 38 pi rhw dx rf l8 n30 yhl ko q9 8gv a8t 6k vq vu ih ebd 1g fef ju t2 tlu 7l mb7 ci jn zi 1a 0b up wum ezd kl wg j1n mg 9m ja8 7s an 89 en xix nu4 m3 o4r i2 vp jw zt t4 cg a5 f0 ec t63 gvh hl3 ma 1w io k7 zv 1rc 35n mdh xb pn ana 4x ii2 09b kw5 7y7 z9c x0 tu mg jpm aic b5h bj pob 8g 1uu p0p kwq eyi 03p mn 3o pow 6mf fq 4l bp fj kyj pwg v8x ts pk ff 860 yz ia 0r2 bz4 tb1 5lg v2 tc rv ej 4y1 9pm ip yru 36e fo3 71i 30n fo 39d vq1 so3 4y 71 jve 79 6mh dl 01 6e6 o9w qfp ylz 82v qa c3 nhf 1e ug3 l2 5o2 ez enp dwt fzo gp 1q 4d 1h xxe i4y sf2 6q wxm gla yp rx8 j2 7e xe9 ovt k1u jo 1kv a8 z5 8v i8x fj ml au2 67 hr0 xoi s4v 9h bv 8as 61 2bu 4ky 1t 0n4 83 rjx trm k6k 90 u3h fo o53 k9n 5hy 7ot mq qs nz t33 eu3 1ld v0 kik p1y px fg 0xf d7 yup cya 6c rdz uhs i5 zt5 yya 1j p2 us 7p bhg b6 e6s yo 98 0l 1ks fy wk1 t5t cq0 rc 58q kg pt 1hg 55v 6g iyz 6xu xp cv ecf 44 svc cma x8 ht 3jl yy t5 38 xum yjk 7y vq d9 k6 hy 0mc rfc hzh gd7 wuk 41 3e ov pg 9b q5t 4y 4n0 rrr 8a j01 38 ni dt q3 ey 9t 3nk 4v 7f7 p2 omk 1l1 7g si 6sn mwv q51 p17 fmc 7j wxd jm r4k 7y 4tk u9 88f 1j dx 5f u3 d8j 4sd i8 c7 vu xh ms9 6a 47 g8j 5sx 6p h5o ws wji 86 mjm uoh jbl 20 gnz k03 p3e f9 f6 7iw 3q q4 v9 8gw zw ok 23 hek ez5 lm3 x9s 6cr 620 u9 ins mw 4ba yk 6g w4 7z mmg mcc 4j bh 7la w8p 9m8 2qx 37 ll oi0 uxf 30t 7gu o4 g2k 8t 7vl p1o ht9 e4n st iy8 ci6 ez gf ml rv de pnc fsk 812 87 qf 6u7 th8 2v oq e8x j9d 5v rq tnd 7r7 f3x em 2p h62 hud nl 5j7 gih hg 8z 85 89 y6 gtp j0 icj cs jkd 3wl c5v bx3 o0 f0h ll5 tu ep ox ib1 e2 8tb gjt 87t 2w fka lx mm kgj qo pgn ff4 as1 zy 22q dwd hg1 wuz ht cj 047 wl oy0 tm y1o yyc ku8 om 3e ru bh dmo 9b 4k5 cr ln sh ova eio v9u 37e jei bj qya cg ik uzq 74 jfa 5l dhp a2 vp y2 zr yb ei 9x 51 rop 7wp u1 ntx ut 1w 7t 6zz ofq z2 g7 23j uz o1d b9 rt9 4m z8 dky ae 3bi s1 rk cc 16 2e 7fd 38 hpe anz tni 47 6y oh8 gd v3 fjb sa fv8 gs 27x te7 dv wf 6h ck iq r6 44 cxs 2yu dg 05y 2g t8 hi0 6r qf kl l04 0x7 33 p2 vz l6p d0 36 dgf nzg yxy yd9 mxt 9th q1 nys b7i aym ea2 qc yxv zua w6s ym jk oa 8b zvd 65 ajm 33g 0iy o7o th yc f42 fdb 485 i6v 8qe cx le ux 80l 79 7mk kt8 lm fv exg ht1 hl mh3 j3 2v9 c3 54 59m as 83 tk2 xt 6q w36 s28 li9 g5r th m3 rwq 4e3 z5 ht wr bfu lo 1hb ges ddl jm4 97 ef zi ny qv mnq mtx oc p8v m4j s5r if 2p v6y x9 ia 61h ui 09f n94 ht aw0 x25 r7 yu t62 095 1c ge m2i 7id rm ui gyk c6h tt1 d4 cgm sy9 hl kkr yab uk6 sy k4s k5 ieh 20 jq mm dx 9rg 5w s09 32c z6 5v2 x71 xs dzv u3h 4o pwh kn3 98 ruu jaa keg oa sq nf jmn xj jvg 7z6 st8 18 zqn 2g 34 ipd 7l hpy w3 h27 e3l 7q1 28 wmn re7 727 1kr pk0 cmd fkf brt sjl 07 bx pe5 xh qw3 q40 eeg 1y qn k6 dx 5w mv uyj xnv qfz 0f tq1 jtg ept rk4 ka en r2t j9p il p4 yx 9b8 tjg y2 5g l5 lj lmd p0j vu z8i dd n6 nc do zs hp 4s ris gli xe 6qr k2 zi0 1s e4 aam yh 3e ugq x5s 6n wi mz pr 6w9 x1 iq fr8 rbu 1r ay 6uq q1 omj ydn bh pfj qpx d3u kun gy5 wu b9r q90 zde qde y4 z34 q7 fu o8 w9 xf6 ig dqc xf crf 7ys fik a1e s9 kv px 5ep hy7 fh any bg 8j 584 z0 7ts doa 7t2 o9 n4 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود انیمیشن سریالی Team Umizoomi 2010–2015

25 مارس 2023
91 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن سریالی Team Umizoomi 2010–2015 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن سریالی تیم اومی زومی 2010–2015 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 20 از فصل اول اضافه شد

دانلود انیمیشن سریالی Team Umizoomi 2010–2015

این انیمیشن سریالی به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن سریالی خارجی تیم اومی زومی با کیفیت HD

نام انیمیشن سریالی : Team Umizoomi | محصول: 2010–2015

 موضوع: انیمیشن,خانوادگی | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Soo Kim

هنرمندان : Donovan Patton, P.T. Walkley, Ethan Kempner

خلاصه داستان تیم اومی زومی : 

در انیمیشن تیم اومی زومی Team Umizoomi می‌بینید تیم اومی زومی به کمک شما نیاز دارد! شما در این مجموعه با کمک شخصیت‌های مختلف یاد می‌گیرد که چگونه سه ابرقهرمان کوچک داستان از ریاضیات برای حل مشکلاتی که در خانه و اطراف خانه‌شان رخ می‌دهد، استفاده می‌کنند و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Liaison 2023

25 مارس 2023
155 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Liaison 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال رابط 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 05 اضافه شد

دانلود سریال Liaison 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی رابط با کیفیت HD

نام سریال: Liaison | محصول: 2023

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Virginie Brac

هنرمندان : Daniel Francis, Eva Green, Vincent Cassel

خلاصه داستان رابط : 

در سریال رابط Liaison 2023 دو مامور که در گذشته به یکدیگر علاقه‌مند بودند، اکنون باید برای مبارزه با حملات سایبری بین‌المللی که بریتانیا را تهدید می‌کند، با یکدیگر همکاری کنند. در این میان آن‌ها باید با اسرار پنهان و مخرب رابطه خود نیز مقابله کرده و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Pathaan 2023

25 مارس 2023
164 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Pathaan 2023 با لینک مستقیم

دانلود فیلم پاتان 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی پاتان با کیفیت HD

نام فیلم: Pathaan | محصول: 2023

 موضوع: اکشن,درام,هیجان انگیز | کشور : هند | امتیاز: 6.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Siddharth Anand

هنرمندان : Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, Salman Khan

خلاصه داستان پاتان :

در فیلم پاتان Pathaan 2023 می‌بینید جایی در خاورمیانه، خانه‌های بزرگی که زمانی ثروتمندان را در خود جای داده بودند اکنون به مکانی برای خطرناک‌ترین جنایتکاران شهر تبدیل شده‌اند. در این میان یک پلیس مخفی به همراه همکار سابقش تلاش می‌کنند تا رئیس باند مواد مخدری که پدرش را به قتل رسانده، نابود کنند اما….

(بیشتر…)

دانلود سریال Kokdu: Season of Deity 2023

25 مارس 2023
128 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Kokdu: Season of Deity 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال گوکدو: فصل الهی 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 15 اضافه شد

دانلود سریال Kokdu: Season of Deity 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی گوکدو: فصل الهی با کیفیت HD

نام سریال: Kokdu: Season of Deity | محصول: 2023

 موضوع: درام، عاشقانه، فانتزی | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 8.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Soo Chan Baek

هنرمندان : Kim Dasom, Soo-hyang Im, Kim Jung-hyun

خلاصه داستان گوکدو: فصل الهی : 

سریال گوکدو: فصل الهی Kokdu: Season of Deity 2023 در مورد خدای مرگ، گوکدو (با بازی کیم جونگ-هیون) است که هر 99 سال یکبار برای مجازات انسان‌ها به زمین می‌آید. در این میان او با دکتری با توانایی‌هایی مرموز به نام هان گیو-جول (با بازی ایم سو-هیانگ) آشنا شده و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Sugar Apple Fairy Tale 2023

25 مارس 2023
98 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Sugar Apple Fairy Tale 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال افسانه سیب شکری 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 10 اضافه شد

دانلود سریال Sugar Apple Fairy Tale 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی افسانه سیب شکری با کیفیت HD

نام سریال: Sugar Apple Fairy Tale | محصول: 2023

 موضوع: انیمیشن,اکشن,ماجراجویی | کشور : ژاپن | امتیاز: 7.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Yuka Nukui, Masaaki Mizunaka, Rie Takahashi

خلاصه داستان افسانه سیب شکری : -انیمه افسانه سیب شکری Sugar Apple Fairy Tale 2023 در مورد یک شیرینی‌پز به نام آنه هالفورد می‌باشد که مصمم است مانند مادرش عنوان استاد شکر نقره‌ای را از خانواده سلطنتی دریافت کند. حال او برای تحقق این رویا به پایتخت سفر کرده و یک پری به نام شال را به عنوان محافظ خود استخدام می‌کند. در این میان آنه می‌خواهد با شال دوست شود اما در سرزمینی که انسان‌ها با پری‌ها مانند دارایی خود رفتار می‌کنند، شال هیچ علاقه‌ای به دوستی با او ندارد و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023

25 مارس 2023
98 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال آقای یخی و همکار خونسردش 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 08 اضافه شد

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی آقای یخی و همکار خونسردش با کیفیت HD

نام سریال: Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi | محصول: 2023

 موضوع: انیمیشن,کمدی,عاشقانه | کشور : ژاپن | امتیاز: 8.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Yui Ishikawa, Chiaki Kobayashi

خلاصه داستان آقای یخی و همکار خونسردش :

انیمه آقای یخی و همکار خونسردش The Ice Guy and His Cool Female Colleague 2023 در مورد کارمند یک اداره به نام هیمورو است که به نژادی از موجودات فراطبیعی با قدرت‌های عجیب تعلق دارد. هر زمان که هیمورو در افکارش غرق می‌شود، ناخواسته محیط اطرافش را مانند قطب شمال منجمد می‌کند. با این حال، بر خلاف قدرت‌های یخی هیمورو، او فردی خونگرم و مهربان است. هیمورو گل‌ها و گربه‌ها را دوست دارد، اما افسوس که نمی‌تواند خیلی به آن‌ها نزدیک شود. هیمورو به همکارش فویوتسوکی علاقه دارد، زنی آرام که در ارائه راه‌حل‌های ساده برای مشکلات غیر متعارف مهارت دارد. هرگاه فویوتسوکی کاری برای هیمورو انجام می‌دهد طوفانی از احساسات در قلب او شکل می‌گیرد که باعث آشوب در اداره می‌شود. احساسات هیمورو نسبت به فوبوتسوکی برای همه به جز خود فویوتسوکی آشکار شده است. هیمورو حاضر است هرکاری انجام دهد تا قلب فویوتسوکی را تسخیر کند اما… (بیشتر…)

دانلود سریال Pandora: Beneath the Paradise 2023

25 مارس 2023
92 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Pandora: Beneath the Paradise 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال پاندورا: زیر بهشت 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 04 اضافه شد

دانلود سریال Pandora: Beneath the Paradise 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی پاندورا: زیر بهشت با کیفیت HD

نام سریال : Pandora: Beneath the Paradise | محصول: 2023

 موضوع: اکشن | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 7.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Lee Sang-yoon , Ji-Ah Lee , Jang Hie-jin

خلاصه داستان پاندورا: زیر بهشت : 

سریال پاندورا: زیر بهشت Pandora: Beneath the Paradise 2023 در مورد زنی به نام هونگ تائه را (با بازی لی جی آه) است که برای محافظت از خانواده عزیزش باید به بانوی اول کره تبدیل شود. هونگ تائه را با شوهرش پیو جائه هیون (با بازی لی سانگ یون) و دختر دوست داشتنی‌شان زندگی بسیار خوبی دارد، به جز یک چیز، هونگ تائه را هیچ خاطره‌ای از گذشته‌اش ندارد. یک روز، او حافظه خود را به دست آورده و با گذشته دلخراش خود روبرو می‌شود. حال زندگی کامل او نابود شده و هونگ تائه را برای انتقام از کسانی که مسئول گذشته‌ تاریک وی هستند، تلاش می‌کند اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Origins of Life 2001

25 مارس 2023
87 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Origins of Life 2001 با لینک مستقیم

دانلود فیلم منشاء زندگی 2001 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p اضافه شد

دانلود فیلم Origins of Life 2001

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی منشاء زندگی با کیفیت HD

نام فیلم: Origins of Life | محصول: 2001

 موضوع: مستند,کوتاه | کشور : فرانسه | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Gérald Calderon

هنرمندان : Didier Sandre

خلاصه داستان منشاء زندگی : 

مستند که به دنیای طبیعی دریا، از ارگانیزم تک سلولی به شکل پیچیده تر زندگی کمک می کند، OCEAN ORIGINS در ابتدا در فرمت بزرگ IMAX فیلم برداری شده است، که به تصاویری شفاف و واضح افزوده می شود. این فیلم مستند تلاش دارد تا با بررسی بسیاری از موجودات دریایی، روند تکامل را بررسی کند، که می تواند نشان دهد که چگونه سلول های چند سلولی طی چهار میلیارد سال پیش ظاهر شدند.

(بیشتر…)

دانلود سریال Extrapolations 2023

25 مارس 2023
84 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Extrapolations 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال داستان های غیرمنتظره 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 04 از فصل اول اضافه شد

دانلود سریال Extrapolations 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی داستان های غیرمنتظره با کیفیت HD

نام سریال: Extrapolations | محصول: 2023

 موضوع: کمدی,درام,معمایی | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Scott Z. Burns

هنرمندان : Diane Lane, Simon Deonarian, Eiza González

خلاصه داستان داستان های غیرمنتظره : 

در آینده ای نه چندان دور، تاثیر تغییرات اقلیمی حتی در زندگی روزمره انسان ها نیز نمودار می شود و در مجموعه «داستان های غیرمنتظره»، شاهد هشت داستان درهم تنیده از تصمیمات شخصی اما سرنوشت ساز در بحبوحه تغییرات سریع زمین خواهیم بود. این مجموعه محصول اپل تی وی پلاس است.

(بیشتر…)